Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Niet akkoord met aanpassen vast contract (Kikker Energie)

Wil uw energieleverancier uw contract met vast tarief aanpassen? Dat mag niet zomaar. Met deze voorbeeldbrief kunt u hiertegen bezwaar maken.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]

[klantnummer]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: niet akkoord met aanpassen vast contract

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] stuurde u mij een brief. Daarin staat dat u mijn vaste contract eenzijdig wilt aanpassen. Ik ga niet akkoord met uw voorstel.

Wat is het probleem?

Ik heb een contract met u voor de levering van energie tegen een vast tarief. Dit contract loopt tot en met [einddatum contract].

U nam dit contract per 1 mei 2024 over van mijn vorige energieleverancier DGB Energie. En ik betaal u sinds dat moment voor mijn energie. De incasso daarvoor hebt u ook overgenomen van DGB Energie.

U beloofde mij dezelfde tarieven en voorwaarden. Maar nu wilt u deze toch aanpassen. Dat mag niet. U moet zich houden aan de gemaakte afspraken en aan het contract.

Wat verwacht ik van u?

Ik wil dat u mijn contract voortzet onder dezelfde voorwaarden en dezelfde tarieven zoals afgesproken. Ik wil dat u dit binnen 2 weken bevestigt per [e-mail / brief].

Biedt u geen oplossing?

Past u toch eenzijdig mijn contract aan? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen: En ik ga met mijn klacht naar De Geschillencommissie Energie / de rechter]. Ook stel ik u nu al aansprakelijk voor alle schade die ik hierdoor lijd. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,


[uw naam en handtekening]