Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Een klus, opleiding of opdracht annuleren

U wilt een opdracht annuleren of de overeenkomst tussentijds opzeggen. Bijvoorbeeld werk dat u door een bedrijf laat uitvoeren, zoals een aannemer, makelaar of advocaat. Of een cursus of rijlessen. Soms hebt u een reden waarmee u kosteloos mag annuleren. Maar soms gelden die redenen niet voor u. Dan mag u ook opzeggen, maar moet u annuleringskosten betalen.

Let op

Gaat het om een abonnement? Wilt u bijvoorbeeld een abonnement op de glazenwasser opzeggen? Voor het opzeggen van een abonnement gelden andere regels.

Als u nog geen overeenkomst hebt zit u nog nergens aan vast. U mag dan dus kosteloos annuleren.

Hoe weet u of u een overeenkomst hebt? U hebt een overeenkomst als u akkoord gaat met het voorstel van het bedrijf. U hebt dan een afspraak over het werk en hoeveel u daarvoor betaalt.

Een overeenkomst kan schriftelijk zijn. U zette bijvoorbeeld voor akkoord uw handtekening op een offerte. Of u ging akkoord met het voorstel van het bedrijf in een e-mail. Maar het kan ook een mondelinge afspraak zijn aan de telefoon. Als u akkoord ging met voorgestelde afspraken is dat een overeenkomst. U zit dan vast aan de afspraken.

Er zijn een paar uitzonderingen:

Let op

Ging u niet akkoord met de afspraken? Maar zegt de verkoper van wel? Dan moet de verkoper bewijzen dat u een overeenkomst sloot.

Met bedenktijd kunt u op een makkelijke en snelle manier annuleren. Want tijdens de bedenktijd kunt u de overeenkomst zonder reden opzeggen. Dit recht hebt u de eerste 14 dagen nadat u de overeenkomst sloot. U krijgt uw geld terug. En u betaalt dus geen annuleringskosten.

Dit is alleen anders als er al werk gedaan is. En u toestemming gaf al met dat werk te beginnen tijdens de bedenktijd en die kosten te betalen. Dan betaalt u wel voor het gedane werk en de gemaakte kosten.

U hebt bedenktijd als u de overeenkomst sloot via internet, per telefoon, op straat of aan de deur. Of als u thuis met het bedrijf een overeenkomst sloot. Maar alleen als u thuis een aanbod krijgt en dat direct tekent. Kwam iemand bij u thuis voor een offerte, maar tekent u pas later? Dan hebt u geen bedenktijd. U kon er namelijk al rustig over nadenken. Het maakt niet uit of u het bedrijf zelf vroeg om langs te komen, of dat het zijn idee was.

Staat in de algemene voorwaarden dat u mag annuleren of stoppen zonder kosten? Dan hebt u dat recht. Ook als het bedrijf het goed vindt dat de klus niet doorgaat. Dan mag u natuurlijk samen afspreken dat u zonder kosten stopt.

Wel betaalt u voor het werk dat al goed gedaan is.

Als het bedrijf niet doet wat was afgesproken kunt u soms stoppen. Dat heet dan ‘de overeenkomst ontbinden’. Dit betekent dat u de overeenkomst beëindigt. U vraagt wel eerst om een oplossing. Maar lost het bedrijf het niet op? Dan kunt u ontbinden. Het bedrijf hoeft dan niet meer voor u te werken. En u hoeft hem niet te betalen voor werk dat niet of slecht is gedaan. Soms kunt u ook een schadevergoeding eisen.

Soms hebt u geen van de redenen hierboven om te annuleren. U kunt dan niet kosteloos annuleren. Maar u mag een opdracht altijd opzeggen zonder reden, zolang u de annuleringskosten betaalt.

Tip

U kunt het beste afzeggen per brief of e-mail. Dan kunt u later bewijzen dat het bedrijf uw annulering heeft ontvangen.

Hoe hoog mogen de annuleringskosten zijn?

Als u geen reden hebt om kosteloos op te zeggen, mag het bedrijf annuleringskosten rekenen. De hoogte moet redelijk zijn. Het is redelijk als het bedrijf bijvoorbeeld kosten rekent voor:

  • werk dat al gedaan is
  • besteld materiaal
  • personeel dat hij al had ingehuurd

U hoeft niet te betalen voor materialen die het bedrijf niet meer hoeft te bestellen of huren. Of voor materialen die het nog kan gebruiken. Ook niet voor ingehuurd personeel dat het bedrijf nog kan afzeggen of voor ander werk kan inzetten. Dus als het bedrijf nog kosten kan besparen, hoeft u die niet te betalen.

Hoe later u de overeenkomst stopt, hoe meer u waarschijnlijk moet betalen. Want als het werk nog niet is begonnen, zijn er meestal minder kosten gemaakt.

Soms staat in de algemene voorwaarden hoeveel de annuleringskosten zijn. Bijvoorbeeld een vast percentage van de prijs. Het bedrijf moet kunnen uitleggen dat dit bedrag ook redelijk is. Door aan te tonen dat het die kosten echt heeft gemaakt of dat het voor werk is dat al is gedaan. Als het percentage op een hoger bedrag uitkomt, is het niet redelijk.

Vindt u de annuleringskosten niet redelijk? Schrijf dan een brief of e-mail naar het bedrijf. Vraag het bedrijf te onderbouwen dat het die kosten echt heeft gemaakt. Vraag in uw brief om een oplossing vóór een bepaalde datum. En geef het bedrijf een redelijke termijn. Noem ook de vervolgstappen die u neemt als het bedrijf geen goede oplossing biedt.

Als u er samen niet uit komt

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. Wij zijn een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook