Regels bij telefonische verkoop door energiebedrijven

Regels bij telefonische verkoop door energiebedrijven

Biedt een energieleverancier u een energiecontract aan via de telefoon? Dan moet u goede informatie krijgen. Ook is een nieuw contract meestal pas geldig wanneer u het hebt ondertekend. 

Wat moet de verkoper mij vertellen tijdens het telefoongesprek?

Tijdens het telefoongesprek moet de verkoper het volgende met u doornemen:

  • namens welke energieleverancier hij belt, en wat het adres is van deze energieleverancier
  • dat de energieleverancier u energie wil verkopen
  • de totale prijs van de energie, dus met belastingen, toeslagen en netwerkkosten
  • hoe u kunt betalen
  • hoe lang het energiecontract minimaal duurt
  • dat u een bedenktijd hebt van 14 dagen

Na uw gesprek krijgt u een bevestiging van de energieleverancier. In die bevestiging vindt u de algemene voorwaarden en het energiecontract. Ook herhaalt de leverancier prijs, betalingsmogelijkheden, duur en de bedenktijd. Daarnaast vertelt de leverancier hoe u kunt opzeggen.

Wanneer is het contract geldig?

Uw nieuwe energiecontract moet u schriftelijk bevestigen. U moet bijvoorbeeld uw handtekening zetten en u stuurt het contract terug. Of u gaat akkoord via een e-mail.

Wilt u het contract toch liever niet aangaan? Dan hoeft u niets te doen. Het contract is nog niet geldig en u bent niet verplicht het te ondertekenen. U blijft gewoon klant bij uw oude leverancier.

Let op

Het contract is wel meteen geldig als u zelf hebt gebeld om een nieuw contract af te sluiten. Of als u akkoord gaat met een verlenging of wijziging van uw huidige contract.

Hoe stop ik telefonische verkoop

Wilt u niet meer dat een energiebedrijf of ander bedrijf u belt om energie te verkopen? Maak dan gebruik van uw recht van verzet.

Energieverkoop op straat en aan de deur

Bent u op straat benaderd door een verkoper van energie? Of is er een verkoper bij u aan de deur geweest? Dan gelden andere regels.

Een energieleverancier geeft te weinig informatie over een aanbod voor een contract. Wat kan ik doen?

Geeft uw energieleverancier u te weinig informatie? Of verkeerde informatie? Dan kan er sprake zijn van misleiding. Dit wordt ook wel een oneerlijke handelspraktijk genoemd.

Vertelt uw energieleverancier u niet dat u een bedenktijd hebt? Dan wordt de bedenktijd van 14 dagen verlengd naar 1 jaar. Informeert uw energieleverancier u toch binnen dat jaar? Dan wordt de bedenktijd vanaf dat moment weer 14 dagen.

Gebruik onze voorbeeldbrieven om het contract te annuleren:

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.