Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Vernietiging koop wegens onduidelijke website/sociale media pagina [en/of] onduidelijk stappenplan

U hebt onbedoeld een (koop)overeenkomst gesloten, omdat een website of sociale media pagina onduidelijk was? U hebt  recht om de overeenkomst ongedaan te maken. Met deze voorbeeldbrief annuleert u de koop.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Vernietiging koop wegens onduidelijke website/sociale media pagina [en/of] onduidelijk stappenplan


Geachte heer of mevrouw,

Uw [website / sociale media pagina] voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen. Op [datum] heb ik daardoor ongewild een overeenkomst voor [product] gesloten. Met deze brief laat ik u weten dat ik de overeenkomst daarom vernietig.

Wat is het probleem?

[maak een keuze uit de volgende drie opties:]

  1. Door het ontbreken van een duidelijk stappenplan verkeerde ik nog niet in de veronderstelling een overeenkomst te hebben gesloten.
  2. De mogelijkheid tot herstel van onjuiste invoer van gegevens ontbrak.
  3. Ik heb op uw website een bestelling geplaatst. Bij de bestelknop ontbrak een duidelijke aanduiding dat het om een bestelling met een betalingsverplichting gaat.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U bent verplicht om uw website of sociale media pagina zo in te richten dat het voor de consument duidelijk is wanneer hij/zij definitief een overeenkomst sluit. Op de website of sociale media pagina moet duidelijk zijn aangegeven hoe eventuele fouten te herstellen zijn. En op of bij de bestelknop op de website of sociale media pagina moet goed leesbaar en in duidelijke taal zijn vermeld dat de consument een betalingsverplichting aangaat als hij op de knop klikt. Voldoet uw website of sociale media pagina daar niet aan? Dan kan de consument de overeenkomst vernietigen. Dit betekent dat de consument niet meer aan de overeenkomst gebonden is. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl/internetchecklist.

Wat verwacht ik van u?

Aangezien ik de overeenkomst heb vernietigd verzoek ik u om de door mij verrichte betaling van [bedrag] Euro binnen twee weken terug te storten op mijn rekeningnummer [uw rekeningnummer].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer