Netbeheerder en energiemarkt

Kwaliteit van de Nederlandse energienetten

Toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt) maakt overzichten (factsheets) van de kwaliteit van energienetten in Nederland.

De overzichten laten zien hoe de kwaliteit per energienet de afgelopen jaren is veranderd. Bijvoorbeeld hoe lang een stroomstoring gemiddeld duurde. Per regio is er 1 vaste netbeheerder. U kunt dus niet wisselen van netbeheerder. Tenzij u verhuist naar een andere regio. De ACM vindt het belangrijk dat de kwaliteit van energienetten goed is. Daarom publiceert zij deze overzichten. Hiermee maakt de ACM de kwaliteit inzichtelijk.

Verschillende aspecten van kwaliteit

De ACM kijkt bij de kwaliteit naar de volgende onderdelen:

  • transportzekerheid
  • veiligheid
  • dienstverlening
  • productkwaliteit

Op deze 4 onderdelen worden de prestaties van netbeheerders vergeleken. De overzichten laten vooral de transportzekerheid en veiligheid zien. En niet de totale kwaliteit van de netbeheerder. In de toekomst wil ACM met de overzichten informatie tonen over alle aspecten van kwaliteit. Dan krijgt u een compleet beeld van de kwaliteit van de netbeheerder.

De overzichten zijn in samenwerking met de netbeheerders en de toezichthouder SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) ontwikkeld.

Kwaliteit netten 2016

Meer informatie over de regulering van kwaliteit

De overheid kan het gedrag van bedrijven sturen met wetten. Dit noemen we regulering. De overheid reguleert ook de werkwijze van netbeheerders. Dat doet ze om te zorgen voor betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening.

Hoe stuurt de overheid het gedrag van netbeheerders?

De overheid stelt bijvoorbeeld eisen aan de kwaliteit van energienetten. Ook stelt de overheid eisen aan de kosten die de netbeheerder in rekening brengt. Dat noemen we tariefregulering. Tariefregulering zorgt voor betaalbare energievoorziening. Bijvoorbeeld door het vaststellen van de maximale tarieven die netbeheerders voor het transport van energie mogen vragen.

Kwaliteit speelt een belangrijke rol in de regulering en het toezicht van de ACM. Met het publiceren van de overzichten over kwaliteit geeft de ACM meer inzicht in de betrouwbaarheid van de energienetten. De ACM vindt de regulering van kwaliteit even belangrijk als de tariefregulering van de netbeheerders. Wanneer de verhouding tussen prijs en kwaliteit niet in balans is, betekent dit dat de afnemers te veel betalen voor de kwaliteit die ze krijgen. Of dat ze te weinig betalen en op termijn de kwaliteit van de netten achteruitgaat.

Een direct verband tussen de tarieven voor het transport van energie en de kwaliteit van de netten is niet eenvoudig te leggen doordat investeringen in de kwaliteit van de netten vaak pas na langere tijd hun vruchten afwerpen. Aan de andere kant kunnen bijvoorbeeld huidige tariefstijgingen deels verklaard worden doordat netbeheerders investeringen moeten doen om de kwaliteit op de lange termijn op peil te houden. En om de noodzakelijke investeringen uit te voeren om de vraag naar duurzame energie te ondersteunen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.