Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Vergoeding na storing stroom of gas

Zat u door een storing zonder stroom of gas? En duurde dit langer dan 4 uur? Met onze voorbeeldbrief vraagt u een vergoeding (compensatie) aan uw netbeheerder.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam netbeheerder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: compensatievergoeding

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] vond er een storing plaats op mijn adres: [uw adres, postcode en woonplaats]. Door de storing kon ik geen gebruik maken van [stroom / gas]. Dit duurde van [begintijd] tot [eindtijd]. Hiervoor wil ik een vergoeding.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bij een storing langer dan 4 uur, heb ik recht op een compensatievergoeding. Dit staat in artikel 4.2.1. van de Aansluit- en transportcode gas RNB en in artikel 8.8 van de Netcode Elektriciteit. U kunt deze regels vinden op de website www.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (de ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om binnen [noem een redelijke tijd] de compensatievergoeding naar mij over te maken. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u de compensatievergoeding niet op tijd overmaakt, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. En ik ga met mijn klacht naar De Geschillencommissie Energie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]