Wat betaal ik voor mijn energie?

Wat is het termijnbedrag?

Met een termijnbedrag betaalt u iedere maand alvast een deel van uw jaarlijkse energierekening. Uw energieleverancier berekent pas aan het eind van het jaar hoeveel energie u hebt gebruikt. En hoeveel dat kost. Het termijnbedrag is dus een voorschot op uw jaarafrekening.

Uw energieleverancier schat in hoeveel energie u het komende jaar zal gebruiken. Daarbij bekijkt hij hoeveel energie u de afgelopen jaren hebt gebruikt. Uw energieleverancier kijkt ook naar de energieprijs. Wordt energie misschien duurder? Dan rekent het bedrijf met deze hogere prijs.

Wat gebeurt er als ik alle termijnen heb betaald?

1 keer per jaar krijgt u de jaarafrekening. Uw energieleverancier weet dan:

  • hoeveel energie u dat jaar hebt verbruikt
  • wat de energie kostte
  • hoeveel geld u iedere maand met het termijnbedrag hebt betaald

Er zijn dan 3 mogelijkheden:

U hebt genoeg betaald

Het bedrag van de 12 termijnbedragen samen is hetzelfde als het bedrag van de jaarafrekening. U hoeft niets bij te betalen en u krijgt geen geld terug.

U hebt te veel betaald

Het bedrag van de 12 termijnbedragen samen is hoger dan het bedrag van de jaarafrekening. U hebt te veel betaald. Uw energieleverancier stort dit terug op uw rekening. Of trekt het bedrag af van het volgende termijnbedrag.

U hebt te weinig betaald

Het bedrag van de 12 termijnbedragen samen is lager dan het bedrag van de jaarafrekening. U hebt te weinig betaald. U krijgt een extra rekening voor het geld dat u nog moet betalen.

Hebt u te veel betaald, of moet u bijbetalen? U betaalt nooit rente over uw termijnbedrag.

Hoe verander ik de hoogte van mijn termijnbedrag?

Uw energieleverancier bepaalt hoeveel u per maand betaalt. Wilt u meer of minder gaan betalen per maand? Stuur uw energieleverancier een mail of een brief waarin u schrijft welk termijnbedrag u voortaan wilt betalen. En waarom u denkt dat dat beter is.

Gaat u meer energie gebruiken? Vraag dan om uw termijnbedrag te verhogen. Gaat u minder energie gebruiken? Bijvoorbeeld omdat u u zelf energie gaat opwekken met zonnepanelen? Vraag  dan om een lager termijnbedrag.

Wilt u weten welk termijnbedrag bij u past? Kijk op de website van uw energieleverancier of neem contact op.

Mijn leverancier verhoogt zelf het termijnbedrag

Soms stijgen de prijzen van energie sneller dan uw energieleverancier gedacht had. Dan kan uw leverancier het termijnbedrag tussendoor verhogen. U gaat dan per maand meer betalen.

Bent u het niet eens met de verhoging? Vraag uw energieleverancier om het termijnbedrag te verlagen naar het oude bedrag. Uiteindelijk betaalt u wel de energie die u gebruikt. Dus als uw termijnbedrag te laag is, dan moet u bij de jaarafrekening meer bijbetalen.

Mijn energieleverancier wil het termijnbedrag niet verlagen. Wat moet ik doen?

Wil uw energieleverancier het termijnbedrag niet verlagen? Schrijf een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hebt u uw bezwaar ingediend? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen. Tot die tijd hoeft u niet te betalen.

Ik ben overgestapt maar ik krijg nog termijnbedragen van mijn oude energieleverancier. Wat moet ik doen?

Op uw overstapdatum krijgt uw oude energieleverancier bericht van uw overstap. Dan moet uw oude leverancier stoppen met het afschrijven van termijnbedragen. U betaalt dan alleen nog termijnbedragen aan uw nieuwe energieleverancier.

In de maand van uw overstap kunt u nog een termijnbedrag krijgen van uw oude energieleverancier. Energieleveranciers hebben tijd nodig om hun administratie aan te passen als u overstapt.

Op de eindafrekening verrekent uw oude energieleverancier de termijnbedragen met wat u werkelijk hebt gebruikt. Uw eindafrekening krijgt u binnen 6 weken na uw overstap.

Let op

Betaal de rekeningen van uw oude en nieuwe energieleverancier. Als u te laat betaalt, kan een leverancier extra kosten in rekening brengen.

Krijgt u na 2 maanden nog steeds termijnbedragen van uw oude energieleverancier? Of hebt u na 6 weken nog geen eindafrekening? Neem dan contact op met uw oude energieleverancier. Misschien is er iets fout gegaan. Schrijf een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hebt u uw bezwaar ingediend? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen. Tot die tijd hoeft u niet te betalen.

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.