Iets vragen of melden?

De opzegvergoeding - betalen als u uw energiecontract stopt

Een energiecontract hebt u soms voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld één, twee of drie jaar. Als u wilt stoppen met het energiecontract, kunt u het opzeggen. Maar soms moet u dan betalen omdat u niet op de afgesproken tijd uw energiecontract opzegt. Dit heet een opzegvergoeding.

U kunt op drie momenten uw energiecontract opzeggen:

  1. op de datum dat het contract afloopt
  2. na de einddatum van uw contract
  3. of voordat het contract afloopt.

Wilt u weten of u moet betalen? Kijk dan in uw energiecontract of in de algemene voorwaarden van uw energiebedrijf. Hieronder staat in welke gevallen u meestal moet betalen en hoeveel u dan maximaal moet betalen.

U stopt op het moment dat uw energiecontract afloopt

U hoeft dan niets te betalen. U moet wel op tijd, minimaal 30 dagen voordat het contract afloopt, aan uw energiebedrijf melden dat u op die datum wilt stoppen.

U zegt op na de einddatum van uw energiecontract

Het contract mag wel stilzwijgend verlengd worden. Maar dat mag alleen als het contract wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum. En loopt door totdat u het zelf opzegt.

U stopt voordat uw energiecontract afloopt.

Dan moet u misschien ook een opzegvergoeding betalen. Hieronder staat daar meer over.

Tot wanneer mag een energiebedrijf u een opzegvergoeding vragen?

Uw energiebedrijf mag u tot zes weken na de opzegdatum om een opzegvergoeding vragen. Brengt het energiebedrijf de opzegvergoeding later dan deze zes weken in rekening? Dan hoeft u deze opzegvergoeding niet te betalen. Geef dit wel aan het energiebedrijf door. Hiervoor kunt u onderstaand stappenplan gebruiken.

Hoeveel opzegvergoeding moet u betalen?

Hoeveel u aan opzegvergoeding moet betalen, hangt af van het energiecontract dat u hebt en van het moment waarop u stopt. Hebt u een energiecontract voor een jaar? En zegt u het contract eerder op? Dan moet u maximaal 50 euro betalen. Hebt u een energiecontract voor langer dan een jaar? Dan moet u kijken hoeveel tijd het nog zou duren voordat het contract afloopt als u gewoon was doorgegaan. In het schema ziet u hoeveel u dan maximaal hoeft te betalen:

Opzegvergoeding voor energiecontracten
hoe lang zou het nog duren voordat het contract afloopt? hoeveel moet u maximaal betalen?
korter dan 1,5 jaar 50 EUR
1,5 - 2 jaar 75 EUR
2 tot 2,5 jaar 100 EUR
langer dan 2,5 jaar 125 EUR

Let op!

Het energiebedrijf mag dit voor gas en voor elektriciteit aan u vragen. Als u met allebei stopt, betaalt u dus maximaal het dubbele bedrag. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze bedragen vastgesteld.

Tot wanneer mag een energiebedrijf u een opzegvergoeding vragen?

Het energiebedrijf mag uiterlijk bij uw eindafrekening om een opzegvergoeding vragen. Een eindafrekening moet binnen 6 weken na een overstap of verhuizing worden verstuurd. Brengt het energiebedrijf de opzegvergoeding later in rekening? Dan hoeft u deze opzegvergoeding niet te betalen. Geef dit wel aan het energiebedrijf door. Hiervoor kunt u onderstaand stappenplan gebruiken.

Stappenplan

Volg onderstaand stappenplan wanneer uw energiebedrijf:

  • een te hoge opzegvergoeding in rekening brengt,
  • de opzegvergoeding 6 weken na de datum van overstap of verhuizing in rekening brengt.

Neem contact op met uw energieleverancier

Vraag het energiebedrijf waarom het energiebedrijf een opzegvergoeding in rekening brengt. Het bedrijf heeft misschien een fout gemaakt. Zo geeft u het bedrijf de kans dit aan u uit te leggen. En dit voor u op te lossen.

Dien een klacht in bij uw energieleverancier

Lost het energiebedrijf het probleem met de opzegvergoeding niet goed op? Dan moet u het bedrijf eerst formeel melden dat u niet tevreden bent. We noemen dit 'bezwaar indienen'. Kijk in de algemene voorwaarden van het energiebedrijf. Hierin staat hoe u een bezwaar kunt indienen. En hoe snel u dat moet doen.

In het algemeen gaat een bezwaar indienen zo: u stuurt een brief aan het energiebedrijf. In deze brief schrijft u de volgende dingen:

  • waarom u niet tevreden bent over de opzegvergoeding en ook niet over de oplossing van het energiebedrijf.
  • wanneer u een reactie van het energiebedrijf wilt. Bijvoorbeeld binnen vier weken.

U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

Verstuur uw brief per aangetekende post, dan hebt u een bewijs dat u de brief hebt gestuurd. Het energiebedrijf moet dan zo snel mogelijk op uw bezwaar reageren.

Hebt u uw brief verstuurd? En hebt u nog niet gehoord wat het energiebedrijf met uw klacht doet? Dan hoeft u nu nog even niet te betalen. U hoeft pas weer te betalen als het energiebedrijf u heeft verteld wat het heeft besloten.

Leg uw geschil voor aan de Geschillencommissie

Hebt u bezwaar gemaakt tegen de opzegvergoeding? En bent u het niet eens met de beslissing die het energiebedrijf daarna heeft genomen? Dan kunt u naar de Geschillencommissie gaan. Dit is een onafhankelijke groep van drie personen die bij een meningsverschil beslist wie er gelijk heeft. De SGC (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken) bepaalt wie er in de commissie komt. Alle leden van de commissie zijn deskundig en onpartijdig. Neemt de commissie een besluit, dan moet u zich hieraan houden.

Het werk van de Geschillencommissie is niet gratis. U betaalt klachtengeld. Op de website van de Geschillencommissie leest u hoeveel dat is. U kunt er ook lezen wanneer De Geschillencommissie u kan helpen. En hoe u uw meningsverschil kunt aanmelden. Dat kan via de website van de Geschillencommissie.

U kunt ook een brief sturen naar de Geschillencommissie. U kunt hier onze voorbeeldbrief voor gebruiken.

Stuur uw brief naar:

Geschillencommissie Energie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
(T) 070 - 310 53 10
(F) 070 - 365 88 14

Naar de rechter

U kunt er ook altijd voor kiezen om naar de rechtbank te gaan met uw meningsverschil. Het nadeel is dat dit lang duurt en veel geld kost.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer