Uw rechten bij een product dat niet goed (ondeugdelijk) is

Als u iets koopt, hebt u recht op een goed product. U hebt met de verkoper namelijk een koopovereenkomst gesloten. Dat betekent dat hij volgens de wet een goed product moet leveren. In de wet staat dat het product deugdelijk moet zijn. U moet het product bijvoorbeeld een bepaalde tijd kunnen gebruiken. Als u het tenminste op een normale manier gebruikt. Misschien heeft de verkoper gezegd dat u het product ergens speciaal voor kunt gebruiken. Dan moet het product daar ook aan voldoen. Als de verkoper bijvoorbeeld zegt dat schoenen waterdicht zijn, dan moet u ermee door de plassen kunnen lopen. En als de verkoper zegt dat een horloge waterdicht is, dan moet u er mee kunnen zwemmen.

Blijkt uit de informatie op deze pagina dat u in uw recht staat? Weet dan dat het heel normaal is om terug te gaan naar de winkel. Consumenten die hun rechten kennen, vragen de verkoper veel makkelijker om een oplossing.

Als u iets koopt, hebt u niet alleen rechten. U hebt ook plichten. U hebt bijvoorbeeld een onderzoeksplicht. Dat betekent dat u aan de verkoper moet vragen of een product wel geschikt is voor wat u ermee wilt gaan doen.

De verkoper heeft een informatieplicht. Dat betekent dat hij aan u moet vertellen wat hij over het product weet. Als hij iets aan u belooft, dan mag u verwachten dat het product daaraan voldoet. De belofte van de verkoper is dan een soort garantie.

Wat u mag verwachten van een goed product, hangt af van de volgende dingen:

  • de prijs;
  • het soort product;
  • het soort winkel;
  • wat de verkoper gezegd heeft over het product;
  • de informatie in een folder van de fabrikant, of op de verpakking.

U kunt aan de fabrikant of aan een deskundige vragen hoelang het product mee kan gaan. Als uw product dan kapot gaat, kunt u bepalen of u dat had kunnen verwachten.

Wanneer is een product niet goed?

  • Als het niet compleet is.
  • Als het beschadigd is.
  • Als het kapot is, of het niet goed doet.
  • Als u er niet mee kunt doen, wat de verkoper gezegd heeft.

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Als u iets koopt, hebt u rechten en plichten. Is een product niet goed? Dan hebt u de volgende rechten en plichten.

Het uitgangspunt is dat u recht hebt op een gratis reparatie of een nieuw product. Dat moet dan binnen een bepaalde tijd en zonder dat u daar te veel last van hebt. De verkoper kan ervoor zorgen dat u een product te leen krijgt, zolang de reparatie duurt. U kunt niet altijd kiezen tussen een reparatie of een nieuw product. Soms wil de verkoper het product alleen maar repareren, omdat dat goedkoper voor hem is. In zo'n geval mag de verkoper zeggen dat hij alleen wil repareren.

De verkoper moet het probleem oplossen of de fabrikant inschakelen voor u. Soms wordt uw klacht sneller opgelost als u zelf de afspraak maakt met de fabrikant. Bijvoorbeeld als de verkoper daarover afspraken heeft gemaakt met de fabrikant. De verkoper kan u dan aanraden om zelf contact op te nemen met de fabrikant. U hoeft dat echter niet te doen. De verkoper blijft verantwoordelijk. Kiest u er zelf voor om naar de fabrikant te gaan? Dan kunt u dat het beste ook aan de verkoper vertellen.

Voor een reparatie of een nieuw product hoeft u niet bij te betalen. Moet u van de verkoper wel bijbetalen? Dan mag u de koopovereenkomst ontbinden. U hebt er dan recht op dat u uw geld terugkrijgt. Soms krijgt u niet het hele bedrag terug. Bijvoorbeeld als u het product al een lange tijd zonder problemen hebt kunnen gebruiken.

Gaat het om een klein gebrek? Bijvoorbeeld een kras op uw nieuwe aankoop? Dan is het de vraag of u kunt ontbinden of dat u alleen een korting kunt vragen. Dat hangt een beetje af van de situatie. Gaat het om een kras op een mobiele telefoon of een lcd scherm? Dan is dat vervelender dan een kras op een wasmachine. Maar staat de wasmachine in uw mooie keuken? Dan kan een kras wel weer heel storend zijn.

Toch bijbetalen?

U kunt altijd andere afspraken met de verkoper maken. Bijvoorbeeld dat u een bepaald bedrag zelf betaalt. Dat is soms redelijk. Bijvoorbeeld als uw televisie na jaren kapot gaat en het gaat om een probleem dat u nog niet hoeft te verwachten. En u krijgt nu een nieuwe televisie. Of dat u een deel van de reparatiekosten betaalt als uw oudere koelkast na de reparatie dan toch zeker nog een extra aantal jaren meegaat. Maar of u bijbetaalt kunt u zelf beslissen. Zoals hierboven is uitgelegd bent u niet verplicht om daarmee akkoord te gaan.

Let op

Ontbinding van de koopovereenkomst kan meestal niet meteen gebeuren. Dit doet u pas als de verkoper niet kan of wil repareren of geen nieuw product kan leveren. Of als dit niet van hem gevraagd mag worden. De wet zegt dat u allereerst recht hebt op levering van een goed, deugdelijk product. En dat de verkoper daar eerst voor moet zorgen.

Gaat het product binnen zes maanden kapot? Of is er binnen zes maanden iets mis met het product? Dan moet de verkoper bewijzen dat dit uw schuld was. Gaat het product na zes maanden of langer kapot? Dan moet u zelf bewijzen dat dit niet uw schuld was.

Hebt u het product normaal gebruikt en is het versleten? Of hebt u het verkeerd gebruikt? Dan moet u de reparatie zelf betalen. U hebt dan dus geen recht op een gratis reparatie of een nieuw product.

Wat moet ik doen als het product niet goed is?

Ga eerst terug naar de verkoper. U hebt met hem namelijk een koopovereenkomst gesloten. Dat betekent dat hij volgens de wet een goed product moet leveren. Probeer met de verkoper een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Dan kunt u het volgende doen.

Stuur een brief

Stuur een brief naar de verkoper. Hierin schrijft u uw klacht. Zet ook in de brief dat de verkoper binnen een bepaalde tijd het probleem moet oplossen. En wat u gaat doen als de verkoper zich hier niet aan houdt. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

Vervolgstappen

Doet de verkoper niet wat u aan hem hebt gevraagd? Dan kunt u één van de volgende dingen doen.

Niet betalen

Betaal niet totdat de verkoper een oplossing heeft gevonden. Dat kan alleen als u nog niet alles betaald hebt.

Reparatie door een ander bedrijf

Laat het product ergens anders repareren. En zorg ervoor dat de verkoper de kosten hiervoor aan u betaalt. U moet de verkoper dan wel eerst een brief sturen. Hierin schrijft u dat hij nog een laatste kans krijgt om het product zelf te repareren. En dat u anders de kosten van de reparatie van hem terug wilt hebben. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

Let op

Het product moet wel gerepareerd kunnen worden, en het product moet het nog waard zijn om te repareren. Dat kan lastig zijn voor u om te bepalen. Twijfelt u? Dan kunt u één van de volgende dingen doen.

Koopovereenkomst ontbinden

Ontbind de koopovereenkomst. Dan hebt u er recht op dat u uw geld terugkrijgt. U kunt niet altijd al uw geld terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u het product al langere tijd zonder problemen hebt kunnen gebruiken. De verkoper heeft er recht op om het product terug te krijgen. Gebruik hier onze voorbeeldbrief voor.

Product met een kleine fout

Heeft het product maar een kleine fout? Bijvoorbeeld een jas waar een knoop van af is? Bij een kleine fout kunt u de koopovereenkomst niet ontbinden. Als de verkoper niet kan of wil repareren, hebt u wel recht op een korting. En u mag de jas houden. Gebruik onze voorbeeldbrief in deze situatie.

Naar de Geschillencommissie

Is de verkoper aangesloten bij een branchevereniging die toegang geeft tot De Geschillencommissie? Of is de verkoper direct aangesloten bij De Geschillencommissie? Dan kunt uw probleem voorleggen aan deze commissie. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van De Geschillencommissie.

Is de verkoper niet aangesloten bij De Geschillencommissie? Dan kunt u naar de rechter gaan. Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan kunt het beste eerst kijken hoeveel het precies gaat kosten.

Heeft deze informatie u geholpen?

Forward