Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Ongeldig verklaren overeenkomst wegens misleiding bij straatverkoop

Hebt u op straat een aanbod gehad? Maar blijkt dat u onjuiste informatie hebt gekregen met als doel het contract te tekenen? Gebruik dan de voorbeeldbrief om de overeenkomst ongeldig te laten verklaren.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ongeldig verklaren overeenkomst wegens misleiding bij straatverkoop


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heeft een verkoopmedewerker van uw bedrijf [naam bedrijf] mij op straat [noem hier de locatie en tijd] aangesproken en een aanbod gedaan voor [product/dienst]. Ik ben hiermee akkoord gegaan maar nu blijkt dat ik onjuiste informatie heb gekregen van de verkoopmedewerker. Ik vernietig daarom de overeenkomst vanwege dwaling dan wel bedrog.

Wat is het probleem?

Uw medewerker heeft het volgende aanbod gedaan [omschrijf hier wat de straatverkoper u heeft aangeboden en voor hoeveel geld]. Om de afspraken te bevestigen [maak een keuze: heeft uw medewerker mijn persoonsgegevens genoteerd/heb ik zelf mijn gegevens ingevuld]. Ik heb mijn handtekening op dit papier gezet in de vooronderstelling dat ik hiermee instemde met de gemaakte afspraken.

[Omschrijf nu op welk moment u ontdekt heeft dat de afspraken die op papier staan anders zijn dan de mondelinge afspraken, bijvoorbeeld na thuiskomst of nadat er geld van uw rekening is afgeschreven op datum].

Uw medewerker heeft mij dus onjuiste informatie verstrekt met als doel mij het contract te laten tekenen. Uw medewerker heeft mij misleid en heeft daarom onrechtmatig gehandeld.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

De verkoop van producten of diensten mag niet misleidend zijn. Dit staat in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Heeft de consument een overeenkomst gesloten als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk? Dan kan de consument de overeenkomst vernietigen. Dit betekent dat de consument niet meer aan de overeenkomst gebonden is. De verkoper dient te bewijzen dat hij de consument niet misleid heeft en wel de juiste informatie heeft verstrekt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl/keurmerken.

Wat verwacht ik van u?

Het door uw bedrijf automatisch geïncasseerde bedrag van [bedrag] Euro heb ik terug laten storten.

[Is terugstorten niet gelukt? Meld dan het volgende:]

U hebt het bedrag van mijn rekening afgeschreven. Hierbij verzoek ik u om dit bedrag van [bedrag] Euro terug te storten op mijn rekening [uw rekeningnummer] binnen twee weken. Na terugbetaling kunt u [het product] dat ik van u heb ontvangen terugkrijgen. Terugsturen gebeurt alleen op uw kosten en voor uw risico.

Daarnaast verzoek ik u op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens om mijn persoonsgegevens uit uw adressenbestand te verwijderen. U hebt mijn persoonsgegevens namelijk gekregen voor de uitvoering van een overeenkomst. Nu deze overeenkomst vernietigd is, hebt u geen belang om mijn persoonsgegevens te verwerken.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer