ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Ik heb een probleem met mijn energie of energieleverancier

Ik kan mijn energierekening niet (op tijd) betalen. Wat moet ik doen?

Kunt u uw energierekening niet op tijd betalen? Bijvoorbeeld door hoge energieprijzen? Of hebt u een betalingsachterstand? U kunt hulp krijgen en zo voorkomen dat u wordt afgesloten van energie.

Hebt u uw energierekening niet op tijd betaald? Dan krijgt u een betalingsherinnering van uw energieleverancier. U moet meestal binnen 2 weken betalen. Als u dan nog niet betaalt, mag uw energieleverancier het contract beëindigen. Ook kan de energieleverancier extra kosten in rekening brengen en een incassobureau inschakelen. Als u niets doet, sluit de netbeheerder u af van energie.

Let op

De netbeheerder sluit u niet af als het 2 dagen achter elkaar vriest. En afsluiten mag dan alleen als u uw energierekeningen niet hebt betaald.

De overheid geeft in 2022 een korting op de energiebelasting van ongeveer 400 euro per huishouden. Ga voor meer informatie over deze compensatie naar de website van de Rijksoverheid . Bovendien geven gemeenten een extra vergoeding van 800 euro aan huishoudens met een laag inkomen . Meldt u zich hiervoor bij uw gemeente.

Ook heeft de overheid belangrijke maatregelen genomen om de energierekening flink te verlagen. Eén van deze maatregelen is het prijsplafond dat vanaf 1 januari 2023 gaat gelden. Wilt u meer weten over deze maatregelen? Dan kunt u het beste naar de website van Rijksoverheid gaan:

Het is duur om opnieuw aangesloten te worden. Kom dus snel in actie om dit te voorkomen. Volg de volgende stappen:

Lukt het niet om uw achterstand in een keer te betalen? Met de meeste energieleveranciers kunt u een betalingsregeling afspreken. Doe dit zo snel mogelijk. Vraag uw energieleverancier voor welke datum u de openstaande rekening moet betalen. Bel uw energieleverancier of gebruik onze voorbeeldbrief.

Let op

Energieleveranciers hoeven geen betalingsregeling met u af te spreken. Ook mag de energieleverancier een waarborgsom vragen. Kijk in de algemene voorwaarden van uw energieleverancier. Spreekt u samen af dat u in termijnen betaalt? Laat dit op papier zetten.

Kunt u geen betalingsregeling afspreken? Meld u aan bij een schuldhulpverlener. Deze helpt om de schuld te betalen. Doe dit vóór de uiterste betaaldatum van uw rekening. Deze datum staat op de betalingsherinnering.

Hebt u zich aangemeld bij een schuldhulpverlener? Dan krijgt u daarvan een bewijs. Stuur dit bewijs zo snel mogelijk naar uw energieleverancier. De schuldhulpverlener besluit of zij u gaan helpen. Tot dat besluit genomen is mag uw energieleverancier uw contract niet beëindigen.

Meldt u zich niet of niet op tijd aan bij een schuldhulpverlener? Of wijst de schuldhulpverlener uw verzoek af? Dan mag uw energieleverancier u afsluiten van energie.

Besluit de schuldhulpverlener om u te helpen? Dan moet u zich aan de afspraken houden die u met de schuldhulpverlener maakt. Zolang u zich aan deze afspraken houdt, mag de energieleverancier u niet afsluiten.

Tip

Hebt u het bewijs van aanmelding opgestuurd? Vraag of het is aangekomen bij uw energieleverancier.

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Los het nu op!

Zie ook