Voorbeeldbrief - Vergoeding na storing stroom of gas

Zat u door een storing zonder stroom of gas? En duurde dit langer dan 4 uur? Met onze voorbeeldbrief vraagt u een vergoeding (compensatie) aan uw netbeheerder.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam netbeheerder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: compensatievergoeding


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] vond er een storing plaats op mijn adres: [uw adres, postcode en woonplaats]. Door de storing kon ik geen gebruik maken van [stroom / gas]. Dit duurde van [begintijd] tot [eindtijd]. Hiervoor wil ik een vergoeding.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bij een storing langer dan 4 uur, heb ik recht op een compensatievergoeding. Dit staat in artikel 4.2.1. van de Aansluit- en transportcode gas RNB en in artikel 8.8 van de Netcode Elektriciteit. U kunt deze regels vinden op de website www.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (de ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om binnen [noem een redelijke tijd] de compensatievergoeding naar mij over te maken. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u de compensatievergoeding niet op tijd overmaakt, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. En ik ga met mijn klacht naar De Geschillencommissie Energie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.