Duurzame energie

Het verschil tussen groene en grijze stroom

Het verschil tussen groene stroom en grijze stroom is de manier waarop de energie is opgewekt.

Groene stroom

Groene stroom is milieuvriendelijk. Want groene stroom wordt gemaakt uit energiebronnen die nooit opraken. Bijvoorbeeld zon, wind, water en biomassa. Biomassa is een verzamelterm voor hout, afval en diermeel. Je kunt hier energie uit halen door het te verbranden.

Grijze stroom

Grijze stroom is niet milieuvriendelijk. Je kunt het verdelen in twee groepen:

  1. energie die is gemaakt uit energiebronnen die kunnen opraken. Bijvoorbeeld gas en steenkool. Als je hier elektriciteit van maakt, ontstaan er broeikasgassen. Deze gassen zijn slecht voor het milieu.
  2. kernenergie. Dit is slecht voor het milieu omdat er schadelijk afval ontstaat als je deze energie maakt.

Kiezen voor milieuvriendelijk

Veel mensen willen kunnen kiezen hoe hun elektriciteit is opgewekt: milieuvriendelijk of niet. Daarom is er in Nederland een systeem gemaakt waarin je milieuvriendelijk opgewekte stroom als apart product kunt kopen. Dit noemen we groene stroom.

Energieleveranciers zijn verplicht hun klanten minimaal 1 keer per jaar een keuze aan te bieden tussen de verschillende energiebronnen die de leverancier gaat gebruiken.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.