ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Overstappen, vergelijken en verhuizen

Ik ben van energieleverancier veranderd, terwijl ik dat niet wilde. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat u van energieleverancier bent veranderd, terwijl u dat helemaal niet wilde. Misschien hebt u alleen informatie opgevraagd en meteen een contract gekregen. Of misschien hebt u als zzp'er een zakelijk contract gekregen voor uw woonhuis.

U kunt om verschillende redenen een energiecontract hebben dat u eigenlijk niet wilde. Over het algemeen kunt u een contract ongedaan maken, of is het niet geldig. Bijvoorbeeld:

Een energiecontract is pas geldig als u op papier, per mail of via internet akkoord bent gegaan. Dat heet het schriftelijkheidsvereiste. Krijgt u dus meteen een contract gestuurd en hebt u niets getekend? Dat mag niet. U moet eerst het contract en de algemene voorwaarden kunnen lezen. Wijs de energieleverancier hierop. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hebt u een energiecontract getekend, maar hebt u zich bedacht? U hebt een bedenktijd van 14 dagen. De energieleverancier moet u hierover informeren en een formulier geven.

Heeft uw leverancier dit niet gedaan? Dan is uw bedenktijd maximaal 1 jaar.

Hebt u het contract binnen de bedenktijd geannuleerd? Dan moet uw leverancier het contract ontbinden. U blijft bij uw oude leverancier. Kreeg u al energie van uw nieuwe leverancier? Mogelijk moet u hiervoor wel betalen. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hebt u een nieuw energiecontract getekend en bent u klant geworden van een nieuwe energieleverancier? U hebt het recht om binnen de bedenktijd van 14 dagen terug te gaan naar uw oude energieleverancier. Maar uw oude leverancier mag dit niet zelf doen zonder uw toestemming. Bijvoorbeeld door uw overstap te annuleren. Neem contact op met uw oude energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hebt u een energiecontract gesloten voor uw woonhuis? En bent u zzp'er (zelfstandige zonder personeel)? Dan gelden consumentenregels en is een zakelijk contract voor uw woonhuis ongeldig. Als consument hebt u meer bescherming.

Dit betekent dat:

  • U pas een geldig energiecontract hebt als u schriftelijk akkoord bent gegaan.
  • De leverancier u moet informeren over de bedenktijd. En een formulier moet geven om het contact op te kunnen zeggen in de bedenktijd. Doet hij dit niet? Dan is uw bedenktijd maximaal 1 jaar.
  • De leverancier u niet meer dan een maximale opzegvergoeding mag vragen.

Gebruik onze voorbeeldbrief:

Let op

De consumentenregels gelden niet altijd als u zzp'er bent.

Denkt u dat u geen overeenkomst hebt met de nieuwe energieleverancier? En wilt u geen klant zijn van deze leverancier? Neem dan contact op met de nieuwe leverancier.
Wil hij uw probleem niet oplossen? Bijvoorbeeld een ongewenste overstap? Schrijf dan een brief of e-mail. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Stuur ook een brief naar uw oude energieleverancier. Zet in de brief dat het bedrijf geen eindafrekening moet sturen.
Bewaar kopieën van alle brieven die u stuurt. Schrijf de namen op van de mensen met wie u gesproken hebt. En wat u hebt afgesproken. Bent u ongewenst overgestapt na een telefonisch verkoopgesprek? Vraag of er bandopnames zijn en of u deze opnames kunt krijgen.

Los het nu op!

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook