Wanneer sluit ik een koopovereenkomst?

U kunt een koopovereenkomst op verschillende manieren sluiten. Schriftelijk, maar ook mondeling. Veel mensen denken dat ze pas een koopovereenkomst sluiten als ze het product betaald hebben. Maar u sluit al een overeenkomst als u zegt dat u iets wilt kopen. Of als u uw handtekening zet voor een bestelling. Let daar dus op! Als u een overeenkomst gesloten hebt, kunt u er eigenlijk niet zomaar vanaf. We leggen dit hieronder uit.

Hoe sluit ik een mondelinge koopovereenkomst?

U sluit een mondelinge koopovereenkomst als u zegt dat u een product wilt kopen. Het product staat in de winkel en er staat een prijs bij. Dan zegt u misschien tegen een verkoper dat u het product wilt kopen. Let op dat u op dat moment al een overeenkomst sluit. Het maakt niet uit dat u nog niet betaald hebt. Hieronder staat een voorbeeld.

Voorbeeld

U bent in een winkel, en u zegt: "Ik wil die rode stoel kopen". U hebt dan al een overeenkomst gesloten. Als u de stoel later toch niet wilt hebben, kunt u er eigenlijk niet meer zomaar vanaf. De verkoper kan zeggen dat u het product moet betalen. In sommige winkels mag u zonder problemen iets ruilen of terugbrengen. In andere winkels niet. Let daar dus op voordat u iets koopt.

Ook als u een product op de toonbank legt, of op de rolband bij de supermarkt, sluit u een overeenkomst. Houd hier dus ook rekening mee! Het maakt dan niet uit dat u nog niet betaald hebt. Als u toch nog snel iets teruglegt, kan de verkoper zeggen dat u moet betalen. Maar meestal zal de verkoper er niet moeilijk over doen.

Hoe sluit ik een schriftelijke koopovereenkomst?

U sluit een schriftelijke koopovereenkomst als u uw handtekening zet. Bijvoorbeeld onder een bestelling. Hieronder staat een voorbeeld.

Voorbeeld

U bent in een winkel en u wilt een bank kopen. De bank is niet op voorraad en de winkel moet de bank voor u bestellen. U gaat naar een verkoper en hij vult een formulier in voor de bestelling. Daarop zet u uw handtekening. Dan hebt u al een overeenkomst gesloten. Hier kunt u niet zomaar vanaf.

Let op: U kunt ook mondeling iets bestellen, dus zonder een handtekening. Vaak zal de verkoper u laten tekenen vanwege het bewijs. U en de verkoper kunnen dan gemakkelijk bewijzen dat er een overeenkomst is. Denk dus altijd goed na voordat u iets koopt! Ook als de verkoper zegt dat u vandaag een heel mooie korting krijgt.

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een koopovereenkomst?

Als u een mondelinge of schriftelijke koopovereenkomst sluit, hebt u de volgende rechten en plichten:

  • u hebt er recht op dat u het product krijgt;
  • u hebt er recht op dat het product een goede kwaliteit heeft;
  • u moet het product betalen.

Let op

Soms moet u de overeenkomst ondertekenen. Zonder uw handtekening is de overeenkomst dan niet geldig. Dit is bijvoorbeeld zo bij:

  • koop van onroerend goed, bijvoorbeeld een huis
  • timeshare overeenkomsten
  • huurkoop

Bij telefonische verkoop van;

  • een abonnement op een dienst
  • een contract voor energie, gas, water of stadverwarming.

Hierbij geldt dat u bijvoorbeeld uw handtekening zet en u het contract vervolgens terugstuurt. Of dat u zelf een e-mail stuurt aan de ondernemer, waarin u schrijft dat u akkoord gaat met het aanbod. Hebt u niet schriftelijk ingestemd, terwijl dit wel zou moeten? Dan is er geen geldige overeenkomst tot stand gekomen. U zit dan nergens aan vast. Let op: dit geldt niet als u al klant bent en u uw bestaand contract verlengd of vernieuwt.

Bedenktijd?

Voor sommige overeenkomsten hebt u een bedenktijd. Bijvoorbeeld als u iets koopt via internet, telefoon, op straat of via verkoop aan de deur.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Forward