Mijn energieaansluiting

Hoe kan ik mijn aansluiting voor elektriciteit en gas opzeggen?

Hebt u een alternatief gevonden voor gas of elektriciteit? Dan kunt u geld besparen door de aansluiting op te zeggen.

Verbruikt u geen gas of elektriciteit, of heel weinig? Bent u misschien overgestapt op een duurzame energiebron? Uw leveringskosten zijn dan laag. En de kosten voor het netwerk zijn dan in verhouding met de leveringskosten erg hoog. U kunt ervoor kiezen om uw aansluiting op te zeggen. U kunt dan geen gas of elektriciteit meer afnemen.

Zeg op via uw leverancier

Zeg altijd eerst het leveringscontract met uw energieleverancier op. De opzegtermijn hiervoor is 30 dagen. Vraag uw leverancier ook om uw aansluitovereenkomst en transportovereenkomst op te zeggen. De opzegtermijn hiervoor is 10 werkdagen.

Soms moet u hiervoor betalen. Bijvoorbeeld als uw netbeheerder de aansluiting tijdelijk afsluit. Dat heet ook wel verzegelen.

Tijdelijk afsluiten of verwijderen?

Tijdelijk afsluiten en verwijderen gaat via uw netbeheerder. Wilt u de aansluiting in uw woning later weer gebruiken? Dan blijft de aansluiting liggen. Uw netbeheerder doet dit voor maximaal 1 jaar. Langer dan dat is niet veilig.

Informeer naar de mogelijke kosten van tijdelijk afsluiten. Zo kunt u een goede keuze maken. Deze tarieven stelt de ACM niet vast. Uw netbeheerder moet u wel vooraf duidelijk laten weten wat u moet betalen en waarvoor.

Vanaf 2 maart 2021 hoeft u niet meer te betalen voor het verwijderen van een gasaansluiting van het type G25 of kleiner. U moet de netbeheerder zelf vragen om uw aansluiting te verwijderen. Voor het verwijderen van een elektriciteitsaansluiting moet u wel betalen.

Wilt u de aansluiting niet meer gebruiken? Dan verwijdert de netbeheerder de volledige aansluiting tot aan het hoofdnet. Ook dat is voor de veiligheid. Wilt u meer weten over de veiligheid van uw aansluiting? Vraag het aan uw netbeheerder.

 

Let op

Denk na over wat voor uw situatie verstandig is: misschien verkoopt u uw huis over een paar jaar aan iemand die wél graag een aansluiting wil. Dan kunnen de kosten voor opnieuw aansluiten hoog zijn.

Wie is mijn netbeheerder voor elektriciteit en gas?

Uw netbeheerder zorgt voor het aanleggen en onderhouden van de gasleidingen en elektriciteitskabels naar uw woning. Wilt u weten wie uw netbeheerder is? Vul uw postcode en huisnummer in op Mijnaansluiting.nl.

Ik ben het niet eens met de kosten voor tijdelijk afsluiten. Wat kan ik doen?

Neem contact op met uw netbeheerder. Probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Schrijf dan een brief of e-mail aan uw netbeheerder. Vraag in uw brief om een oplossing vóór een bepaalde datum. Geef uw netbeheerder een redelijke termijn. Schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als uw netbeheerder geen goede oplossing biedt.

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.