Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Wat is het termijnbedrag?

Met een termijnbedrag betaalt u iedere maand alvast een deel van uw jaarlijkse energierekening. Uw energieleverancier berekent pas aan het eind van het contractjaar hoeveel energie u hebt gebruikt. En hoeveel dat kost. Het termijnbedrag is dus een voorschot op uw jaarafrekening.

Let op

De overheid heeft belangrijke maatregelen genomen om de energierekening flink te verlagen. Eén van deze maatregelen is het prijsplafond dat vanaf 1 januari 2023 geldt. Wilt u meer weten over het prijsplafond? Dan kunt u het beste naar de website van Rijksoverheid gaan:

Uw energieleverancier schat in hoeveel energie u het komende jaar zal gebruiken. Daarbij bekijkt hij hoeveel energie u de afgelopen jaren hebt gebruikt. Uw energieleverancier kijkt ook naar de energieprijs. Wordt energie misschien duurder? Dan rekent het bedrijf met deze hogere prijs.

1 keer per jaar krijgt u de jaarafrekening. Uw energieleverancier weet dan:

  • hoeveel energie u dat jaar hebt verbruikt
  • wat de energie kostte
  • hoeveel geld u iedere maand met het termijnbedrag hebt betaald

Er zijn dan 2 mogelijkheden:

U hebt te veel betaald

Het bedrag van de 12 termijnbedragen samen is hoger dan het bedrag van de jaarafrekening. U hebt te veel betaald. In uw jaarafrekening staat hoe u het geld terugkrijgt. Uw leverancier mag het geld terug op uw rekening storten of het bedrag van het volgende termijnbedrag aftrekken. Doet uw leverancier dit niet? Of duurt het te lang? Neem dan contact met uw leverancier op. Schrijf een e-mail of een brief met uw klacht. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Voorbeeldbrief - Algemene klacht aan energieleverancier, warmteleverancier of netbeheerder | ACM ConsuWijzer

U hebt te weinig betaald

Het bedrag van de 12 termijnbedragen samen is lager dan het bedrag van de jaarafrekening. U hebt te weinig betaald. U krijgt een extra rekening voor het geld dat u nog moet betalen.

Uw energieleverancier bepaalt hoeveel u per maand betaalt. Wilt u meer of minder gaan betalen per maand? Stuur uw energieleverancier een mail of een brief waarin u schrijft welk termijnbedrag u voortaan wilt betalen. En waarom u denkt dat dat beter is.

Gaat u meer energie gebruiken? Vraag dan om uw termijnbedrag te verhogen. Gaat u minder energie gebruiken? Bijvoorbeeld omdat u zelf energie gaat opwekken met zonnepanelen? Vraag dan om een lager termijnbedrag.

Mag u van uw leverancier een lager termijnbedrag betalen? Dan moet u misschien bijbetalen wanneer u de jaarafrekening krijgt. Houd hier rekening mee.

Wilt u weten welk termijnbedrag bij u past? Kijk op de website van uw energieleverancier of neem contact op.

De leverancier mag het termijnbedrag alleen verhogen als hij daarvoor een goede reden heeft.

Goede redenen om het termijnbedrag te verhogen zijn bijvoorbeeld:

  • u hebt een contract met variabel tarief en de energieprijzen zijn sneller gestegen dan de leverancier gedacht had.
  • u bent meer energie gaan verbruiken dan in het voorgaande jaar of jaren.

Geeft uw energieleverancier een goede reden voor de verhoging? Dan kan uw leverancier het termijnbedrag tussendoor verhogen.

Als uw leverancier de termijnbedragen wijzigt, hoeft hij u niet 30 dagen vooraf te informeren. De termijn van 30 dagen geldt alleen als de leverancier uw tarieven wijzigt.

Op 1 januari 2024 verandert veel voor uw energierekening. Hierdoor kan uw termijnbedrag wijzigen: 

  • Het prijsplafond stopt. 
  • De energiebelastingen stijgen. 
  • De netbeheerkosten stijgen. 

Deze wijzigingen gelden voor alle consumenten, ook als u een contract hebt met vaste tarieven. Hebt u een contract met variabele tarieven? De kans is dan groot dat u op 1 januari 2024 nieuwe tarieven krijgt. Deze nieuwe tarieven hebben invloed op uw termijnbedrag. De leverancier moet de aanpassing van uw termijnbedrag goed uitleggen.

Let op

Energie is op dit moment duur. Leveranciers spelen hierop in en verhogen daarom de termijnbedragen. Als uw termijnbedrag te laag is, dan moet u veel geld betalen bij uw jaarafrekening. Voorkom problemen: betaal een termijnbedrag dat bij de huidige tarieven past of zet anders geld opzij. Lukt het u niet? Schakel tijdig schuldhulpverlening in. Zie onze pagina:

Tip: U kunt makkelijk controleren of u meer energie verbruikt als u een slimme meter hebt. Vergelijk het verbruiksoverzicht dat uw leverancier u iedere maand stuurt. Hebt u opeens een hoog verbruik? Ga naar:

Hebt u een klacht? Neem eerst contact op met uw leverancier. Geeft de leverancier dan nog steeds geen goede reden voor de verhoging? Stuur dan een e-mail of een brief waarbij u aangeeft dat uw energieleverancier alleen met een goede reden het termijnbedrag mag verhogen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief:

Uw leverancier moet binnen 4 weken een beslissing nemen over uw klacht.

Op uw overstapdatum krijgt uw oude energieleverancier bericht van uw overstap. Dan moet uw oude leverancier stoppen met het afschrijven van termijnbedragen. U betaalt dan alleen nog termijnbedragen aan uw nieuwe energieleverancier.

In de maand van uw overstap kunt u nog een termijnbedrag krijgen van uw oude energieleverancier. Energieleveranciers hebben tijd nodig om hun administratie aan te passen als u overstapt.

Op de eindafrekening verrekent uw oude energieleverancier de termijnbedragen met wat u werkelijk hebt gebruikt. Uw eindafrekening krijgt u binnen 6 weken na uw overstap.

Let op

Betaal de rekeningen van uw oude en nieuwe energieleverancier. Als u te laat betaalt, kan een leverancier extra kosten in rekening brengen.

Krijgt u na 2 maanden nog steeds termijnbedragen van uw oude energieleverancier? Of hebt u na 6 weken nog geen eindafrekening? Neem dan contact op met uw oude energieleverancier. Misschien is er iets fout gegaan. Schrijf een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hebt u uw bezwaar ingediend? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen. Tot die tijd hoeft u niet te betalen.

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook