Iets vragen of melden?

Misleidende reclame

Wat is misleidende reclame?

In Nederland moet reclame aan een aantal regels voldoen. Deze regels staan in de Nederlandse Reclame Code. Eén van de regels is dat een reclame niet misleidend mag zijn. In een misleidende reclame zegt een adverteerder dingen die niet waar zijn.

Een voorbeeld:

In een advertentie staat dat een wasmachine een keurmerk heeft. Maar in de winkel hoort u dat die wasmachine helemaal geen keurmerk heeft. Een adverteerder mag alleen zeggen dat de wasmachine een keurmerk heeft, als dat ook echt zo is.

Let op

In reclame wordt altijd wel een beetje overdreven. Dat mag, zolang de adverteerder u wel de waarheid vertelt.

Belangrijke informatie weglaten is ook misleidend

Soms wordt in reclame belangrijke informatie niet verteld. Ook dat is misleidend.

Een voorbeeld:

U koopt een cd. Op de cd-hoes staat "Michael Jackson Greatest Hits". Thuis komt u erachter dat de liedjes op de cd niet zijn gezongen door Michael Jackson zelf, maar door andere artiesten. En dat staat niet op de cd-hoes!

Uw klacht indienen bij de Reclame Code Commissie

Denkt u dat een reclame misleidend is? Dan kunt u gratis een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Dat kan met een brief of via de website van de Stichting Reclame Code. De Reclame Code Commissie beoordeelt daarna of de reclame inderdaad niet voldoet aan de regels van de Nederlandse Reclame Code. Als u gelijk hebt, beveelt zij de adverteerder aan om de reclame niet meer te gebruiken. Soms is de aanbeveling openbaar. Dat betekent dat de Reclame Code Commissie aan kranten een persbericht verstuurt waarin de aanbeveling staat.

Als de Reclame Code Commissie moet beoordelen of een reclame misleidend is, kijkt zij onder andere voor wie de reclame is bedoeld. Kinderen zijn bijvoorbeeld makkelijker te misleiden dan volwassenen. Daarom moet reclame voor kinderen aan strengere regels voldoen.

Andere reclamecodes

Voor sommige reclames is er een aparte reclamecode. Hieronder staan een paar voorbeelden.

  • Voor ongevraagde e-mail.
  • Voor ongeadresseerde brievenbusreclame.
  • Voor reclame voor alcohol en tabak.
  • Voor reclame voor telefonische informatiediensten.

Alle reclamecodes vindt u op de website van de Reclame Code Commissie.

Wat als een bedrijf zich niet aan de uitspraak houdt?

Houdt een bedrijf zich niet aan de uitspraak van de Reclame Code Commissie? Dan kan de Reclame Code Commissie aan ACM (Autoriteit Consument & Markt) vragen om op te treden.

Wat kunt u zelf doen?

Geeft de ondernemer u te weinig of verkeerde informatie? Dan kan dit een oneerlijke handelspraktijk zijn.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Het is momenteel erg druk. Wilt u snel antwoord op uw vraag? App of bel ons.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer