Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Het termijnbedrag bij mijn energiecontract

Met het termijnbedrag betaalt u iedere maand alvast een deel van uw jaarafrekening. Het termijnbedrag is een voorschot daarop. Pas als u die jaarafrekening krijgt, weet u of u geld moet bijbetalen of u geld terugkrijgt.


Snel naar:


De jaarafrekening en het termijnbedrag

Het termijnbedrag is een voorschot op uw jaarafrekening. Uw energieleverancier schat hoeveel geld u bij uw jaarafrekening moet betalen. Die kosten schat hij op basis van de energieprijs en uw verbruik in de afgelopen jaren. Dat bedrag gedeeld door 12 is uw termijnbedrag.

U krijgt de jaarafrekening 1 keer per jaar. Uw energieleverancier weet dan:

  • hoeveel energie u dat jaar hebt verbruikt
  • wat de energie kostte

Uw leverancier vergelijkt uw echte kosten met de termijnbedragen die u hebt betaald. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

  • U hebt te veel betaald

Uw leverancier stort het geld terug op uw rekening of trekt het bedrag af van het volgende termijnbedrag. Doet uw leverancier dit niet? Of duurt het te lang? Neem dan contact met uw leverancier op. Schrijf een e-mail of een brief met uw klacht. Gebruik onze voorbeeldbrief:

  • U hebt te weinig betaald

U krijgt een extra rekening voor het geld dat u nog moet betalen.

Het termijnbedrag zelf aanpassen

Vindt u uw termijnbedrag te hoog of te laag? Vaak kunt u zelf het termijnbedrag aanpassen via de app of op de website van uw leverancier. Als dat niet mogelijk is, stuur dan een mail of een brief waarin u schrijft welk termijnbedrag u voortaan wilt betalen. En waarom u denkt dat dat beter is.

Let op: Als uw termijnbedrag te laag is, dan moet u veel geld betalen bij uw jaarafrekening. Voorkom problemen en betaal een termijnbedrag dat bij de huidige tarieven past of zet geld opzij. Lukt het u niet? Schakel tijdig schuldhulpverlening in. Zie onze pagina:

Mijn leverancier verhoogt het termijnbedrag

De leverancier mag het termijnbedrag alleen verhogen als hij daarvoor een goede reden heeft. Goede redenen om het termijnbedrag te verhogen zijn bijvoorbeeld:

  • U hebt een contract met variabel tarief en de energieprijzen in de groothandelsmarkt zijn sneller gestegen dan de leverancier verwachtte.
  • U bent meer energie gaan verbruiken.

Als uw leverancier de termijnbedragen wijzigt, hoeft hij u niet 30 dagen vooraf te informeren. De termijn van 30 dagen geldt alleen als de leverancier uw tarieven wijzigt.

Vanaf 1 januari 2024 is er veel veranderd voor uw energierekening:

Door deze wijzigingen verandert uw termijnbedrag. Deze wijzigingen gelden bij alle contracten, dus ook bij contracten met vaste tarieven.

Als u een contract met variabele tarieven hebt, is de kans dan groot dat u vanaf 1 januari 2024 ook nieuwe tarieven heeft gekregen. Deze nieuwe tarieven hebben ook invloed op uw termijnbedrag. De leverancier moet de aanpassing van uw termijnbedrag goed uitleggen.

Tip: Met een slimme meter kunt u makkelijk controleren of u meer energie verbruikt. Hebt u opeens een hoog verbruik? Ga naar:

Hebt u een klacht over de verhoging van uw termijnbedrag? Neem eerst contact op met uw leverancier. Geeft de leverancier nog steeds geen goede reden voor de verhoging? Stuur dan via e-mail of post onze voorbeeldbrief:

Uw leverancier moet binnen 4 weken een beslissing nemen over uw klacht.

Betaling na de overstap

Vanaf de overstapdatum betaalt u voor de energie aan uw nieuwe energieleverancier. Maar in de maand van uw overstap kunt u toch nog een termijnbedrag krijgen van uw oude energieleverancier. Dit komt doordat energieleveranciers tijd nodig hebben om hun administratie aan te passen als u overstapt.

Binnen 6 weken na uw overstap krijgt u uw eindafrekening van uw oude leverancier. Op de eindafrekening verrekent uw oude energieleverancier alle termijnbedragen die u hebt betaald met de echte kosten.

Incasseert uw oude leverancier na 2 maanden nog steeds termijnbedragen? Of hebt u na 6 weken nog geen eindafrekening gekregen? Schrijf een brief of e-mail met uw klacht aan uw oude leverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hebt u uw klacht gestuurd? Dan moet de leverancier binnen 4 weken een beslissing nemen. Tot die tijd hoeft u niet te betalen.

Als u er samen niet uit komt

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook