Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Niet eens met stopzetten energielevering

Wil uw energieleverancier uw energielevering stoppen? Dat mag niet zomaar. Met deze voorbeeldbrief kunt u hiertegen bezwaar maken.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: niet akkoord met stopzetten van de levering

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] stuurde u mij een brief. Daarin staat dat u mijn contract wilt stoppen vanwege de stijgende energieprijzen. Ik ga niet akkoord met uw voorstel.

Wat is het probleem?

Ik heb een contract met u voor de levering van energie. Ik vind dat u zich moet houden aan onze afspraak in het contract.

Wat verwacht ik van u?

Ik wil dat u mijn contract voortzet onder dezelfde voorwaarden en dezelfde tarieven zoals wij die hebben afgesproken. Ik wil dat u dit binnen 2 weken bevestigt per [e-mail / brief]. En uiterlijk 2 werkdagen voor de aangekondigde eindeleveringsdatum.

Biedt u geen oplossing?

BeÃĢindigt u toch mijn contract? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen: En ik ga met mijn klacht naar De Geschillencommissie Energie / de rechter]. Ook stel ik u nu al aansprakelijk voor alle schade die ik hierdoor lijd. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,
[uw naam en handtekening]