De energieaansluiting

De aansluiting opzeggen

Hebt u een alternatief gevonden voor gas of elektriciteit? Dan kunt u op uw energiekosten besparen door de aansluiting op te zeggen.

Verbruikt u geen gas of elektriciteit, of heel weinig? De leveringskosten zijn dan laag. En de kosten voor het netwerk zijn dan in verhouding met de leveringskosten erg hoog. In dat geval kunt u uw aansluiting opzeggen. U kunt dan geen gas of elektriciteit meer afnemen.

Zeg op via uw leverancier

Zeg altijd eerst het leveringscontract met uw energieleverancier op. De opzegtermijn hiervoor is 30 kalenderdagen. Vraag uw leverancier ook om uw aansluit- en transportovereenkomst op te zeggen. De opzegtermijn hiervoor is 10 werkdagen.

Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Bijvoorbeeld wanneer uw netbeheerder de aansluiting verwijdert of verzegelt.

Verzegelen of verwijderen?

Verzegelen en verwijderen gaat via uw netbeheerder. Wilt u de aansluiting later weer gebruiken? Dan blijft de aansluiting liggen. Uw netbeheerder verzegelt de aansluiting in uw woning voor maximaal 1 jaar.

Wilt u de aansluiting niet meer gebruiken? Dan verwijdert de netbeheerder de volledige aansluiting tot aan het hoofdnet. Dit kost vaak meer dan verzegelen, maar is eenmalig.

Informeer naar de mogelijke kosten van verzegelen en verwijderen. Zo kunt u een voordelige keuze maken. Deze tarieven stelt de ACM niet vast. Uw netbeheerder moet u wel vooraf een duidelijk gespecificeerde offerte geven.

Neem voor vragen contact op met uw netbeheerder. Weet u niet wie uw netbeheerder is? Met uw huisnummer en postcode kunt u dit opzoeken in het EAN-codeboek.

Let op

Denk na over wat voor uw situatie verstandig is: misschien verkoopt u uw huis over een paar jaar aan iemand die wél graag een aansluiting wil. Dan kunnen de kosten voor opnieuw aansluiten hoog zijn.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de kosten voor verzegeling?

Neem contact op met uw netbeheerder. Probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Schrijf dan een brief of e-mail aan uw netbeheerder. Vraag in uw brief om een oplossing vóór een bepaalde datum. Geef de netbeheerder een redelijke termijn. Schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als de netbeheerder geen goede oplossing biedt.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.