ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Ik wil iets opzeggen, stoppen of annuleren

Een klus, opleiding of opdracht annuleren

Laat u werk door een bedrijf uitvoeren? Bijvoorbeeld door een aannemer, makelaar of advocaat? Of heeft u zich ingeschreven voor een cursus of rijlessen? En wilt u de opdracht annuleren of de overeenkomst tussentijds opzeggen? Dit kan op verschillende manieren kosteloos. Maar soms moet u annuleringskosten betalen.

Let op

Gaat het om een abonnement? Wilt u bijvoorbeeld een abonnement op de glazenwasser opzeggen? Voor het opzeggen van een abonnement gelden andere regels.

Als u nog geen overeenkomst hebt zit u nog nergens aan vast. U mag dan dus kosteloos annuleren.

Hoe weet u of u een overeenkomst hebt? U hebt een overeenkomst als u akkoord gaat met het voorstel van het bedrijf. U hebt dan een afspraak over het werk en hoeveel u daarvoor betaalt.

Een overeenkomst kan schriftelijk zijn. U zette bijvoorbeeld voor akkoord uw handtekening op een offerte. Of u ging akkoord met het voorstel van het bedrijf in een e-mail. Maar het kan ook een mondelinge afspraak zijn aan de telefoon. Als u akkoord ging met voorgestelde afspraken is dat een overeenkomst. U zit dan vast aan de afspraken.

Er zijn een paar uitzonderingen:

Let op

Ging u niet akkoord met de afspraken? Maar zegt de verkoper van wel? Dan moet de verkoper bewijzen dat u een overeenkomst sloot.

Met bedenktijd kunt u op een makkelijke en snelle manier annuleren. Want tijdens de bedenktijd kunt u de overeenkomst zonder reden opzeggen. Dit recht hebt u de eerste 14 dagen nadat u de overeenkomst sloot. U krijgt uw geld terug. En u betaalt dus geen annuleringskosten.

Dit is alleen anders als er al werk gedaan is. En u toestemming gaf al met dat werk te beginnen tijdens de bedenktijd en die kosten te betalen. Dan betaalt u wel voor het gedane werk en de gemaakte kosten.

U hebt bedenktijd als u de overeenkomst sloot via internet, per telefoon, op straat of aan de deur. Of als u thuis met het bedrijf een overeenkomst sloot. Maar alleen als u thuis een aanbod krijgt en dat direct tekent. Kwam iemand bij u thuis voor een offerte, maar tekent u pas later? Dan hebt u geen bedenktijd. U kon er namelijk al rustig over nadenken. Het maakt niet uit of u het bedrijf zelf vroeg om langs te komen, of dat het zijn idee was.

Staat in de algemene voorwaarden dat u mag annuleren of stoppen zonder kosten? Dan hebt u dat recht. Ook als het bedrijf het goed vindt dat de klus niet doorgaat. Dan mag u natuurlijk samen afspreken dat u zonder kosten stopt.

Wel betaalt u voor het werk dat al goed gedaan is.

Als het bedrijf niet doet wat was afgesproken kunt u soms stoppen. Dat heet dan ‘de overeenkomst ontbinden’. Dit betekent dat u de overeenkomst beëindigt. Het bedrijf hoeft dan niet meer voor u te werken. En u hoeft hem niet te betalen voor werk dat niet of slecht is gedaan. Soms kunt u ook een schadevergoeding eisen.

Zit u al vast aan de overeenkomst en hebt u ook geen bedenktijd? En kunt u volgens de algemene voorwaarden ook niet kosteloos opzeggen? En komt het bedrijf zijn afspraken na? Dan hebt u geen reden meer om kosteloos te annuleren.

U mag dan nog wel opzeggen, maar niet meer kosteloos. Het bedrijf mag annuleringskosten rekenen. Het mag bijvoorbeeld kosten rekenen voor:

  • werk dat al gedaan is
  • besteld materiaal
  • personeel dat hij al had ingehuurd
  • loon als hij andere opdrachten had afgezegd voor u

U hoeft niet te betalen voor materialen die het bedrijf niet meer hoeft te bestellen of huren. Of voor materialen die het nog kan gebruiken. Dus als het bedrijf nog kosten kan besparen, hoeft u die niet te betalen.

Hoe later u de overeenkomst stopt, hoe meer u waarschijnlijk moet betalen. Want als het werk nog niet is begonnen, zijn er meestal minder kosten gemaakt.

Soms staat in de algemene voorwaarden hoeveel de annuleringskosten zijn. Bijvoorbeeld een vast percentage van de prijs. Het bedrijf moet kunnen uitleggen dat dit bedrag ook redelijk is. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat het die kosten echt heeft gemaakt.

Tip

U kunt het beste afzeggen per brief of e-mail. Dan kunt u later bewijzen dat het bedrijf uw annulering heeft ontvangen.

Vindt u de annuleringskosten niet redelijk? Schrijf dan een brief of e-mail naar het bedrijf. Vraag het bedrijf te onderbouwen dat het die kosten echt heeft gemaakt.

Vraag in uw brief om een oplossing vóór een bepaalde datum. En geef het bedrijf een redelijke termijn. Noem ook de vervolgstappen die u neemt als het bedrijf geen goede oplossing biedt.

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook