Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

De energierekening

1 keer per jaar krijgt u een jaarafrekening van uw energieleverancier. Als u verhuist of overstapt, dan krijgt u een eindafrekening. Beide rekeningen noemen we een energierekening. U betaalt de energierekening vooraf in termijnbedragen.


Op deze pagina:


Jaarafrekening en eindafrekening

In uw jaarafrekening staat hoeveel elektriciteit en gas u hebt verbruikt en welk tarief u hiervoor betaalt. Als u verhuist of overstapt staat dit op uw eindafrekening.

U betaalt iedere maand een termijnbedrag. Hiermee betaalt u uw verwachte kosten vooraf in delen. Uw echte verbruik ziet u pas op uw jaarafrekening. Hebt u dat jaar teveel geld betaald? Dan krijgt u het geld terug. U betaalt bij als u te weinig hebt betaald.

De jaarafrekening krijgt u 1 jaar na de start van uw contract. Of 1 jaar na uw laatste energierekening. U krijgt de jaarafrekening dan binnen 6 weken. Verhuist u of stapt u over naar een andere energieleverancier? Dan krijgt u binnen 6 weken uw eindafrekening.

Op de jaarafrekening en de eindafrekening staan:

 • kosten voor uw energieverbruik
 • vaste leveringskosten
 • netbeheerkosten
 • belastingen

Kosten voor mijn energieverbruik

Op uw jaarafrekening of uw eindafrekening staat hoeveel elektriciteit en gas u hebt verbruikt en welk tarief u hiervoor betaalt. Door de meterstanden weet uw leverancier hoeveel energie u hebt verbruikt.

Hebt u een contract met een variabel tarief? Dan kan de energieleverancier dit tarief wijzigen. Bij een contract met een vast tarief verandert dit tarief niet. Meer informatie over contracten met een vast of een variabel tarief vindt u op Vaste en variabele leveringskosten | ACM ConsuWijzer.

Hebt u zonnepanelen? Dan ziet u op uw energierekening:

 • hoeveel energie u hebt teruggeleverd
 • hoeveel energie er is gesaldeerd
 • hoeveel terugleververgoeding u krijgt

Maximale prijs tot een bepaald verbruik

In 2023 gold het prijsplafond. Dit betekent dat u maximaal 0,40 euro betaalde per kWh elektriciteit en 1,45 euro per m3 gas. Deze maximale prijzen golden alleen tot een verbruik van 1.200 m3 gas en 2.900 kWh elektriciteit in heel 2023. Verbruikte u meer? Dan betaalde u de tarieven van uw contract.

2 delen prijsplafond: vóór en na uw jaarafrekening

U krijgt uw jaarafrekening meestal in de loop van het jaar. De jaarafrekening gaat dan niet precies over 2023. Maar het prijsplafond wel. Daarom berekent uw energieleverancier het prijsplafond in 2 delen: vóór en ná uw jaarafrekening.

Vóór uw jaarafrekening

Het maximale verbruik waarvoor u het prijsplafond betaalt verschilt per dag. Uw leverancier telt dit maximale verbruik van elke dag op. Vanaf 1 januari 2023 tot en met de datum van uw jaarafrekening. Dat is uw eerste deel van het prijsplafond. Blijft uw verbruik hieronder? Dan betaalt u de tarieven van het prijsplafond. Verbruikt u meer? Dan betaalt u de tarieven uit uw contract, maar alleen voor de kWh’s en m3 boven dat maximale verbruik.

Na uw jaarafrekening

Ook na uw jaarafrekening berekent uw leverancier het maximale verbruik waarvoor het prijsplafond geldt. Dit deel telt dus vanaf de datum van uw jaarafrekening tot en met 31 december 2023. Boven dit maximale verbruik betaalt u de prijs uit uw contract. Dit deel ziet u pas op de jaarafrekening van volgend jaar.

Voor een deel over het prijsplafond heen

Het is dus mogelijk dat u in 2023 in totaal minder gas dan 1.200 m3 verbruikte of minder elektriciteit dan 2.900 kWh, maar dat u toch over het prijsplafond heen ging. Dat kan als u bijvoorbeeld in het deel vóór uw jaarafrekening veel energie verbruikte en in het deel na uw jaarafrekening minder. U kunt dan over het eerste deel van uw deel van het prijsplafond heen gaan. Ook al bleef uw totale verbruik in 2023 onder de grens.

Prijsplafond per dag verschillend

Het prijsplafond hield er rekening mee dat u meer energie in de winter verbruikt. Het verbruik waarvoor het prijsplafond gold verschilde per dag. Dit verbruik was meer in de winterdagen dan in de zomerdagen. Dit had invloed op de verdeling van het prijsplafond over het deel vóór uw jaarafrekening en het deel na uw jaarafrekening.

Tel je het verbruik van alle dagen in 2023 bij elkaar op? Dan kom je op het totaal van 2.900 kWh en 1.200 m3. 

Overgestapt

Bent u overgestapt? Dan zijn er 3 of meer delen van het prijsplafond. Het hangt af van de datum van de overstap.

Hulp met het prijsplafond

Met de handige Rekentool Energierekening 2023 van Milieu Centraal berekent u uw eerste en tweede deel van het prijsplafond.

Voor meer uitleg over het prijsplafond gaat u naar Prijsplafond voor gas, stroom en stadsverwarming | Koopkracht | Rijksoverheid.nl

Klacht prijsplafond

Denkt u dat het prijsplafond niet goed op uw rekening staat? Neem dan contact op met de Geschillencommissie Energie Prijsplafond. Deze is er alleen voor klachten over het prijsplafond voor elektriciteit, gas of warmte. Voor andere klachten over energie kunt u naar de Geschillencommissie Energie.

Vaste leveringskosten

Uw energieleverancier rekent een vast bedrag, los van hoeveel energie u verbruikt. Hiermee betaalt u de kosten die de leverancier maakt om energie bij u te leveren. Bijvoorbeeld administratiekosten. Deze kosten staan los van uw verbruik.

Netbeheerkosten

Uw energieleverancier rekent kosten namens uw netbeheerder. Deze netbeheerkosten zijn vaste bedragen, die los staan van uw energieverbruik. Hiermee betaalt u voor uw energieaansluiting, kabels en gasleidingen. Wij bepalen elk jaar hoe hoog deze bedragen mogen zijn. Dat verschilt per netbeheerder.

Belastingen

Op de energierekening staan verschillende belastingen:

 • energiebelasting
 • btw is 21%. In 2022 was het tijdelijk verlaagd naar 9%
 • Opslag Duurzame Energie

Hebt u vragen over deze belastingen? Neem contact op met uw energieleverancier of de Belastingdienst.

Correctiefactoren voor gas

U betaalt voor de hoeveelheid gas dat u verbruikt. Maar dezelfde hoeveelheid gas kan meer of minder energie geven. De energieleverancier mag hiermee rekening houden. Hij mag ‘correctiefactoren’ toepassen. Deze zaken hebben invloed op de kwaliteit van het gas:

 • De calorische waarde van gas

  De calorische waarde van gas meet hoeveel energie per kubieke meter (m3 ) het gas heeft. Gas is een natuurproduct. Daardoor kan in de ene kubieke meter meer energie zitten dan in de andere.

 • Temperatuur

  Gas warmt op tijdens het transport naar uw huis. Woont u ver van de bron? Dan wordt het gas warmer en heeft daardoor minder energie.

 • Luchtdruk

  Woont u hoger dan 50 meter boven zeeniveau? Dan is de luchtdruk lager en heeft het gas minder energie.

De netbeheerder houdt bij hoeveel energie er in uw gas zit, en op welk moment. Met deze gegevens rekent uw energieleverancier uit hoeveel energie u hebt gekregen.

Let op: Hebt u een slimme meter van 2015 of later? Deze houdt ook de temperatuur bij. Uw energieleverancier hoeft daarom uw verbruik niet aan te passen voor de temperatuur. Maar nog wel voor de calorische waarde van het gas.

Hebt u vragen over de correctiefactoren? Neem contact op met uw energieleverancier.

Naheffingen en verjaring

Soms krijgt u een tweede rekening van uw energieleverancier. Dit heet een naheffing. Die krijgt u bijvoorbeeld als uw meterstanden zijn geschat en u later wel de meterstanden hebt doorgegeven. Zo betaalt u voor uw echte verbruik.

Uw energieleverancier moet een naheffing binnen 2 jaar versturen. Deze 2 jaar gaan in vanaf het moment dat de oorspronkelijke energierekening betaald had moeten zijn. Zijn de 2 jaar voorbij? Dan is de energieleverancier te laat. De rekening is 'verjaard'. U hoeft niet meer te betalen.

Let op: Stuurt de energieleverancier u een betalingsherinnering? Dan gaat de verjaringstermijn van 2 jaar opnieuw in op het moment dat u de herinnering krijgt.

Tip: Verhuist u en hebt u nog rekeningen openstaan? Laat uw energieleverancier uw nieuwe adres weten. Anders gaan de rekeningen en herinneringen naar het verkeerde adres.

Zijn uw meterstanden langer dan 2 jaar lang geschat? En vraagt de leverancier u om geld voor al die jaren te betalen? Neem dan contact op met ACM ConsuWijzer.

Klacht verjaring

Is uw energierekening verjaard? En vraagt de energieleverancier toch om betaling? Of klopt de naheffing niet? Schrijf een brief of e-mail met uw klacht naar uw energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hebt u uw klacht gestuurd? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen. Tot die tijd hoeft u niet te betalen.

Energieleverancier en tussenpersoon

Soms sluit u het contract af bij een wederverkoper en niet bij uw energieleverancier. Een wederverkoper is een tussenpersoon die energiecontracten verkoopt voor de leverancier.

De naam van uw energieleverancier staat op uw contract. En op uw rekening staat de naam van de wederverkoper. Verandert hier iets in? De energieleverancier en de wederverkoper moeten u dan informeren over wie uw aanspreekpunt is. Uw contract met de energieleverancier blijft hetzelfde. Met dezelfde voorwaarden.

Klacht over de rekening

Klopt uw energierekening niet? Of hebt u meer betaald dan u hebt gebruikt? En krijgt u het teveel betaalde bedrag niet terug? Schrijf een brief of e-mail met uw klacht naar uw energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hebt u uw klacht gestuurd? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen. Tot die tijd hoeft u niet te betalen.

Als u er samen niet uit komt

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. Wij zijn een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook