Iets vragen of melden?

Ondeugdelijke keuken of meubel

Als u een keuken of meubel koopt, hebt u recht op een goed product. In de wet staat dat het product deugdelijk moet zijn. Dat wil zeggen dat het product moet voldoen aan de verwachtingen die u er van had mogen hebben. Is uw keuken of meubel niet goed? Dan noemen we dat een ondeugdelijk product. De verkoper moet u dan een oplossing geven omdat u met hem een koopovereenkomst hebt gesloten. Hij mag u niet naar de fabrikant sturen. Wilt u zelf naar de fabrikant gaan? Laat dat dan weten aan de verkoper.

Wanneer is een keuken of meubel ondeugdelijk?

  • Als hij niet compleet is;
  • Als hij beschadigd is;
  • Als hij kapot is of niet goed werkt;
  • Als hij niet werkt zoals de verkoper heeft gezegd, of zoals het in de reclame stond.

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Als u iets koopt, hebt u rechten en plichten. Is uw keuken of meubel niet goed? Dan hebt u de volgende rechten en plichten.

U hebt recht op een gratis reparatie of een nieuw product. Dat moet dan binnen een bepaalde tijd en zonder dat u daar te veel last van hebt. De verkoper kan ervoor zorgen dat u een product te leen krijgt, zolang de reparatie duurt. U kunt niet altijd kiezen tussen een reparatie of een nieuw product. Soms wil de verkoper het product alleen maar repareren, omdat dat goedkoper voor hem is. In zo'n geval mag de verkoper zeggen dat hij alleen wil repareren.

De verkoper mag u niet naar de fabrikant van het product sturen. Hij moet het probleem oplossen. Kiest u er zelf voor om naar de fabrikant te gaan? Dan kunt u dat het beste ook aan de verkoper vertellen.

Voor een reparatie of een nieuw product hoeft u niet bij te betalen. Moet u van de verkoper wel bijbetalen? Dan mag u de koopovereenkomst ontbinden. U hebt er dan recht op dat u uw geld terugkrijgt. Soms krijgt u niet het hele bedrag terug. Bijvoorbeeld als u het product al een lange tijd zonder problemen hebt kunnen gebruiken.

Let op

Ontbinding van de koopovereenkomst kan meestal niet meteen gebeuren. Dit doet u pas als de verkoper niet kan of wil repareren of geen nieuw product kan leveren. Of als dit niet van hem gevraagd mag worden. De wet zegt dat u allereerst recht hebt op levering van een goed, deugdelijk product. En dat de verkoper daar eerst voor moet zorgen.

U kunt altijd andere afspraken met de verkoper maken. Bijvoorbeeld dat u een bepaald bedrag zelf betaalt. Bijvoorbeeld als u uw keuken of meubel al een aantal jaren hebt kunnen gebruiken en het gaat om een probleem dat u nog niet hoeft te verwachten. En u krijgt een nieuwe keuken of meubel. Maar dat kunt u zelf beslissen, zoals hierboven is uitgelegd bent u niet verplicht om daarmee akkoord te gaan.

Gaat het product binnen zes maanden kapot, of is er binnen zes maanden iets mis met het product? Dan moet de verkoper bewijzen dat dit uw schuld was. Gaat het product na zes maanden of langer kapot? Dan moet u zelf bewijzen dat dit niet uw schuld was.

Is er sprake van normale slijtage? Of hebt u het product verkeerd gebruikt? Dan moet u de reparatie zelf betalen. U hebt dan dus geen recht op een gratis reparatie of een nieuw product.

Wat moet ik doen als mijn keuken of meubel niet goed is?

Ga eerst terug naar de verkoper. Probeer met hem een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Dan kunt u het volgende doen:

Stuur een brief

Stuur een brief naar de verkoper. Hierin schrijft u uw klacht. Zet ook in de brief dat de verkoper binnen een bepaalde tijd het probleem moet oplossen. En wat u gaat doen als de verkoper zich hier niet aan houdt. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

Vervolgstappen

Doet de verkoper niet wat u aan hem hebt gevraagd? Dan kunt u één van de volgende dingen doen.

  • Betaal niet totdat de verkoper een oplossing heeft gevonden. Dat kan alleen als u nog niet alles betaald hebt.
  • Laat het product ergens anders repareren. En zorg ervoor dat de verkoper de kosten hiervoor aan u betaalt. U moet de verkoper dan wel eerst een brief sturen. Hierin schrijft u dat hij nog een laatste kans krijgt om het product zelf te repareren. En dat u anders de kosten van de reparatie van hem terug wilt hebben. Let op: het product moet wel gerepareerd kunnen worden, en het product moet het nog waard zijn om te repareren. Dat kan lastig zijn voor u om te bepalen. Twijfelt u? Dan kunt u één van de volgende dingen doen.
  • Ontbind de koopovereenkomst. Dan hebt u er recht op dat u uw geld terugkrijgt. U kunt niet altijd al uw geld terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u het product al langere tijd zonder problemen hebt kunnen gebruiken. De verkoper heeft er recht op om het product terug te krijgen.
  • Heeft het product maar een kleine fout? Bijvoorbeeld een bankstel waarbij er aan de onderkant een klein krasje zit. Om deze reden kunt u de koopovereenkomst niet ontbinden. Als de verkoper niet kan of wil repareren, hebt u wel recht op een korting. En u mag de bank houden.

Naar de Geschillencommissie

Is de verkoper aangesloten bij een branchevereniging, die toegang geeft tot De Geschillencommissie? Of is de verkoper direct aangesloten bij De Geschillencommissie? Dan kunt uw probleem voorleggen aan deze commissie. De Geschillencommissie is een onafhankelijke groep van drie personen die bij een meningsverschil beslist wie er gelijk heeft. De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) bepaalt wie er in de commissie komt. Alle leden van de commissie zijn deskundig en onpartijdig. Neemt de commissie een besluit, dan moet u zich hieraan houden.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van De Geschillencommissie.

Is de verkoper niet aangesloten bij De Geschillencommissie? Dan kunt u naar de rechter gaan. Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u het beste eerst kijken hoeveel het precies gaat kosten.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer