Ik word geen wijs uit mijn energienota, hoe is deze opgebouwd?

De energienota krijgt u van uw energiebedrijf. U betaalt:

  • uw verbruik van elektriciteit en gas
  • netbeheerkosten
  • belastingen

Op uw energienota ziet u deze verschillende posten terug. Hieronder vindt u meer informatie over deze posten.

Uw energieverbruik

U betaalt voor de elektriciteit en het gas dat u verbruikt hebt. U betaalt per m3 gas en per kWh elektriciteit een prijs. Dit zijn de leveringskosten. De leveringskosten bestaan uit twee onderdelen:

  • Variabele leveringskosten: een bedrag dat u betaalt per kWh elektriciteit en per m3 gas. Dit kan een vast bedrag zijn of een variabel tarief. Bij het aangaan van uw energiecontract kunt u kiezen voor een vast of een variabel leveringstarief. Het vaste leveringstarief gaat u meestal aan voor één, of meerdere jaren.
  • Vaste leveringskosten: Dit is een vast bedrag dat u per maand betaalt, ongeacht hoeveel energie u verbruikt. Dit bedrag is verschillend per energieleverancier.

Wie bepaalt de hoogte van het leveringskosten?

Uw energieleverancier bepaalt de leveringskosten voor elektriciteit en gas. ACM (Autoriteit Consument & Markt) controleert deze kosten, en kijkt of ze niet te hoog zijn. Vindt ACM dat de leveringskosten te hoog zijn? Dan beslist ACM hoe hoog de leveringskosten maximaal mogen zijn.

Vindt u de leveringskosten te hoog?

Bent u ontevreden over de hoogte van de leveringskosten? Dan kunt u overstappen naar een ander energieleverancier. Let op: uw energieleverancier of energiebedrijf kan een opzegvergoeding in rekening brengen. Kijk hiervoor in de algemene voorwaarden bij uw contract.

Correctiefactoren gas

De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en hoogteligging. Wanneer er sprake is van deze correcties worden deze verrekend door een aanpassing van de gemeten hoeveelheid.

Calorische waarde

De calorische waarde is de hoeveelheid energie die uit een kubieke meter (m3) gas kan worden gehaald. De gasmeter meet hoeveel kubieke meter gas u verbruikt. Maar u betaalt voor de hoeveelheid energie die u eruit haalt. De ene keer haalt u een bepaalde hoeveelheid energie uit een kubieke meter gas. Een maand later kan dat minder energie zijn. Dat komt doordat gas een natuurproduct is. De calorische waarde van gas kan dus schommelen.

U betaalt dus niet de kubieke meters gas die u gebruikt, maar de energie die u eruit kunt halen. Daarom houdt de netbeheerder bij wat de gemiddelde calorische waarde is van het gas dat hij u geeft. Met deze gemiddelde calorische waarde kan hij uitrekenen hoeveel energie u hebt gekregen als u een bepaald aantal kubieke meters gas hebt gebruikt.

Temperatuurcorrectie

In een kubieke meter gas zit niet steeds dezelfde hoeveelheid energie. Dit komt omdat temperatuur van invloed is op de uiteenzetting van gas. Warmer gas bevat namelijk minder energie, en kouder gas bevat meer energie. Gas wordt warmer tijdens het transport naar uw huis. Daardoor wordt het volume van gas groter. Alle gasmeters die tot 2015 zijn geplaatst kunnen dit niet vaststellen. De nieuwste slimme meter kan dit wel vaststellen. Deze wordt vanaf 2015 geplaatst.

U betaalt voor de hoeveelheid energie en niet voor de hoeveelheid gas. Om de hoeveelheid energie vast te stellen, past het energiebedrijf een correctie toe.

Heeft u een slimme meter die in 2015 of later is geplaatst? Dan houdt de meter bij hoeveel energie u uit het gas gekregen hebt. Het energiebedrijf past de correctie dan niet toe.

Hoogteligging

Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de hoogteligging van uw gasmeter. Afhankelijk van de hoogte boven NAP(Normaal Amsterdams Peil) past het energiebedrijf een correctie toe.

Netbeheerkosten

Uw energiebedrijf brengt ook netbeheerkosten in rekening namens de netbeheerder. Deze post is een verzameling van een aantal tarieven. We leggen deze tarieven hieronder uit:

  • Periodieke aansluitvergoeding
  • Capaciteitstarief en vastrecht
  • Meettarief

Periodieke aansluitvergoeding

De netbeheerder maakt kosten voor het in stand houden van uw aansluiting. Dit heet 'de periodieke aansluitvergoeding'. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM bepaalt het bedrag. De naam van deze vergoeding kan verschillen. ‘Vastrecht aansluiting’, of ‘aansluittarief’ zijn ook termen die voor deze vergoeding worden gebruikt.

Capaciteitstarief en vastrecht

Het capaciteitstarief wordt in rekening gebracht voor het transport van gas en elektriciteit. De hoogte ervan is afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. Met de opbrengsten betaalt uw netbeheerder het onderhoud van het energienetwerk. Zo blijft het energienet veilig en betrouwbaar.

Het vastrecht is een vast bedrag dat u per maand betaalt voor de andere kosten van de netbeheerder. Bijvoorbeeld administratiekosten.

Het capaciteitstarief is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACMbepaalt het bedrag.

Meettarief

U betaalt voor het gebruik en het beheer van uw energiemeter. En voor het verschaffen van toegang tot meetgegevens. Dit houdt met name in dat uw netbeheerder uw meterstanden doorgeeft aan uw energiebedrijf. Met deze gegevens kan uw energiebedrijf uw energienota opmaken.

Dit staat dan op uw energienota vermeld als ‘meettarief’. Uw energiemeter is in beheer van uw netbeheerder. U betaalt het meettarief aan uw energiebedrijf.

De ACM stelt elk jaar de meettarieven voor elektriciteit en gas vast.

Belastingen

U betaalt energiebelasting en BTW voor de energienota. U betaalt de energiebelasting en BTW via het energiebedrijf. Het energiebedrijf betaalt dit geld weer aan de overheid. Hebt u vragen over de energiebelasting of BTW? Bel dan met uw energiebedrijf of De Belastingdienst.

Heeft deze informatie u geholpen?

Forward