Iets vragen of melden?

Uw rechten bij een ondeugdelijk product

Als u kleding koopt, hebt u recht op een goed product. U hebt met de verkoper namelijk een koopovereenkomst gesloten. Dat betekent dat hij volgens de wet een goed product moet leveren. In de wet staat dat het product deugdelijk moet zijn. Wat u mag verwachten van een goed product, hangt af van de volgende dingen:

 • de prijs;
 • het soort product;
 • het soort winkel;
 • wat de verkoper gezegd heeft over het product;
 • de informatie in een folder van de fabrikant, of op de verpakking.

U kunt aan de fabrikant of aan een deskundige vragen hoelang het product mee kan gaan. Als uw product dan kapot gaat, kunt u bepalen of u dat had kunnen verwachten.

Wanneer is een product niet goed?

 • Als het niet compleet is.
 • Als het beschadigd is.
 • Als het kapot is.
 • Als u er niet mee kunt doen, wat de verkoper gezegd heeft.

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Als u iets koopt, hebt u rechten en plichten. Is een product niet goed? Dan hebt u de volgende rechten en plichten.

Het uitgangspunt is dat u recht hebt op een gratis reparatie of een nieuw product

Dat moet dan binnen een bepaalde tijd gebeuren en zonder dat u daar te veel last van hebt. De verkoper kan ervoor zorgen dat u een product te leen krijgt, zolang de reparatie duurt. U kunt niet altijd kiezen tussen een reparatie of een nieuw product. Soms wil de verkoper het product alleen maar repareren, omdat dat goedkoper voor hem is. In zo'n geval mag de verkoper zeggen dat hij alleen wil repareren.

De verkoper mag u niet naar de fabrikant van het product sturen

Hij moet het probleem oplossen of de fabrikant inschakelen voor u. Kiest u er zelf voor om naar de fabrikant te gaan? Dan kunt u dat het beste ook aan de verkoper vertellen. Soms wordt uw klacht sneller opgelost als u zelf de afspraak maakt met de fabrikant. Overleg hierover met uw verkoper. Hij blijft namelijk verantwoordelijk.

Voor een reparatie of een nieuw product hoeft u niet bij te betalen

Moet u van de verkoper wel bijbetalen? Dan mag u de koopovereenkomst ontbinden. U hebt er dan recht op dat u uw geld terugkrijgt. Soms krijgt u niet het hele bedrag terug. Bijvoorbeeld als u het product al een lange tijd zonder problemen hebt kunnen gebruiken.

Gaat het om een klein gebrek?

Bijvoorbeeld een kras op uw nieuwe aankoop? Dan is het de vraag of u kunt ontbinden of dat u alleen een korting kunt vragen. Dat hangt een beetje af van de situatie. Gaat het om een kras op een mobiele telefoon of een lcd scherm? Dan is dat vervelender dan een kras op een wasmachine. Maar staat de wasmachine in uw mooie keuken? Dan kan die kras wel weer heel storend zijn.

Toch bijbetalen?

U kunt altijd andere afspraken met de verkoper maken. Bijvoorbeeld dat u een bepaald bedrag zelf betaalt. Dat is soms redelijk. Bijvoorbeeld als uw jas na jaren kapot gaat en het gaat om een probleem dat u nog niet hoeft te verwachten. En u krijgt nu een nieuwe jas. Maar of u bijbetaalt kunt u zelf beslissen. Zoals hierboven is uitgelegd bent u niet verplicht om daarmee akkoord te gaan.

Ontbinding van de koopovereenkomst kan meestal niet meteen gebeuren. Dit doet u pas als de verkoper niet kan of wil repareren of geen nieuw product kan leveren. Of als dit niet van hem gevraagd mag worden. De wet zegt dat u allereerst recht hebt op levering van een goed, deugdelijk product. En dat de verkoper daar eerst voor moet zorgen.

Gaat het product binnen zes maanden kapot, of is er binnen zes maanden iets mis met het product? Dan moet de verkoper bewijzen dat dit uw schuld was. Gaat het product na zes maanden of langer kapot? Dan moet u zelf bewijzen dat dit niet uw schuld was. Hebt u het product normaal gebruikt en is het versleten? Of hebt u het verkeerd gebruikt? Dan moet u de reparatie zelf betalen. U hebt dan dus geen recht op een gratis reparatie of een nieuw product.

Wat moet ik doen als het product niet goed is?

Ga eerst terug naar de verkoper

Probeer met hem een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Dan kunt u het volgende doen.

Stuur een brief naar de verkoper

Hierin schrijft u uw klacht. Zet ook in de brief dat de verkoper binnen een bepaalde tijd het probleem moet oplossen. En wat u gaat doen als de verkoper zich hier niet aan houdt. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

Doet de verkoper niet wat u aan hem hebt gevraagd?

Dan kunt u één van de volgende dingen doen:

 • betaal niet totdat de verkoper een oplossing heeft gevonden. Dat kan alleen als u nog niet alles betaald hebt.
 • laat het product ergens anders repareren. En zorg ervoor dat de verkoper de kosten hiervoor aan u betaalt. U moet de verkoper dan wel eerst een brief sturen. Hierin schrijft u dat hij nog een laatste kans krijgt om het product zelf te repareren. En dat u anders de kosten van de reparatie van hem terug wilt hebben. Let op: het product moet wel gerepareerd kunnen worden, en het product moet het nog waard zijn om te repareren. Dat kan lastig zijn voor u om te bepalen.

Twijfelt u? Dan kunt u één van de volgende dingen doen.

 • Ontbind de koopovereenkomst. Dan hebt u er recht op dat u uw geld terugkrijgt. U kunt niet altijd al uw geld terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u het product al langere tijd zonder problemen hebt kunnen gebruiken. De verkoper heeft er recht op om het product terug te krijgen.
 • Heeft het product maar een kleine fout? Bijvoorbeeld een jas waar een knoop van af is? Bij een kleine fout kunt u de koopovereenkomst niet ontbinden. Als de verkoper niet kan of wil repareren, hebt u wel recht op een korting. En u mag de jas houden.

Stap naar de Geschillencommissie

Is de verkoper aangesloten bij De Geschillencommissie? Dan kunt u hulp vragen aan deze commissie. De Geschillencommissie is een onafhankelijke groep van drie personen die bij een meningsverschil beslist wie er gelijk heeft. De SGC (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken) bepaalt wie er in de commissie komt. Alle leden van de commissie zijn deskundig en onpartijdig. Neemt de commissie een besluit, dan moet u zich hieraan houden.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van De Geschillencommissie.

Is de verkoper niet aangesloten bij De Geschillencommissie? Dan kunt u naar de rechter gaan. Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan kunt het beste eerst kijken hoeveel het precies gaat kosten.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Op vrijdag 22 en maandag 25 februari zijn wij telefonisch niet bereikbaar. U kunt ons bereiken via WhatsApp.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer