ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Verjaarde rekening voor stroom, gas of warmte

Krijgt u een naheffing voor stroom, gas, stadsverwarming of blokverwarming? En blijkt de rekening verjaard? Met onze voorbeeldbrief laat u de leverancier weten dat u niet hoeft te betalen.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam energieleverancier of warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]
[plaats, datum]

Onderwerp: verjaarde rekening

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik van u een naheffing over de [energierekening / warmterekening] van [begindatum] tot en met [einddatum]. Op de naheffing staat een bedrag van [bedrag] euro. Maar de rekening waarover u deze naheffing stuurde, is verjaard.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens artikel 7:28 van het Burgerlijk Wetboek hebt u twee jaar de tijd om een naheffing te sturen. Na deze twee jaar is de rekening verjaard. Ik hoef de rekening dan niet meer te betalen. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Omdat de [energierekening / warmterekening] is verjaard, ga ik ervan uit dat ik de naheffing niet hoef te betalen. En ik verwacht verder geen rekeningen meer van u. Denkt u dat de rekening niet is verjaard? Dan vraag ik u vriendelijk om bewijs.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Blijft u mij vragen om de verjaarde rekening te betalen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]