Energiecontracten

Ik ben van energieleverancier veranderd, terwijl ik dat niet wilde. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat u van energieleverancier bent veranderd, terwijl u dat helemaal niet wilde. Misschien hebt u alleen informatie opgevraagd en meteen een contract gekregen. Of misschien hebt u als zzp’er een zakelijk contract gekregen voor uw woonhuis.

U kunt om verschillende redenen een energiecontract hebben dat u eigenlijk niet wilde. Bijvoorbeeld:

  • U hebt alleen informatie opgevraagd en meteen een contract gekregen.
  • U hebt een nieuwe overeenkomst afgesloten, maar binnen de bedenktijd geannuleerd.
  • U bent zonder uw toestemming teruggezet naar uw oude energiebedrijf.
  • U hebt een zakelijk contract gekregen voor uw woonhuis, omdat u zzp’er bent.

Ik wil geen klant zijn van deze energieleverancier. Wat kan ik doen?

Denkt u dat u geen overeenkomst hebt met de nieuwe energieleverancier? En wilt u geen klant zijn van deze leverancier? Neem dan contact op met de nieuwe leverancier. Wil hij het probleem met uw ongewenste overstap niet oplossen? Schrijf dan een brief of e-mail. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Stuur de brief ook naar uw oude energieleverancier. Zet in de brief dat het bedrijf geen eindafrekening moet sturen.

Bewaar kopieën van alle brieven die u stuurt. Schrijf de namen op van de mensen met wie u gesproken hebt. En wat u hebt afgesproken. Als u ongewenst overgestapt bent na een telefonisch verkoopgesprek, vraag dan of er bandopnames zijn en of u deze opnames kunt krijgen.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.