De vergunning van mijn energieleverancier is ingetrokken. Wat nu?

De vergunning van mijn energieleverancier is ingetrokken. Wat nu?

Heeft uw energieleverancier geldproblemen en kan hij niet meer garanderen energie te blijven leveren? Of is uw energieleverancier failliet? Mogelijk heeft uw leverancier aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd om de vergunning in te trekken. Hieronder vindt u informatie over de verschillende situaties waarmee u te maken kunt krijgen.

Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Misschien staat er een uitgebreider overzicht van vragen en antwoorden op de website van uw eigen energieleverancier. Of u kunt uw leverancier vragen stellen over uw contract, geld en verdere gevolgen voor u als klant. Onderaan dit overzicht vindt u (contact)informatie per energieleverancier.

De vergunning van mijn energieleverancier is ingetrokken. Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Doordat de vergunning van uw leverancier is of wordt ingetrokken door de ACM, stopt uw contract. U krijgt een nieuw contract bij een andere leverancier. In de tussentijd krijgt u gewoon elektriciteit en gas.

U kunt bij uw nieuwe leverancier blijven of kiezen om over te stappen naar een andere leverancier. U hoeft dan geen opzegvergoeding te betalen. U hebt wel een opzegtermijn van maximaal 30 dagen. Stapt u over naar een andere leverancier? Dan krijgt u energie van uw tijdelijke leverancier totdat de overstap geregeld is.

Let op: dit geldt niet voor grootverbruikers.

Waarom heeft mijn energieleverancier geen vergunning meer?

De ACM geeft vergunningen uit voor energieleveranciers. Eén van de afspraken daarbij is dat een leverancier genoeg geld moet hebben om energie in te kunnen kopen. Heeft een leverancier geldproblemen, bijvoorbeeld door de hoge energieprijzen? En kan een bedrijf niet garanderen dat het energie kan blijven leveren? Dan kunnen wij de vergunning intrekken. En dan mag een energieleverancier geen energie meer leveren aan klanten. Meestal vraagt een leverancier hier ook zelf om. Bijvoorbeeld als de rechter het bedrijf failliet verklaart.

Wanneer wij de vergunning intrekken, start een periode waarin klanten niet kunnen overstappen naar een nieuwe leverancier. In deze periode zoekt uw oude leverancier samen met de curator naar een nieuwe leverancier. En wij zorgen ervoor dat alle klanten energie blijven krijgen.

Mijn leverancier is failliet. Wat betekent dat voor mij?

De rechtbank verklaart een ondernemer failliet als hij schulden heeft en deze niet meer kan betalen. Soms gebeurt dat als de ondernemer hierom vraagt, en soms als de schuldeisers van de ondernemer hierom vragen.

Door het faillissement mag de ondernemer zelf niet meer beslissen over het geld en de spullen die hij nog over heeft. De rechtbank benoemt iemand die daarover mag beslissen. Dat is de curator. De curator kan schulden betalen met de waarde van de spullen die er nog zijn.

Ook helpt de curator bij het zoeken naar een nieuwe leverancier die uw oude leverancier helemaal kan overnemen. Of alleen de klanten. In de tussentijd krijgt u altijd energie.

Hebt u na een faillissement geld tegoed van uw oude leverancier? Bijvoorbeeld betaalde termijnbedragen? Dan kunt u een vordering indienen bij de curator. Wacht hiervoor eerst op uw eindafrekening. En neem contact op met het Juridisch Loket voor advies over hoe u dit doet.

Ik krijg nog geld van mijn oude leverancier. Bijvoorbeeld betaalde termijnbedragen, een welkomstpremie of een waarborgsom. Krijg ik dat nog terug?

Deze vraag kunnen wij helaas niet beantwoorden. De curator van uw oude leverancier kijkt de komende tijd of alle schulden betaald kunnen worden. Dus ook de schulden aan klanten.

Waarschijnlijk krijgt u nog wel een eindafrekening. Zo weet u of u nog geld tegoed hebt. Of dat u nog geld moet bijbetalen. Door het faillissement is het nog niet duidelijk of u dit geld ook terugkrijgt.

U kunt een vordering indienen bij de curator. Dat kan wanneer u geld tegoed hebt. Bijvoorbeeld betaalde termijnbedragen. Wacht hiervoor eerst op uw eindafrekening. En neem contact op met het Juridisch Loket voor advies over hoe u dit doet.

Hebt u nog geld tegoed van uw oude leverancier en krijgt u het niet terug? Zoek hiervoor juridische hulp. Bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekering of het Juridisch Loket.

Waarom neemt een andere leverancier de klanten van mijn oude leverancier over?

Het kan zijn dat uw oude leverancier en de curator een nieuwe leverancier vinden die de klanten overneemt. Dit is dan een onderlinge afspraak tussen beide bedrijven. Uw nieuwe leverancier kan garanderen dat hij u en andere klanten kan voorzien van energie.

Vinden uw oude leverancier en de curator geen nieuwe leverancier? Dan worden de klanten van de oude leverancier verdeeld over alle andere leveranciers met een vergunning. Dat is geregeld in de wet. U krijgt vanzelf een bericht van uw nieuwe leverancier.

In beide gevallen neemt uw nieuwe leverancier de automatische afschrijving (machtiging) aan uw oude leverancier over. Ook dat is geregeld in de wet.

Ik heb laatst geld betaald aan mijn energieleverancier. Moet ik mijn betaling stoppen of storneren?

Hebt u geld betaald, of krijgt u nog een rekening van uw energieleverancier? U moet altijd betalen voor de energie die u verbruikt. Betaalt u via automatische incasso? Dan hebt u standaard het recht om te storneren. U vraagt uw bank dan om een bedrag terug te storten dat automatisch is afgeschreven. Dat kunt u eenvoudig regelen via internetbankieren.

Storneren heeft wel gevolgen. U krijgt bijvoorbeeld een betalingsachterstand. Betaalt u maandelijks meer voor uw energie dan dat u verbruikt? Dan mag u die betalingsachterstand soms verrekenen met het bedrag dat u nog krijgt van uw leverancier. Maar let goed op: dit mag niet altijd. Hier zijn wettelijke regels voor.

Wilt u weten of het in uw persoonlijke situatie verstandig is om te storneren? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

Wat voor contract en voorwaarden krijg ik bij mijn nieuwe leverancier en wanneer hoor ik daar meer over?

Wij kunnen u niet vertellen wat voor contract en voorwaarden u bij uw nieuwe leverancier krijgt. Uw nieuwe leverancier informeert u hier zo snel mogelijk over. Tot u iets hoort van uw nieuwe leverancier krijgt u gewoon energie. Neem bij vragen contact op met uw oude of nieuwe leverancier.

Wanneer kan ik overstappen naar een andere leverancier?

Wilt u liever een andere leverancier? Bijvoorbeeld omdat een andere energieleverancier een gunstiger aanbod heeft? Dan mag u na de opzegtermijn van maximaal 30 dagen een nieuw contract afsluiten bij een andere energieleverancier. De opzegtermijn begint op de dag nadat u opzegt.

In deze termijn kunt u bepalen of u bij uw tijdelijke leverancier blijft of dat u een nieuwe leverancier zoekt. U hebt geen bedenktijd. En u kunt er ook niet voor kiezen om een opzegboete te betalen. Opzegboetes spelen alleen bij contracten voor een bepaalde tijd.

Hebt u eerder een goed aanbod van een andere leverancier? Bespreek dit met de leverancier die u als klant heeft overgenomen.

Wil uw nieuwe leverancier het contract pas later laten ingaan? Bijvoorbeeld pas over een half jaar? Dat mag, maar dat moet uw nieuwe leverancier duidelijk aan u uitleggen. Zegt uw nieuwe leverancier dat dit met ons is afgesproken? Dat klopt niet. De ACM bepaalt de ingangsdatum van uw contract niet. Wijs uw nieuwe leverancier hier op. En meld het bij ACM ConsuWijzer.

Hoe weet ik of mijn nieuwe energieleverancier betrouwbaar is?

Energieleveranciers moeten duidelijke informatie geven over wie ze zijn. En wat ze aanbieden. Met die informatie kunt u kiezen welke leverancier het beste bij u past.

Energieleveranciers hebben een vergunning nodig van de ACM. Leveranciers krijgen een vergunning wanneer ze aan bepaalde regels voldoen. Een energieleverancier kan ook een vergunning hebben onder een andere naam. Of samenwerken met een tussenpersoon.

Verder zijn de meeste energieleveranciers aangesloten bij de Gedragscode Consument en Leverancier van brancheorganisatie Energie Nederland. Hierin staan afspraken over hoe leveranciers nieuwe klanten mogen werven, maar ook over de informatie die ze moeten geven. De ACM kijkt of energieleveranciers zich aan de afspraken houden.

Ik had net een contract afgesloten met de gestopte leverancier. Wat gebeurt er nu?

Begint uw nieuwe contract in de periode waarin u energie krijgt van de leverancier die u heeft overgenomen? Uw nieuwe overeenkomst met de gestopte leverancier is dan waarschijnlijk nog niet doorgevoerd. U hebt daarom gewoon nog een contract met uw oude leverancier - ook als u een bericht krijgt dat een andere leverancier u overneemt.

Bijvoorbeeld: u bent klant bij bedrijf A, maar stapt per 1 december over naar bedrijf B. U hoort vervolgens dat bedrijf B stopt en dat bedrijf C per 1 december de klanten overneemt. Uw overstap is dan waarschijnlijk nog niet verwerkt. U blijft klant van bedrijf A.

Hebt u vragen of wilt u het zeker weten? Neem contact op met de gestopte leverancier. Of check bij uw oude leverancier of u daar nog klant bent.

Ik had net een contract afgesloten met een nieuwe leverancier. Wat gebeurt er nu?

Was u net overgestapt van de gestopte leverancier naar een nieuwe leverancier? En begint dit contract in de periode waarin u energie krijgt van een tijdelijke leverancier? Dan is de overstap waarschijnlijk al doorgegeven door de gestopte leverancier. In de tussentijd bent u klant van de tijdelijke leverancier: mogelijk is dat maar enkele dagen.

Bijvoorbeeld: u bent klant bij bedrijf A. Bedrijf A stopt per 1 januari en draagt de klanten over aan bedrijf B. Maar u was net daarvoor overgestapt naar bedrijf C. Uw contract bij bedrijf C zou ingaan op 10 januari. Dan bent u van 1 januari tot 10 januari klant bij bedrijf B. U krijgt een eindafrekening van bedrijf A voor de periode tot 1 januari. En u krijgt een eindafrekening van bedrijf B voor de periode van 1 tot 10 januari.

Check bij uw nieuwe leverancier of de gestopte leverancier uw overstap heeft doorgegeven. Is dat niet gebeurd? Dan bent u klant van een tijdelijke leverancier. U hebt dan een opzegtermijn van maximaal 30 dagen. Daarna kunt u overstappen.

Moet ik nog meterstanden doorgeven?

Vraagt uw oude leverancier om uw meterstanden? Of vraagt uw nieuwe of tijdelijke leverancier hiernaar? Geef dan uw meterstanden door voor de eindafrekening. En zodat uw nieuwe of tijdelijke leverancier uw beginstand heeft voor het contract.

Hebt u een slimme meter? Dan hoeft u geen meterstanden door te geven. De netbeheerder leest uw meterstand van de slimme meter uit en geeft deze door voor het opstellen van uw energierekeningen. De uitgelezen stand wordt gebruikt voor de eindafrekening en jaarafrekening.

Wat gebeurt er met mijn teruggeleverde stroom?

Wekt u zelf elektriciteit op met zonnepanelen, en levert u een deel terug? Op het moment dat de vergunning van uw leverancier wordt ingetrokken, stopt uw contract. Daarmee stopt ook de periode waarover uw leverancier saldeert. Hoeveel u hebt gesaldeerd, ziet u op de eindafrekening. U begint weer met terugleveren en salderen bij uw nieuwe leverancier. Controleer dit voor de zekerheid.

Korter of tijdelijk salderen kan helaas nadelig zijn. Bijvoorbeeld in de winterperiode.

Ik vind het belangrijk dat ik groene stroom krijg. Houdt mijn nieuwe of tijdelijke leverancier hier rekening mee?

Wij weten niet wat in uw nieuwe voorwaarden bij uw nieuwe of tijdelijke leverancier staat. Controleer de voorwaarden zodra u die ontvangt. Neem bij vragen contact op met uw nieuwe leverancier.

Vindt u groene stroom belangrijk? En levert uw nieuwe leverancier dat niet? Dan kunt u overstappen naar een energieleverancier die wel groene stroom levert. U hebt daarbij wel een opzegtermijn van maximaal 30 dagen.

Ik ben het niet eens met de wet of de regels. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met een wet of met regels waar wij toezicht op houden? Of waar wij ons aan moeten houden? De Tweede en Eerste Kamer hebben deze wetten en regels goedgekeurd. Daardoor kunnen ze niet zomaar worden aangepast. Wel kunt u uw mening laten horen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Welkom Energie

Sinds 29 oktober is energieleverancier Welkom Energie failliet. Eerder kon Welkom Energie door geldproblemen niet meer garanderen energie te blijven leveren. Welkom Energie heeft ons gevraagd om haar vergunning in te trekken. Op 1 november nam Eneco alle klanten over van Welkom Energie. Klanten kregen een contract met een opzegtermijn van maximaal 30 dagen. Na deze periode werd de opzegtermijn 9 dagen.

Op de website van Welkom Energie vindt u een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden. Deze gaan over uw contract, geld en verdere gevolgen voor u als klant.

De curator van het faillissement van Welkom Energie is Okkerse & Schop Advocaten in Almere. Let op: telefonisch kan de curator geen vragen beantwoorden. U kunt wel via een formulier een vordering indienen. Dat kan wanneer u geld tegoed hebt (bijvoorbeeld betaalde termijnbedragen).Wacht hiervoor eerst op uw eindafrekening.

Hebt u vragen over uw contract bij Eneco? Bijvoorbeeld over voorwaarden, meterstanden of rekeningen? Neem contact op met de klantenservice van Eneco.

Enstroga

Door de gestegen energieprijzen kon energieleverancier Enstroga klanten niet meer verzekeren van een betrouwbare levering van elektriciteit en gas. Daarom heeft Enstroga ons gevraagd om de vergunning in te trekken. Dat gebeurde op 12 november. Was u klant bij Enstroga? Alle klanten zijn verdeeld onder andere leveranciers. U kreeg automatisch een nieuwe leverancier, een nieuw contract en nieuwe voorwaarden.

Op de website van Enstroga vindt u een overzicht van vragen en antwoorden. Deze gaan over uw contract, geld en verdere gevolgen voor u als klant.

Hebt u vragen over uw nieuwe contract bij uw nieuwe leverancier? Bijvoorbeeld over voorwaarden, meterstanden of rekeningen? Neem contact op met de klantenservice van uw nieuwe leverancier.

Allure Energie

Sinds 17 november is energieleverancier Allure Energie failliet. Op 29 november nam HEM Energie de klanten over van Allure Energie. Eerder vroeg Allure Energie ons al om haar vergunning in te trekken. Dat gebeurde op 1 december.

Op de website van Allure Energie vindt u een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden. Deze gaan over uw contract, geld en verdere gevolgen voor u als klant.

Ook kunt u mailen naar vragen@allure-energie.nl.

De curator van het faillissement van Allure Energie is Bierens van Boven Advocaten in Assen. Let op: telefonisch kan de curator geen vragen beantwoorden. U kunt wel via een formulier een vordering indienen. Dat kan wanneer u geld tegoed hebt (zoals betaalde termijnbedragen). Wacht hiervoor eerst op uw eindafrekening.

Hebt u vragen over uw contract bij HEM Energie? Bijvoorbeeld over voorwaarden, meterstanden of rekeningen? Neem contact op met de klantenservice van HEM Energie.

Anode Energie

Sinds 3 december is Anode Energie failliet. Wij hebben de vergunning ingetrokken omdat Anode Energie klanten niet meer kan verzekeren van een betrouwbare levering van elektriciteit en gas. Op 13 december nam energieleverancier VanHelder alle klanten over. Het bedrijf Gezinsenergie is aanspreekpunt.

Behalve aan de eigen klanten maken leverde Anode Energie ook energie via wederverkopers. Dat zijn partijen op de energiemarkt die zelf geen vergunning hebben om energie te leveren, maar die samenwerken met een andere partij die wel een leveringsvergunning heeft. Dit mag volgens de wet. Als klant hebt u dan een contract bij Anode Energie. Het gaat om de volgende wederverkopers:

Bent u klant van Anode? Dan krijgt u via het bedrijf Gezinsenergie een nieuw energiecontract met energieleverancier VanHelder. U kunt kiezen of u daar klant wilt blijven of wilt overstappen na uw opzegtermijn van maximaal 30 dagen. Dat betekent dat u maximaal 30 dagen energie krijgt van VanHelder en in de tussentijd een nieuwe leverancier kunt zoeken als u dat wilt. Hebt u vragen? Neem contact op met Gezinsenergie.

Op de website van Anode Energie vindt u een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden. Deze gaan over uw contract, geld en verdere gevolgen voor u als klant. Ook kunt u mailen via klantenservice@anode.nl.

De curator van het faillissement van Anode Energie is DVDW Advocaten in Rotterdam. Let op: telefonisch kan de curator geen vragen beantwoorden. U kunt op dit moment mailen met klantenservice@anode.nl. Het is nog niet duidelijk of u een vordering kunt indienen. Bijvoorbeeld wanneer u geld tegoed hebt (zoals betaalde termijnbedragen).

SEPA Green Energy

Sinds 3 december is energieleverancier SEPA Green Energy failliet. Op 22 december nam Innova Energie alle klanten over. Eerder vroeg SEPA Green Energy ons al om haar vergunning in te trekken. Dat gebeurde op 24 december.

Op de website van SEPA Green Energy vindt u een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden. Deze gaan over uw contract, geld en verdere gevolgen voor u als klant.

Ook kunt u mailen naar info@sepagreen.nl.

De curator van het faillissement van SEPA Green Energie is Daniels Huisman Advocaten. Let op: telefonisch kan de curator geen vragen beantwoorden. Het is nog niet bekend of u een vordering kunt indienen wanneer u geld tegoed tegoed hebt (zoals betaalde termijnbedragen). Wacht hiervoor eerst op uw eindafrekening. Voor vragen hierover kunt u mailen naar sepa@danielshuisman.nl.

Hebt u vragen over uw contract bij Innova Energie? Bijvoorbeeld over voorwaarden, meterstanden of rekeningen? Neem contact op met de klantenservice van Innova Energie.

FENOR Energie

Sinds 16 december is energieleverancier FENOR Energie failliet. Op 30 december nam Budget Energie alle klanten over. Eerder vroeg FENOR Energie ons al om haar vergunning in te trekken. Dat gebeurde op 31 december.

Op de website van FENOR Energie vindt u een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden. Deze gaan over uw contract, geld en verdere gevolgen voor u als klant.

De curator van het faillissement van FENOR Energie is Yspeert Advocaten. U kunt een vordering indienen bij de curator, bijvoorbeeld wanneer u geld tegoed hebt (zoals betaalde termijnbedragen). Gebruik hiervoor het onderstaande formulier op de website van de curator. Voor vragen kunt u ook mailen met fenorenergie@yspeert.nl.

Hebt u vragen over uw contract bij Budget Energie? Bijvoorbeeld over voorwaarden, meterstanden of rekeningen? Neem contact op met de klantenservice van Budget Energie.

Naked Energy

Sinds 23 december is energieleverancier Naked Energy failliet. Op 4 januari 2022 nam DGB Energie alle klanten over. Eerder vroeg Naked Energy ons om de vergunning in te trekken. Dat gebeurt op 5 januari 2022.

Op de website van Naked Energy vindt u een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden. Deze gaan over uw contract, geld en verdere gevolgen voor u als klant.

De curator van het faillissement is De Bok Roijers Gasseling Advocaten. U kunt een vordering indienen bij de curator van het faillissement. Bijvoorbeeld wanneer u geld tegoed hebt (zoals betaalde termijnbedragen). Neem voor vragen contact op met de curator. 

Hebt u vragen over uw contract bij DGB Energie? Bijvoorbeeld over voorwaarden, meterstanden of rekeningen? Neem contact op met de klantenservice van DGB Energie.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.