Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Wat is groene stroom?

Bij veel energieleveranciers kunt u kiezen uit 2 soorten elektriciteit: grijze stroom en groene stroom. De Nederlandse elektriciteitswet bepaalt welke vormen van energieopwekking groen of grijs zijn. Het verschil zit hem in de bron waarmee de elektriciteit is opgewekt. Zo is aardgas bijvoorbeeld grijs en wind groen.

Elektriciteit van groene en grijze bronnen wordt op het netwerk gezet. Eenmaal daar kunt u niet meer herkennen wat voor stroom het is. U kunt dus niet zien of er groene of grijze stroom uit uw stopcontact komt. Uw energieleverancier vertelt u welke stroom u krijgt. U kunt dat zien op het stroometiket. Dit krijgt u ieder jaar van uw energieleverancier.

Groene stroom is elektriciteit die op een milieuvriendelijke manier opgewekt moet worden. In Nederland kun je het als apart product kopen. De meeste energieleveranciers leveren:

  • groene stroom
  • grijze stroom
  • CO2 gecompenseerd gas, fossiel gas of (soms) groen gas

Groene stroom is milieuvriendelijk. Want groene stroom wordt gemaakt uit hernieuwbare energiebronnen. Bijvoorbeeld zon, wind, water en bepaalde vormen van biomassa. Biomassa is een verzamelterm voor hout, groen afval en dierlijk afval. Je kunt hier energie uit halen door het te verbranden of vergisten. Momenteel discussiëren deskundigen over de vraag of biomassa duurzaam is. Een discussiepunt is bijvoorbeeld de CO2 die wordt uitgestoten bij het transport van biomassa.

Grijze stroom is minder milieuvriendelijk. Het wordt gemaakt uit bronnen die kunnen opraken. Bijvoorbeeld gas en steenkool. Als je hier elektriciteit van maakt, ontstaan bovendien broeikasgassen, zoals CO2. Deze gassen zijn slecht voor het milieu.

Er is ook groen gas. Dat is gas gemaakt uit hernieuwbare energiebronnen. Bijvoorbeeld gas dat ontstaat bij het laten gisten van biomassa. Of bij het zuiveren van rioolwater. Dit product wordt nog weinig aan consumenten aangeboden. Wel bieden veel leveranciers CO2-compensatie aan voor aardgas. Uw leverancier laat dan bijvoorbeeld bomen planten voor het gas dat u afneemt. En zorgt er zo voor dat weer evenveel CO2 wordt opgenomen als er is uitgestoten door aardgas.

Uw energieleverancier stuurt u informatie over het soort stroom die u het afgelopen jaar hebt gekregen. Deze informatie staat in het zogenaamde stroometiket. Uw leverancier moet ieder jaar uiterlijk op 1 mei het stroometiket van het voorafgaande jaar op zijn website plaatsen. Ook zit het bij uw jaarafrekening.

Op het stroometiket staat waar uw stroom het voorgaande jaar vandaan kwam. U kunt dus zien of uw energieleverancier u echt groene stroom leverde. Uw leverancier moet ook laten zien wat de bronnen waren van de totale levering van zijn bedrijf. Dit kunnen groene en grijze bronnen zijn. Zo weet u hoe 'groen' het hele bedrijf is. Steeds meer leveranciers leveren alleen groene stroom.

De groene stroom die volgens het stroometiket van uw energieleverancier is geleverd, moet overeenkomen met de zogeheten Garanties van Oorsprong. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert dit.

Elke megawatt aan elektriciteit uit groene bronnen (wind, water, zon, biomassa) is goed voor een Garantie van Oorsprong (GvO). Dit document geeft een garantie dat de stroom echt groen is. En waar het vandaan komt. Bijvoorbeeld wanneer een leverancier windstroom uit Nederland aanbiedt. VertiCer geeft deze garanties uit.

Niet alle groene stroom komt uit Nederland zelf. De vraag is in Nederland groter dan de productie. Veel energieleveranciers kopen Garanties van Oorsprong in het buitenland. Bijvoorbeeld voor waterkracht uit Frankrijk. Zo kunnen energieleveranciers toch groene stroom aanbieden.

Vindt u het belangrijk dat uw groene stroom in Nederland is opgewekt? Kies dan voor een leverancier met groene stroom uit Nederland.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert of uw energieleverancier de juiste soort en hoeveelheid Garanties van Oorsprong gebruikt bij alle groene stroom die hij levert.

Let op:

Er zijn ook Garanties van Oorsprong voor gas. Alleen als een energieleverancier deze heeft, mag hij hernieuwbaar (groen) gas leveren. Ook zijn er sinds 2020 Certificaten van Oorsprong (CvO). Daarin staat waar elektriciteit uit fossiele brandstoffen vandaan komt (aardgas, steenkool en kernenergie). Energieleveranciers moeten vanaf 2020 alle geleverde elektriciteit kunnen onderbouwen.

Groene stroom is meestal duurder dan grijze stroom. Zeker als de stroom in Nederland opgewekt is. Omdat de vraag naar Nederlandse stroom toeneemt, is de prijs van Nederlandse garanties van oorsprong gestegen. Daar betaalt u voor.

Groene stroom uit andere EU-landen is vaak goedkoper. Het is soms niet eens duurder dan grijze stroom.

U betaalt niet minder energiebelasting als u groene stroom verbruikt.

De Consumentenbond, WISE en Natuur & Milieu maken elk najaar samen een groene ranglijst van energieleveranciers. Leveranciers krijgen een rapportcijfer voor hun inkoop, levering en investeringen. De samenstellers kijken ook in welk land de leveranciers hun Garanties van Oorsprong inkopen.

Wilt u overstappen? Let dan op meer zaken dan alleen groene stroom.

Meld het bij ACM ConsuWijzer. En leg ons uit waarom u denkt dat uw energieleverancier zich niet aan de regels houdt. Uw melding kan een belangrijk signaal zijn voor de Autoriteit Consument & Markt om verder onderzoek te doen. En uw energieleverancier eventueel een waarschuwing of boete te geven.

Zie ook