Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

De slimme meter

Een slimme meter geeft uw meterstanden automatisch door aan de netbeheerder. Maar wat doet de slimme meter nog meer? En hoe zit het met bijvoorbeeld de kosten en privacy?

De slimme meter meet uw energieverbruik en geeft de meterstanden door aan uw netbeheerder. Hiermee maakt uw energieleverancier gratis iedere maand een overzicht van uw verbruik en uw kosten. Zo weet u iedere maand hoeveel gas en stroom u hebt verbruikt en hoeft u hiervoor niet te wachten op de jaarafrekening.

In uw maandoverzicht staat in elk geval:

  • hoeveel gas en stroom u de afgelopen maand hebt verbruikt
  • of u meer of minder verbruikt dan in voorgaande jaren
  • of u meer of minder verbruikt dan in vergelijkbare huishoudens
  • hoeveel geld u waarschijnlijk voor dit verbruik gaat betalen

Dit overzicht krijgt u via mail of internet. Voor dit overzicht gebruikt uw energieleverancier actuele tarieven en voorwaarden.

Wilt u op elk moment weten wat uw energieverbruik is? Dan koppelt u een scherm of energieverbruiksmanager aan uw slimme meter. Zo weet u ook beter waar en hoe u energie kunt besparen. U ziet bijvoorbeeld welke apparaten veel stroom gebruiken. Kijk voor praktische informatie en bespaartips op Energie | Iedereen doet wat

Kijk voor praktische informatie en bespaartips op Energie | Iedereen doet wat

Een slimme meter stuurt automatisch uw meterstanden door naar uw netbeheerder. Een digitale meter kan de meterstanden niet doorsturen.

Hebt u een digitale meter? U geeft dan zelf de meterstanden door aan uw energieleverancier.

Een slimme meter mag u weigeren. U bent niet verplicht om een slimme meter te nemen. Maar u mag een digitale meter niet weigeren.

Let op

Bent u aangesloten op een warmtenet? Dan kunt u een slimme meter niet weigeren.

Met slimme meters kunnen netbeheerders bijhouden hoeveel energie het net ingaat, en waar. En hoeveel energie wordt verbruikt, en waar. Dat is nodig om tekorten, overbelasting en storingen te voorkomen. Onze energievoorziening wordt daarmee betrouwbaarder.

Daarnaast zijn er steeds meer energiecontracten waarbij de tarieven meerdere keren per jaar wijzigen. Wijzigt uw leverancier de tarieven? Met een slimme meter weet hij precies wat uw meterstanden zijn op de dag van de wijziging. Zo krijgt u zo de juiste rekening.

Ook zijn er energiecontracten met een dynamisch of flexibel tarief, waarbij uw prijs voor elektriciteit per uur verandert. En de prijs voor gas per dag. Voor deze dynamische contracten hebt u een slimme meter nodig waarbij de netbeheerder uw meterstanden automatisch uitleest. Alleen dan klopt uw energierekening.

U betaalt niets voor uw slimme meter als u wacht tot u aan de beurt bent. Bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties is de slimme meter ook gratis.

Vraagt u eerder om een slimme meter? Dan betaalt u maximaal 72,60 euro. Hebt u geen gasaansluiting? Dan betaalt u maximaal 67,76 euro. Hebt u eerder de slimme meter geweigerd? En neemt u later alsnog een slimme meter, bijvoorbeeld omdat u zonnepanelen koopt? Dan betaalt u maximaal dezelfde kosten als wanneer u eerder om een slimme meter vraagt.

Meettarief

Voor de slimme meter betaalt u hetzelfde meettarief als voor andere energiemeters. Hij kost u dus niets extra's.

Extra diensten

Van uw energieleverancier krijgt u elke maand een overzicht van uw verbruik en kosten. Dit is gratis.

Neemt u extra diensten bij de slimme meter? Bijvoorbeeld een scherm in uw woonkamer, of een energieverbruiksmanager op uw mobiele telefoon? Daarvoor moet u misschien bijbetalen. Hoeveel? Vraag dat na bij het bedrijf dat deze diensten aanbiedt.

Uw netbeheerder laat een installatiebedrijf de slimme meter plaatsen. Meestal vervangt de monteur 2 meters: uw elektriciteitsmeter en uw gasmeter. Behalve als u geen gasaansluiting hebt, dan krijgt u alleen de elektriciteitsmeter. Dit duurt ongeveer een uur. U hebt dan even geen stroom en gas.

U ontvangt een brief van de netbeheerder voor de afspraak. Zorg dat u thuis bent. En dat de monteur makkelijk bij uw meters kan. U krijgt een bewijs van de meterstanden. Bewaar dit goed.

Nee, u bent verplicht om uw oude meter om te ruilen als hij afgekeurd of kapot is. Uw netbeheerder houdt bij wanneer hij de meters moet vervangen. Een oude meter werkt misschien niet goed meer. U krijgt dan een slimme meter of een digitale meter. De oude analoge meters verdwijnen.

Hebt u een slimme meter gekregen? Dan kunt u kiezen of de netbeheerder de meterstanden automatisch uitleest of niet. Neem contact op met uw netbeheerder als u niet wilt dat hij uw meterstanden uitleest.

Let op

Mag uw netbeheerder de meterstanden niet uitlezen? Dan moet u altijd zelf de standen doorgeven aan uw energieleverancier. Hebt u een contract met variabele tarieven? Dan mag uw leverancier de tarieven wijzigen. Meestal gebeurt dit 2 keer per jaar, soms vaker. De leverancier kan uw meterstanden opvragen bij iedere tariefswijziging. Maar hij kan ook uw verbruik schatten op basis van uw jaarverbruik. Ga na bij uw energieleverancier na hoe hij uw verbruik vaststelt.

Netbeheerders moeten zich aan strenge privacyregels houden. De slimme meter laat niet zien of u televisie kijkt of onder de douche staat. De slimme meter registreert elk kwartier uw elektriciteitsverbruik en elk uur uw gasverbruik. Als u elektriciteit teruglevert aan het net, omdat u zonnepanelen heeft, dan registreert de slimme meter elk kwartier de teruglevering. De netbeheerder mag 1 keer per dag uw slimme meter uitlezen en leest dan al deze waarden uit.

De netbeheerder geeft elke dag de meterstand van die dag door aan uw energieleverancier. Met uw toestemming mag uw energieleverancier ook de standen van bijvoorbeeld elk kwartier of uur inzien. Leveranciers en netbeheerders moeten goed met uw gegevens omgaan. Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Spreek eerst het bedrijf aan dat niet netjes met uw gegevens omgaat. Komt u er niet uit? Ga met uw klacht naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw energieleverancier bewaart uw verbruiksgegevens minimaal 2 jaar lang. En ook de teruglevergegevens als u zonnepanelen hebt. Online kunt u deze gegevens ieder moment bekijken. Bent u korter dan 2 jaar klant bij uw leverancier? Dan ziet u de gegevens vanaf de dag dat u klant bent geworden. Stapt u over naar andere leverancier? Dan kunt u nog steeds uw gegevens bij uw oude leverancier zien in ieder geval totdat de 2 jaar voorbij zijn.

Vindt u het niet prettig dat de slimme meter uw gegevens doorgeeft? U mag de slimme meter weigeren. Uw netbeheerder stelt dan de slimme meter zo in dat hij de meterstanden niet meer kan uitlezen. Of hij plaatst een digitale meter. Een digitale meter kunt u niet weigeren. Hebt u de slimme meter geweigerd? Dan geeft u zelf de meterstanden door aan uw energieleverancier.

Hebt u de slimme meter geweigerd? Dan geeft u zelf de meterstanden door aan uw energieleverancier.

Hebt u een probleem met uw slimme meter? Ga naar:

Zie ook