Mijn reisaanbieder wijzigt of annuleert mijn boeking

Mag de reisaanbieder mijn pakketreis annuleren?

Hebt u een pakketreis geboekt? Dan mag de reisaanbieder alleen bij bijzondere omstandigheden de overeenkomst annuleren. Bijvoorbeeld als het geboekte hotel is gesloten en de reisaanbieder geen ander hotel meer kan regelen.

Wanneer heb ik recht op schadevergoeding?

Is het niet uw schuld dat de reisaanbieder de overeenkomst wil annuleren? Dan hebt u recht op een andere reis van dezelfde kwaliteit. De reisaanbieder kan u dan een nieuw aanbod doen. U mag dit aanbod weigeren. Uw reisaanbieder moet dan uw geld teruggeven en u hebt recht op schadevergoeding.

De schadevergoeding bestaat uit de extra kosten die u hebt gemaakt. Bijvoorbeeld als u een andere vakantie hebt geboekt en deze vakantie was duurder. U moet wel uitleggen waarom het redelijk is dat u deze kosten hebt gemaakt.  

Wanneer hebt u geen recht op schadevergoeding?

  • Als de reis niet doorgaat omdat er te weinig aanmeldingen zijn. De reisaanbieder moet u hierover een brief sturen binnen de tijd die in de overeenkomst staat.
  • Als de reisaanbieder de reis moet annuleren door overmacht. Bijvoorbeeld door een natuurramp of oorlog. Is uw pakketreis overboekt? Dan is dat geen overmacht. Bij een overboeking heeft de reisaanbieder meer boekingen gemaakt dan mogelijk is.

Wat kan ik doen als de reisaanbieder een nieuw aanbod doet waarmee ik het niet eens ben?

Zoek eerst samen naar een oplossing. Wil de reisaanbieder het probleem niet oplossen? Schrijf dan een brief of e-mail naar de reisaanbieder.

Vraag in uw brief om een oplossing vóór een bepaalde datum. Geef de aanbieder een redelijke termijn. Schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als de aanbieder geen goede oplossing biedt.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.