Iets vragen of melden?

Wet oneerlijke handelspraktijken

De verkoop van producten of diensten mag niet misleidend of agressief zijn. Dit staat in de Wet OHP (Oneerlijke Handelspraktijken). De wet geldt voor alle ondernemers. Dus voor de bakker, voor de bank bij wie u een hypotheek afsluit, maar ook voor een fabrikant die reclame maakt voor zijn nieuwe zuinige auto en de aanbieder van een datingsite.

Misleidende verkoop: wat mogen ondernemers niet doen?

 • Misleidende reclame maken, dus reclame waarin de ondernemer dingen zegt die niet waar zijn.
 • In de prijs niet alle extra kosten noemen, waardoor de totaalprijs hoger is dan u had verwacht.
 • Zeggen dat u de laatste kaarten voor een uitverkocht concert kunt kopen, terwijl het concert niet uitverkocht is.
 • Reclame maken voor producten die niet beschikbaar zijn. Dit worden ook wel 'lokkertjes' genoemd.
 • U een gratis product aanbieden zonder te vertellen dat u daarna iedere maand nog meer producten krijgt, waarvoor u moet betalen.
 • Zeggen dat ze aangesloten zijn bij een keurmerk of een branchevereniging, terwijl dat niet zo is.
 • Net doen alsof profielen op een datingsite van echte personen zijn. Terwijl het voor u niet duidelijk is dat het gaat om nep profielen.
 • De ondernemer mag zich niet voordoen als de instantie waar u een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld een theorie-examen, visum, huurtoeslag of zorgtoeslag. De ondernemer mag namens u een aanvraag doen. Maar hij moet dan duidelijk de kosten vermelden die hij in rekening brengt.
 • Kortingen aanbieden terwijl het geen echte kortingen zijn. Maakt de ondernemer gebruik van “van/voor-prijzen”? Dan moet het product of de dienst kort geleden te koop zijn geweest voor de “van-prijs”. Kort geleden betekent concreet: niet langer dan 3 maanden geleden. Is de “van-prijs” de adviesprijs van de leverancier? Dan moet dat in één oogopslag duidelijk voor u zijn.

Voorbeeld

De ondernemer verlaagt de prijs van een tablet van 300 naar 200 euro. Dan moet de tablet niet langer dan 3 maanden geleden voor 300 euro te koop zijn geweest.

Voordat u een product of dienst koopt, moet een ondernemer u alle belangrijke informatie geven over het product of de dienst. De verkoper moet bijvoorbeeld informatie geven over:

 • de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst
 • de totale prijs van het product of de dienst
 • of er extra kosten zijn, zoals leveringskosten
 • of u bedenktijd hebt

De informatie moet volledig en duidelijk zijn. De informatie mag niet worden 'verstopt'. U hebt deze informatie namelijk nodig om een goed besluit te kunnen nemen. Als een ondernemer u deze belangrijke informatie niet geeft, kan dat ook misleidend zijn.

Agressieve verkoop: wat mogen ondernemers niet doen?

 • U ongevraagd producten sturen en vragen of u deze producten wilt betalen, terugsturen of bewaren.
 • Zeggen dat u hun pand niet uit mag voordat u een overeenkomst hebt gesloten.
 • U laten denken dat u een prijs hebt gewonnen, terwijl er geen prijs is. Of een prijs waarvoor u moet betalen.
 • U onder druk zetten. Een ondernemer mag u niet dwingen een bepaald product te kopen, waardoor u een beslissing neemt die u anders niet had genomen.

Wat kan ik doen als ik te maken heb met een oneerlijke handelspraktijk?

Is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk? Dan kunt u de overeenkomst vernietigen, als u daardoor een overeenkomst hebt gesloten die u zonder de oneerlijke handelspraktijk niet zou hebben gesloten. Vernietigen van de overeenkomst betekent dat u de overeenkomst ongedaan maakt. Lees hieronder hoe u dat kunt doen. En welke vervolgstappen u kunt nemen.

Neem contact op met de verkoper

Bespreek uw klacht eerst met de verkoper. Probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u het volgende doen.

Schrijf een brief

Schrijf de verkoper een brief met daarin uw klacht. U kunt de brief aangetekend versturen. Dan hebt u een bewijs dat de brief is gestuurd. Zet in deze brief de volgende informatie:

 • dat u geen goede informatie had toen u de overeenkomst sloot. Of dat er sprake is van agressieve verkoop en dat dit een oneerlijke handelspraktijk is;
 • dat als u dat had geweten, u de overeenkomst niet had gesloten;
 • dat u daarom de overeenkomst vernietigt;
 • dat u binnen een redelijke termijn een reactie wilt van de ondernemer. Bijvoorbeeld binnen twee weken.

Gebruik onze voorbeeldbrief

Komt u er niet uit? En hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u die ook inschakelen.

Vervolgstappen

Komt u er samen toch niet uit? Dan kunt u deze vervolgstappen nemen:

Leg uw klacht voor aan de Geschillencommissie

Dat kan alleen als de verkoper is aangesloten bij een brancheorganisatie die toegang geeft tot de Geschillencommissie. Of als de verkoper rechtstreeks is ingeschreven bij de Geschillencommissie. Kijk voor meer informatie op de website van De Geschillencommissie.

Kunt of wilt u niet naar de Geschillencommissie?

Bekijk dan of het zin heeft om naar de rechter te gaan. Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Schakel die dan eerst in.

Een klacht indienen bij ConsuWijzer over een oneerlijke handelspraktijk

Overtreedt een ondernemer de wet, dan kunt u een klacht indienen bij ConsuWijzer. ConsuWijzer zorgt ervoor dat uw klacht bij één van deze toezichthouders komt:

ConsuWijzer, ACM of AFM lossen uw probleem niet op. Wilt u de overeenkomst vernietigen? Dan moet u zelf in actie komen. ACM en AFM gebruiken uw klacht om te zien waar problemen zijn in de markt. Houden ondernemers zich niet aan deze regels? Dan kunnen ze een boete krijgen van ACM of AFM. Daarmee bent u als consument beter beschermd tegen oneerlijke verkoop. De handel wordt eerlijker. Daar hebt u voordeel van. En ook de ondernemers die zich wél aan de regels houden.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Op vrijdag 22 en maandag 25 februari zijn wij telefonisch niet bereikbaar. U kunt ons bereiken via WhatsApp.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer