Duurzame energie

Energie terugleveren

U wilt zelf elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld met een zonnepaneel op uw dak. Deze elektriciteit kunt u zelf gebruiken, maar u kunt het ook invoeden op het elektriciteitsnet. Dat noemen we terugleveren.

Wilt u elektriciteit terugleveren?

Geef aan uw energieleverancier door dat u wilt gaan terugleveren. U hoeft geen nieuw contract af te sluiten als u wilt gaan terugleveren. Meld ook bij uw netbeheerder dat u gaat terugleveren.

Is de aansluitwaarde van de installatie groter dan 3x16 ampère?

Meld u aan bij de netbeheerder voordat u de installatie gaat gebruiken.

Is de aansluitwaarde van de installatie kleiner of gelijk aan 3x16 ampère?

Meld u aan binnen 1 maand na ingebruikname van de installatie bij de netbeheerder.

Hoe meldt u zich aan?

Dit kan via Energieleveren.nl. De netbeheerder registreert alle aansluitingen. En de netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Door u aan te melden kan de netbeheerder noodzakelijke wijzigingen doorvoeren in het net.

Welke meter moet u hebben voor teruglevering?

Ferraris-meter

Hebt u een gewone analoge meter (Ferraris-meter)? Dan wordt door de netbeheerder gecontroleerd of de meter geschikt is voor teruglevering. Uit deze controle kan komen dat de meter moet worden vervangen. Of dat u de Ferraris-meter mag blijven houden.

Let op 

Moet de meter vervangen worden? Dan bent u niet verplicht om de Ferraris-meter te laten vervangen door een slimme meter.

Hoe gaat teruglevering met een Ferraris-meter?

De Ferraris-meter loopt automatisch terug als u elektriciteit teruglevert aan het net. Bij salderen wordt uw teruglevering van uw verbruik afgetrokken.

Slimme meter

Levert u meer terug dan u verbruikt? Dan is een slimme meter interessanter. Dit is een meter die naast uw elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde elektriciteit registreert. De slimme meters die nu op de markt zijn registreren allemaal het elektriciteitsverbruik en de teruggeleverde elektriciteit.

Hoe krijg ik een slimme meter?

Vraag deze aan bij uw netbeheerder. U kunt om een zogenaamde prioriteitsplaatsing vragen.

De netbeheerder plaatst de slimme meter gratis. Vraagt u zelf om een slimme meter? Dan kunnen er wel kosten aan de plaatsing verbonden zijn. De netbeheerder mag dan voor de plaatsing van de slimme meters voor elektriciteit en gas samen maximaal EUR 72,60 vragen. Hebt u geen gasaansluiting? Dan kost de plaatsing van de slimme meter voor elektriciteit maximaal EUR 67,76. De netbeheerder plaatst de slimme meter binnen drie maanden.

Hebt u vragen over uw meter of het terugleveren van elektriciteit? Neem dan contact op met uw netbeheerder.

Let op bij een meter met een dubbeltelwerk voor dag- en nachttarief

Hebt u een meter met een dubbeltelwerk? En hebt u een contract met uw energieleverancier met apart tarief voor dag- en nachtverbruik? Vraag dan aan uw energieleverancier hoe uw teruglevering wordt verrekend met uw dag- en nachtverbruik.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.