Iets vragen of melden?

Kan ik een overeenkomst met een ondernemer of aannemer annuleren?

Hebt u een overeenkomst met een ondernemer? En wilt u de overeenkomst toch annuleren? Omdat u bijvoorbeeld een beter aanbod hebt gekregen van een andere ondernemer? Dan moet u meestal schadevergoeding betalen. Dit noemen we annuleringskosten. Hieronder vertellen wij u daar meer over.

Let op!

Heeft de ondernemer een ondeugdelijke dienst geleverd? Dan gelden er andere regels.

Welke kosten mag de ondernemer of aannemer rekenen?

Annuleert u de overeenkomst? Dan mag de ondernemer alle kosten rekenen die hij tot dan toe heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de volgende kosten:

  • kosten voor het bestellen van materiaal;
  • kosten voor het personeel dat hij al had ingehuurd;
  • kosten voor de winst die hij is misgelopen.

Hoe later u de overeenkomst annuleert, hoe meer u waarschijnlijk moet betalen. Vaak staat in de algemene voorwaarden of u de overeenkomst kunt annuleren. En hoeveel u dan moet betalen.

Let op!

Bent u het niet eens met de hoogte van de annuleringskosten? Dan kunt u een klacht indienen bij de ondernemer en vragen om een oplossing. Wij kunnen u niet vertellen wat redelijke annuleringskosten zijn. Dat is afhankelijk van de omstandigheden, zoals de prijs van het product en het moment dat u de overeenkomst annuleert. Het is aan de rechter of de geschillencommissie om daar een uitspraak over te doen.

Wanneer mag de ondernemer geen annuleringskosten in rekening brengen?

Hebt u de overeenkomst via internet, aan de telefoon of buiten de verkoopruimte (bijvoorbeeld aan de deur of op straat) gesloten? Dan gelden er bijzondere regels. U hebt dan vaak het recht om binnen de bedenktijd kosteloos van de overeenkomst af te zien. Dit noemen we de wettelijke bedenktijd.

Ik ben het niet eens met de hoogte van de annuleringskosten die de ondernemer in rekening brengt. Wat kan ik doen?

Neem contact op met de ondernemer

U kunt bellen met de klantenservice, een e-mail sturen of het contactformulier invullen op de website. Probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u het volgende doen:

Schrijf een officiële brief of e-mail

Schrijf de ondernemer een brief of e-mail met daarin uw klacht. En vraag een oplossing vóór een bepaalde datum. De tijd die u de ondernemer geeft moet wel redelijk zijn. Schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als de ondernemer geen goede oplossing biedt. Wilt u kunnen bewijzen dat de ondernemer uw bericht ontvangen heeft? Stuur dan een aangetekende brief.

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering? Vraag dan of die u kan helpen met een brief of verdere stappen. Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u kijken of u bij het Juridisch Loket terecht kunt.

Wilt u vervolgstappen nemen? Dan zijn dit uw mogelijkheden:

De geschillencommissie

Zoek uit of u bij de geschillencommissie terecht kunt. De geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit? Dan moeten u en de ondernemer zich hieraan houden.

De rechter

Kunt of wilt u niet naar de Geschillencommissie? Bekijk dan of het zin heeft om naar de rechter te gaan.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer