Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Vaste en variabele leveringskosten energie

U krijgt elektriciteit en gas van uw energieleverancier. De prijs die u hiervoor betaalt, noemen we de leveringskosten. U betaalt vaste en variabele leveringskosten. Uw energieleverancier bepaalt zelf de hoogte van de leveringskosten. We controleren de tarieven. In uw energierekening ziet u ook netbeheerkosten en belastingen.

Variabele leveringskosten

De variabele leveringskosten betaalt u voor de elektriciteit en gas dat u verbruikt. Deze kosten hangen af van hoeveel energie u verbruikt en van uw tarief per kilowattuur (kWh) elektriciteit of kubieke meter (m3) gas. Gebruikt u meer energie? Dan betaalt u ook meer. U kunt kiezen voor een contract met een vast tarief, een variabel tarief of een dynamisch tarief.

Contract met een vast tarief

Bij een contract met een vast tarief betaalt u dezelfde prijs voor elektriciteit of gas. Daardoor betaalt u niet meer als de prijzen stijgen. Maar u hebt ook geen voordeel als de prijzen dalen. Uw vaste tarief geldt voor bepaalde tijd: bijvoorbeeld 1 jaar. Zegt u vóór de einddatum op? Dan mag uw energieleverancier een opzegvergoeding vragen.

Het tarief per kWh of m3 verandert in dit contract niet. Andere kosten van uw energierekening kunnen tijdens deze periode wel veranderen. Bijvoorbeeld de belastingen of de netbeheerkosten.

Is de contractperiode van bijvoorbeeld 1 jaar afgelopen? Dan verandert uw vaste tarief in een variabel tarief.

Contract met een variabel tarief

Bij een contract met een variabel tarief mag de leverancier het tarief per kWh en m3 veranderen. Vaak gebeurt dit 2 keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. Dit staat in de algemene voorwaarden bij uw contract. Zegt u uw contract op? Dan betaalt u geen opzegvergoeding. De opzegtermijn is 30 dagen.

De leverancier mag de tarieven vaker dan 2 keer per jaar veranderen als dat in de algemene voorwaarden staat. Kijk daarom goed naar de algemene voorwaarden van uw contract. De leverancier moet u minimaal 30 dagen van tevoren informeren over de nieuwe tarieven. Hebt u zonnepanelen en verandert uw terugleververgoeding? Ook deze wijziging moet uw leverancier minimaal 30 dagen van tevoren bekendmaken.

Maakt uw leverancier de nieuwe tarieven te laat bekend? Geef aan dat u hiermee niet akkoord gaat. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hoe weet uw leverancier uw verbruik als het tarief wijzigt?

Modelcontract

Een modelcontract is een standaard contract met een variabel tarief dat leveranciers moeten aanbieden. De algemene voorwaarden van alle modelcontracten zijn hetzelfde . De tarieven van een modelcontract mogen bijvoorbeeld niet vaker dan 2 keer per jaar wijzigen. Een modelcontract is meestal niet het goedkoopste contract. De tarieven en voorwaarden van het modelcontract vindt u op de website van de leverancier.

Contract met een dynamisch tarief

Bij een contract met een dynamisch leveringstarief verandert het tarief voor elektriciteit ieder uur of iedere dag. En het gastarief verandert per dag. Dat komt omdat de prijzen gekoppeld zijn aan de actuele prijzen van de groothandelsmarkt . Als de prijzen stijgen of dalen merkt u het meteen. Dat kan voordelig zijn wanneer de prijzen laag zijn, maar u betaalt meer als de prijzen stijgen.

Uw energieleverancier moet van tevoren aangeven wat de risico’s zijn van een contract met dit tarief. En dat het moeilijk is om een goede voorspelling van de kosten te geven bij een aanbod op maat.

Het prijsplafond 2023

In 2023 gold een prijsplafond van de overheid voor energietarieven.

Terugleverkosten zonnepanelen

Hebt u zonnepanelen? Steeds meer leveranciers vragen een bedrag voor het terugleveren van elektriciteit. In uw contract staat of uw leverancier terugleverkosten vraagt en hoe hoog deze kosten zijn.

Vaste leveringskosten

De vaste leveringskosten hangen niet van uw verbruik af. Het is een vast bedrag dat u aan uw energieleverancier betaalt voor andere kosten die uw leverancier maakt, bijvoorbeeld administratiekosten. Deze vaste leveringskosten verschillen per energieleverancier.

Zie ook