Voorbeeldbrief - Vernietiging koop wegens onduidelijke website [en/of] onduidelijk stappenplan

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Vernietiging koop wegens onduidelijke website [en/of] onduidelijk stappenplan

Geachte heer of mevrouw,

Uw website voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen. Op [datum] heb ik daardoor ongewild een overeenkomst voor [product] gesloten. Met deze brief laat ik u weten dat ik de overeenkomst daarom vernietig.

Wat is het probleem?

[maak een keuze uit de volgende drie opties:]

  1. Door het ontbreken van een duidelijk stappenplan verkeerde ik nog niet in de veronderstelling een overeenkomst te hebben gesloten.
  2. De mogelijkheid tot herstel van onjuiste invoer van gegevens ontbrak.
  3. Ik heb op uw website een bestelling geplaatst. Bij de bestelknop ontbrak een duidelijke aanduiding dat het om een bestelling met een betalingsverplichting gaat.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U bent verplicht om uw website zo in te richten dat het voor de consument duidelijk is wanneer hij/zij definitief een overeenkomst sluit. Op de website moet duidelijk zijn aangegeven hoe eventuele fouten te herstellen zijn. En op of bij de bestelknop op de website moet goed leesbaar en in duidelijke taal zijn vermeld dat de consument een betalingsverplichting aangaat als hij op de knop klikt. Voldoet uw website daar niet aan? Dan kan de consument de overeenkomst vernietigen. Dit betekent dat de consument niet meer aan de overeenkomst gebonden is. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Aangezien ik de overeenkomst heb vernietigd verzoek ik u om de door mij verrichte betaling van [bedrag] Euro binnen twee weken terug te storten op mijn rekeningnummer [uw rekeningnummer].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Consumententhema

Veelgestelde vragen

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer