ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Ik wil iets opzeggen, stoppen of annuleren

Een overeenkomst met een dienstverlener opzeggen

Hebt u spijt van het inhuren van een dienstverlener, bijvoorbeeld een aannemer of iemand die een cursus geeft? Of wilt u eerder stoppen dan afgesproken? Dit kan op verschillende manieren. Soms mag de dienstverlener annuleringskosten rekenen.

Dienstverlening betekent dat iemand werk doet voor u. Maar u bent niet zijn werkgever. U maakt afspraken met de dienstverlener over het werk dat hij voor u gaat doen. En hoeveel u daarvoor betaalt. U hebt bijvoorbeeld een overeenkomst met een advocaat, schilder, aannemer of pianostemmer.

Let op

Wilt u een abonnement op een dienst opzeggen? Bijvoorbeeld een abonnement op de glazenwasser? Dan gelden deze regels.

Misschien hebt u 14 dagen bedenktijd. U kunt dan op een makkelijke en snelle manier stoppen. Want tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden opzeggen. U krijgt al uw geld terug. En u betaalt geen annuleringskosten.

Heb ik recht op bedenktijd?

U hebt recht op 14 dagen bedenktijd als u de overeenkomst sloot via internet, per telefoon, op straat of aan de deur:

Let op

Komt de dienstverlener bij u langs en sluit u gelijk een overeenkomst? Dan hebt u alleen bedenktijd als u direct tekent. Komt hij bij u thuis maar tekent u later? Bijvoorbeeld na een paar dagen? Dan hebt u geen bedenktijd. U kon er namelijk even rustig over nadenken. Het maakt niet uit of u de dienstverlener zelf vroeg om langs te komen, of dat het zijn idee was.

Hebt u geen bedenktijd? Maar wilt u toch van de overeenkomst af? U hebt bijvoorbeeld spijt, of u hebt de dienstverlener niet meer nodig? Dan kunt u niet zomaar annuleren. Soms betaalt u een flinke vergoeding, de annuleringskosten.

Let op

Wil de dienstverlener ook stoppen? Bijvoorbeeld omdat hij te weinig tijd heeft, of omdat hij ziek is? Dan kunt u natuurlijk samen afspreken dat u zonder kosten uit elkaar gaat.

Wanneer kan ik niet kosteloos annuleren?

Bij dienstverleners die iets nieuws voor u maken, iets repareren, verbouwen of aanpassen. Dan mag u niet zomaar annuleren. U hebt bijvoorbeeld een overeenkomst met een:

 • meubelmaker
 • automonteur
 • aannemer
 • kleermaker

U kunt zo'n opdracht wel annuleren, maar dan mag de dienstverlener annuleringskosten rekenen. Dit is een vergoeding voor zijn schade. Hij mag bijvoorbeeld kosten rekenen voor:

 • het bestellen van materiaal
 • het personeel dat hij al had ingehuurd
 • de winst die hij is misgelopen

U hoeft niet te betalen voor materialen die hij niet meer hoeft te bestellen of huren.

Hoe later u de overeenkomst annuleert, hoe meer u waarschijnlijk moet betalen. Hoeveel dit is, staat soms in de algemene voorwaarden of u spreekt dit samen af.

Wanneer kan ik wel annuleren?

U mag bij elke dienstverlener annuleren als in de algemene voorwaarden staat dat dit mag.

En gaat het om een dienstverlener die iets anders voor u doet dan het maken, repareren, verbouwen of veranderen van een product? Dan mag u op elk moment annuleren. U hebt bijvoorbeeld een overeenkomst met een:

 • makelaar
 • advocaat
 • rijschool
 • cursus-instituut of particuliere school

In de wet heet dit een overeenkomst van opdracht. Deze dienstverleners mogen loon en onkosten rekenen voor het werk dat zij al hebben gedaan. Dit zijn de annuleringskosten. Maar vaak is dit weinig tot niets, omdat het werk nog niet begonnen is.

Let op

U kunt het beste annuleren per brief of e-mail. Dan kunt u later bewijzen dat de dienstverlener uw annulering heeft ontvangen.

Wat kan ik doen als ik de annuleringskosten te hoog zijn?

Vindt u de annuleringskosten niet redelijk? En wil de dienstverlener uw probleem niet oplossen? Schrijf dan een brief of e-mail naar de dienstverlener.

Vraag in uw brief om een oplossing vóór een bepaalde datum. En geef de dienstverlener een redelijke termijn. Noem ook de vervolgstappen die u neemt als de dienstverlener geen goede oplossing biedt.

Het kan zijn dat uw dienstverlener zijn werk goed doet, maar u wilt toch stoppen. U laat bijvoorbeeld een veranda bouwen, maar krijgt een beter idee voor de tuin. Of uw relatie gaat stuk, terwijl een weddingplanner uw trouwfeest regelt. Een overeenkomst kunt u niet zomaar opzeggen. Het hangt ervan af om wat voor soort werk het gaat.

Wanneer kan ik niet kosteloos opzeggen?

Bij dienstverleners die iets nieuws voor u maken, iets repareren, verbouwen of aanpassen. Dan kunt u niet zomaar opzeggen. U hebt bijvoorbeeld een overeenkomst met een:

 • meubelmaker
 • automonteur
 • aannemer
 • kleermaker

Zolang de dienstverlener zijn werk goed doet, mag u de overeenkomst niet kosteloos opzeggen. U kunt het werk wel opzeggen, maar dan betaalt u de afgesproken prijs. U mag wel de kosten aftrekken voor bijvoorbeeld materialen die niet meer besteld of gehuurd hoeven te worden.

U spreekt bijvoorbeeld met een behanger af om 5 kamers te behangen. Maar later besluit u dat 3 kamers wel genoeg is. U betaalt de behanger het afgesproken loon voor 5 kamers. De totaalprijs wordt iets lager omdat hij voor 2 kamers geen behang hoeft te bestellen.

Wanneer kan ik wel kosteloos opzeggen?

U mag bij elke dienstverlener opzeggen als in de algemene voorwaarden staat dat dit mag.

Gaat het om een dienstverlener die iets anders voor u doet dan het maken, repareren, verbouwen of veranderen van een product? Dan mag u op elk moment opzeggen. U hebt bijvoorbeeld een overeenkomst met een:

 • makelaar
 • advocaat
 • rijschool
 • cursus-instituut of particuliere school

In de wet heet dit een overeenkomst van opdracht. U bent niet verplicht om voor de hele opdracht, cursus of opleiding te betalen. U betaalt alleen redelijke loonkosten en onkosten voor het werk dat is gedaan.

Wat kan ik doen als de rekening te hoog is?

Vindt u de kosten niet redelijk? En wil de dienstverlener uw probleem met de rekening niet oplossen? Schrijf dan een brief of e-mail naar de dienstverlener.

Vraag in uw brief om een oplossing vóór een bepaalde datum. En geef de dienstverlener een redelijke termijn. Noem ook de vervolgstappen die u neemt als de dienstverlener geen goede oplossing biedt.

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Bent u niet tevreden over het werk van uw dienstverlener? Dan hebt u misschien het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit betekent dat u de afspraken uit de overeenkomst beëindigt. De dienstverlener hoeft dan niet meer voor u te werken. En u hoeft hem niet te betalen voor werk dat niet of slecht is gedaan. Soms kunt u ook een schadevergoeding eisen.

Let op

Ontbinden kan vaak niet meteen. Check eerst of u nog iets anders kunt doen: Ik heb iets laten maken of doen, maar ik ben niet tevreden. Wat nu?

1 Geef de dienstverlener eerst de kans om zijn fout te herstellen

Schrijf een e-mail of brief naar uw dienstverlener met uw klacht. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief:

Reageert uw dienstverlener niet op uw brief? Dan kunt u hem er nog een keer aan herinneren dat hij zijn fout moet herstellen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief:

U kunt ook kiezen voor het onder protest betalen of niet betalen van een deel van de rekening totdat uw dienstverlener zijn fout herstelt:

2 Ontbind de overeenkomst

Reageert uw dienstverlener niet? Of weigert hij om zijn fout te herstellen? Dan is hij in gebreke. Dit betekent dat hij zich niet houdt aan zijn plicht om goed werk af te leveren. U kunt dan het deel van de overeenkomst ontbinden dat hij niet goed heeft uitgevoerd. Voor dit deel vraagt u uw geld terug, of betaalt u niet.

Schrijf een e-mail of brief naar uw dienstverlener. Hierin:

 • zegt u dat de dienstverlener zich niet aan zijn verplichtingen houdt
 • zegt u dat u daarom (een deel van) de overeenkomst ontbindt
 • stelt u hem eventueel aansprakelijk voor schade door zijn slechte werk

Bent u misleid of opgelicht door de dienstverlener? Dan is het soms is het mogelijk om de hele overeenkomst ongeldig te maken. Dit heet de overeenkomst vernietigen. U vraagt dan al uw geld terug, omdat u bent misleid.

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Los het nu op!

Zie ook