Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Verjaarde rekening voor stroom, gas of warmte

Krijgt u een naheffing voor stroom of gas? Of van uw stadsverwarming of blokverwarming? En blijkt de rekening verjaard? Met onze voorbeeldbrief laat u de leverancier weten dat u niet hoeft te betalen.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam energieleverancier of warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]
[plaats, datum]

Onderwerp: verjaarde rekening

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik van u een naheffing over de [energierekening / warmterekening] van [begindatum] tot en met [einddatum]. Op de naheffing staat een bedrag van [bedrag] euro. Maar de rekening waarover u deze naheffing stuurde, is verjaard.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens artikel 7:28 van het Burgerlijk Wetboek hebt u twee jaar de tijd om een naheffing te sturen. Na deze twee jaar is de rekening verjaard. Ik hoef de rekening dan niet meer te betalen. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Omdat de [energierekening / warmterekening] is verjaard, ga ik ervan uit dat ik de naheffing niet hoef te betalen. En ik verwacht verder geen rekeningen meer van u. Denkt u dat de rekening niet is verjaard? Dan vraag ik u vriendelijk om bewijs.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Blijft u mij vragen om de verjaarde rekening te betalen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]