Iets vragen of melden?

Mijn energiebedrijf saldeert niet over de gehele periode van mijn rekening. Mag dat?

Wekt u zelf elektriciteit op, bijvoorbeeld met een zonnepaneel op uw dak? Dan kunt u deze elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet. Uw energiebedrijf verrekent de energie die u teruglevert met de energie die u afneemt. Dat heet salderen.

Saldering moet over het totale verbruik van uw jaar- of eindafrekening gaan. Dit betekent dat uw energiebedrijf moet kijken naar de elektriciteit die u in de periode waarover de rekening gaat hebt afgenomen. En de elektriciteit die u in diezelfde periode hebt teruggeleverd daarvan af moet trekken. Uw energiebedrijf mag dus niet uitgaan van een gedeelte van uw verbruik. Ook niet als u pas in de loop van de periode waarover de rekening gaat bent begonnen met terugleveren.

Mijn energiebedrijf saldeert niet over de hele periode van mijn energierekening. Wat kan ik doen?

Heeft uw energiebedrijf uw teruglevering niet met het volledige verbruik verrekend? Volg dan onderstaand stappenplan:

Neem contact op met uw energiebedrijf

Vraag eerst aan uw energiebedrijf om uitleg. Het bedrijf heeft misschien een fout gemaakt. Zo geeft u het bedrijf de kans dit aan u uit te leggen. En dit voor u op te lossen.

Dien een klacht in bij uw energiebedrijf

Lost het energiebedrijf het probleem met uw energierekening niet goed op? Dan moet u het bedrijf eerst formeel melden dat u niet tevreden bent. We noemen dit 'bezwaar indienen'. Kijk in de Algemene Voorwaarden van uw energiebedrijf. Hierin staat hoe u een bezwaar kunt indienen. En hoe snel u dat moet doen.

In het algemeen gaat een bezwaar indienen zo: u stuurt een brief aan het energiebedrijf. In deze brief schrijft u de volgende dingen:

  • waarom u niet tevreden bent over uw rekening en ook niet over de oplossing van het energiebedrijf.
  • wanneer u een reactie van het energiebedrijf wilt. Bijvoorbeeld binnen vier weken. Bij het schrijven van uw bezwaar kunt u onze voorbeeldbrief gebruiken.

Verstuur uw brief per aangetekende post, dan hebt u een bewijs dat u de brief hebt gestuurd. Het energiebedrijf moet dan zo snel mogelijk op uw bezwaar reageren. Hebt u uw brief verstuurd? En hebt u nog niet gehoord wat het energiebedrijf met uw klacht doet? Dan hoeft u nu nog even niet te betalen. U hoeft pas te betalen als het energiebedrijf u heeft verteld wat de beslissing is.

Leg uw geschil voor aan De Geschillencommissie

Hebt u bezwaar gemaakt tegen uw energierekening? En bent u het niet eens met de beslissing die het energiebedrijf daarna heeft genomen? Dan kunt u naar De Geschillencommissie gaan. Dit is een groep mensen die bij een meningsverschil beslist wie gelijk heeft. Het werk van De Geschillencommissie is niet gratis. U betaalt klachtengeld.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
(T) 070 - 310 53 10
(F) 070 - 365 88 14

Naar de rechter

U kunt er ook altijd voor kiezen om naar de rechtbank te gaan met uw meningsverschil. Het nadeel is dat dit lang duurt en veel geld kost.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer