Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Energierekening niet (op tijd) betaald

Kunt u uw energierekening niet op tijd betalen? Bijvoorbeeld door hoge energieprijzen? Of hebt u een betalingsachterstand? Uw energieleverancier kan u niet zomaar afsluiten. U kunt hulp krijgen en zo voorkomen dat u wordt afgesloten van energie.


Op deze pagina:


Betalingsherinnering

Als u uw energierekening niet op tijd betaalt, dan krijgt u een betalingsherinnering van uw leverancier. Betaalt u niet binnen 2 weken? Dan stuurt uw leverancier nog een betalingsherinnering met opnieuw een periode van 2 weken om de rekening te betalen. De leverancier stuurt in totaal 3 betalingsherinneringen. Bij iedere betalingsherinnering krijgt u 2 weken de tijd om de rekening alsnog te betalen. Ook kan de energieleverancier extra kosten in rekening brengen en een incassobureau inschakelen. Als u niets doet, sluit de netbeheerder u af van energie.

Betalingsregeling

Lukt het u niet om uw achterstand te betalen? De energieleverancier moet contact met u opnemen om een betalingsregeling aanbieden. Dit doet hij op verschillende manieren: per brief, mail of telefoon. Een betalingsregeling betekent dat u de rekening in delen betaalt. U moet nog steeds het hele bedrag betalen, maar dat hoeft niet meteen in 1 keer.

Bent u in contact met uw leverancier over een betalingsregeling? Dan mag de leverancier u niet afsluiten.

Schuldhulpverlening

Spreekt u geen betalingsregeling af? Of kunt u deze niet nakomen? Dan geeft de energieleverancier uw gegevens door aan de gemeente. De gemeente biedt u later schuldhulpverlening aan. De schuldhulpverlening helpt u om de schuld te betalen. Meld u aan vóór de uiterste betaaldatum van uw rekening. Deze datum staat op de laatste betalingsherinnering.

Hebt u zich aangemeld bij een schuldhulpverlener? Dan krijgt u daarvan een bewijs. Stuur dit bewijs zo snel mogelijk naar uw energieleverancier. De schuldhulpverlener besluit of zij u gaan helpen. Tot dat besluit genomen is mag uw leverancier u niet afsluiten.

Besluit de schuldhulpverlener om u te helpen? Dan moet u zich aan de afspraken houden die u met de schuldhulpverlener maakt.

Tip: hebt u het bewijs van aanmelding bij schuldhulpverlening opgestuurd? Vraag of het is aangekomen bij uw energieleverancier.

Wanneer niet afgesloten

In de volgende situaties mag u niet worden afgesloten van gas en elektriciteit:

  • U bent in contact met de leverancier over een betalingsregeling.
  • U bent aangemeld bij een schuldhulpverlener.
  • U of een huisgenoot loopt ernstige gezondheidsrisico’s als u geen energie krijgt. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts. Dit moet een andere arts zijn dan uw eigen arts. Vraag of de arts een verklaring wil schrijven dat afsluiting heel schadelijk is voor uw gezondheid. Stuur zo snel mogelijk deze verklaring naar uw netbeheerder en leverancier.

Wanneer wel afgesloten

In deze situaties mag u wel worden afgesloten:

  • U reageert niet op de voorstellen van uw leverancier om in contact te komen over een betalingsregeling
  • U houdt zich niet aan de afspraken die u met uw schuldhulpverlener hebt gemaakt
  • U misbruikt de aansluiting of er is sprake van fraude

Het is duur om opnieuw aangesloten te worden. Kom dus snel in actie om dit te voorkomen.

Opnieuw aansluiten

Heeft uw leverancier het bewijs van de schuldhulpverlener ontvangen? U wordt dan weer aangesloten op gas en elektriciteit. Ook als u met de leverancier in contact bent over een betalingsregeling, moet de energieleverancier u weer aansluiten.

Als u er samen niet uit komt

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. Wij zijn een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook