Overstappen, vergelijken en verhuizen

Hoe weet ik of een energieleverancier betrouwbaar is?

ACM ConsuWijzer doet geen uitspraken over de betrouwbaarheid van leveranciers. Of welke het beste is. Energieleveranciers moeten duidelijke informatie geven over wie ze zijn. En wat ze aanbieden. Met die informatie kunt u kiezen welke leverancier het beste bij u past.

Aan welke regels moeten energieleveranciers zich houden?

Vergunningen van de ACM

Energieleveranciers moeten op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden energie leveren aan consumenten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt daar toezicht op. Energieleveranciers hebben een vergunning nodig van de ACM. Energieleveranciers krijgen een vergunning wanneer ze aan bepaalde regels voldoen:

Let op

Ook als een energieleverancier al een vergunning heeft, controleert de ACM of de leverancier zijn taken nog goed uitvoert en energie kan blijven leveren. Toch kunnen leveranciers in financiële problemen komen. Wanneer een leverancier daardoor geen energie meer kan leveren, kan de ACM de vergunning intrekken.

Zonder vergunning mag een leverancier geen energie leveren aan consumenten. Op de website van de ACM staat een overzicht van alle energieleveranciers met een vergunning.

Gedragscode

De meeste energieleveranciers hebben zich aangesloten bij de Gedragscode van brancheorganisatie Energie Nederland. Hierin hebben zij afspraken gemaakt over werving en klantenbehoud. Er staat bijvoorbeeld in hoe de leveranciers reclame mogen maken om nieuwe klanten werven. Met deze code willen leveranciers duidelijk maken dat zij:

  • consumenten goed zullen voorlichten
  • op een eerlijke en goede manier nieuwe klanten werven
  • overstappen op een voor de consument zo goed mogelijke manier zullen afhandelen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt in de gaten of de energieleveranciers zich aan de Gedragscode houden. Als energieleveranciers de code of de wetgeving overtreden, kan de ACM daartegen optreden.

Ik zie een bedrijf niet in de lijst met energieleveranciers met een vergunning van de ACM. Hoe kan dat?

Dan kan het zijn dat de energieleverancier gebruik maakt van een andere handelsnaam. Of dat het bedrijf een tussenpersoon is.

Wat is een handelsnaam?

Een energieleverancier kan meerdere merken gebruiken. Zo’n merk noemen we een handelsnaam.

Wat is een tussenpersoon?

Een tussenpersoon werkt samen met een energieleverancier die een vergunning heeft. De tussenpersoon wordt ook wel eens wederverkoper genoemd. Een tussenpersoon bemiddelt tussen u en een energieleverancier. Hij mag op naam van de energieleverancier een contract met u afsluiten. Uit het contract moet duidelijk blijken dat u een contract aangaat met de energieleverancier. En niet met de tussenpersoon. De energieleverancier levert u de energie. Een tussenpersoon mag het contract niet onder zijn eigen naam afsluiten.

Een tussenpersoon kan u wel besparingsadviezen geven. Of de tussenpersoon ondersteunt duurzame energieprojecten.

Hoe weet ik met wie ik te maken heb?

Bent u benaderd door een onbekende energieleverancier? En hebt u dit bedrijf niet in de lijst van energieleveranciers met een vergunning kunnen vinden? Vraag dan aan de energieleverancier onder welke vergunning hij levert. Of kijk op de website van het bedrijf.

Denkt u dat een energieleverancier zich niet aan de regels houdt?

Kan de energieleverancier u niet vertellen onder welke vergunning hij levert? Of staat op de website van een tussenpersoon niet vermeld welke energieleverancier u energie gaat leveren? Of is uw contract niet duidelijk? Meld dit dan bij ACM ConsuWijzer. 

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.