De energienota

Op mijn energienota staan correctiefactoren voor gas. Wat betekent dat?

Gas is een natuurproduct. Daardoor kan in de ene kubieke meter meer energie zitten dan in de andere. Dit heet de calorische waarde van gas. Ook temperatuur en hoogte hebben invloed op de hoeveelheid energie in gas. De netbeheerder houdt dit bij. Als het nodig is, past de netbeheerder de gemeten hoeveelheid gas aan.

Calorische waarde

De calorische waarde is de hoeveelheid energie die je uit een kubieke meter (m3) gas kunt halen. De ene maand zit er meer energie in, de andere maand minder.

De gasmeter meet hoeveel kubieke meter gas u verbruikt. Maar u betaalt voor de hoeveelheid energie in het gas.

De netbeheerder houdt bij wat de gemiddelde calorische waarde is van het gas dat hij u geeft. Hiermee rekent hij uit hoeveel energie u hebt gekregen als u een bepaald aantal kubieke meters gas hebt gebruikt.

Temperatuurcorrectie

Warmer gas zet uit en bevat minder energie. Gas warmt ook op tijdens het transport naar uw huis. Hoe verder van de bron, hoe hoger de temperatuur. En: hoe hoger de temperatuur, hoe minder energie.

De gasmeter meet hoeveel gas u verbruikt. Maar u betaalt voor de hoeveelheid energie in het gas. Daarom past uw energieleverancier uw verbruik aan.

Hebt u een slimme meter die in 2015 of later is geplaatst? Dan houdt de meter ook de temperatuur bij, en dus de energie in het gas. Uw energieleverancier hoeft uw verbruik dan niet meer aan te passen voor de temperatuur.

Hoogteligging

Het volume van het geleverde gas is ook afhankelijk van de hoogteligging van uw gasmeter. Woont u hoger dan 50 meter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil)? Dan is de luchtdruk lager en wordt het gasverbruik volgens uw meter hoger. Uw energieleverancier past uw verbruik hierop aan.