Mijn reisaanbieder wijzigt of annuleert mijn boeking

Mag de reisaanbieder mijn pakketreis na boeking nog veranderen?

Hebt u hebt een pakketreis geboekt? Dan moet de reisaanbieder de reis uitvoeren volgens de afspraken die u met hem hebt gemaakt. Maar soms wilt u of wil de reisaanbieder de reisovereenkomst wijzigen. Mag dat?

Mijn reisaanbieder verandert de reisovereenkomst

Uw reisaanbieder mag soms uw reisovereenkomst veranderen. Wat uw rechten zijn, hangt af van de vraag of het om een grote of om een kleine verandering gaat. Het is niet altijd duidelijk of het om een grote of een kleine verandering gaat. Bijvoorbeeld: uw reisaanbieder biedt u een ander hotel aan. Dan is het niet altijd duidelijk of het om een gelijkwaardig hotel gaat.

Komt u er niet uit met de reisaanbieder of het om een grote of kleine verandering gaat? Dan kunt u de Geschillencommissie of rechter vragen om een oordeel. Hieronder vertellen wij u wat uw rechten zijn bij een grote of kleine verandering van uw pakketreis.

Mijn reisaanbieder wil een grote verandering in mijn pakketreis aanbrengen. Wat zijn mijn rechten?

Gaat het om een grote verandering in uw pakketreis? Biedt de reisaanbieder u bijvoorbeeld een veel slechter hotel aan? Of vertrekt u 1 of 2 dagen later? Dan kunt u verschillende dingen doen:

  • U mag de verandering accepteren. Is de kwaliteit van de reis minder door de verandering? Dan hebt u recht op een passende prijsverlaging.
  • U mag de verandering weigeren. Wat dan?
    • De reisaanbieder kan dan beslissen om de verandering in de pakketreis niet uit te voeren. De reis gaat dan door zoals afgesproken, zonder de verandering.
    • Of de reisaanbieder laat de verandering toch door gaan. Dan mag u de pakketreis kosteloos annuleren. U hebt recht op uw geld terug binnen 14 dagen en op schadevergoeding. De schadevergoeding bestaat uit de kosten die u werkelijk hebt gemaakt. U moet wel uitleggen waar het redelijk is dat u deze kosten hebt gemaakt.

Heb ik altijd recht op een schadevergoeding?

Zegt uw reisaanbieder op door een overmacht situatie? Bijvoorbeeld een natuurramp of oorlog? Dan hebt u geen recht op een schadevergoeding. Wel hebt u recht op uw geld terug. Is uw pakketreis overboekt? Dan is dit geen overmacht. Bij een overboeking zijn er meer boekingen gemaakt dan mogelijk is.

De reisaanbieder wil een kleine verandering in mijn pakketreis. Moet ik dit goed vinden?

Een kleine verandering mag u niet altijd weigeren. U mag een kleine verandering alleen weigeren als u kunt uitleggen waarom dat voor u een groot nadeel is. Bijvoorbeeld als u een uur later vertrekt, en u daardoor de excursie mist waarvoor u de reis hebt geboekt.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het voorstel van de reisaanbieder om de reis te wijzigen?

Neem eerst contact op en leg het probleem voor. Wil de reisaanbieder het probleem niet oplossen? Schrijf dan een brief of e-mail naar de reisaanbieder. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Ik wil zelf de reisovereenkomst wijzigen

Een pakketreis opzeggen mag altijd. Maar u moet dan meestal wel annuleringskosten betalen. Wilt u de pakketreis niet opzeggen, maar wijzigen? Dat mag alleen als de reisaanbieder het goed vindt. Vraag dit na bij uw reisaanbieder. Of kijk in de algemene voorwaarden. Daarin staat meestal wanneer u de overeenkomst mag veranderen. En of u dan kosten moet betalen. U mag uw pakketreis altijd aan iemand anders geven. Dat mag tot uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis. Uw reisaanbieder mag u hiervoor alleen de kosten laten betalen die hij echt maakt. Dat zijn bijvoorbeeld administratiekosten.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.