Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

De warmterekening en betalingsproblemen

Minstens 1 keer per jaar krijgt u een jaarafrekening. Hebt u een vraag of een klacht over de rekening? Of kunt u de rekening niet betalen? Lees hier wat u kunt doen.


Op deze pagina:


De warmterekening

Iedere maand betaalt u een termijnbedrag. Met dit bedrag betaalt u uw jaarafrekening vooraf in 12 delen. De leverancier stuurt u de jaarafrekening binnen 6 weken na afloop van het contractjaar. Hebt u teveel geld betaald? Dan krijgt u het geld terug. U betaalt bij als u te weinig hebt betaald. 

Alle bedragen op uw rekening zijn inclusief btw. 

Op de jaarafrekening moet precies staan waarvoor u betaalt. Deze kosten moeten duidelijk op de rekening staan: 

Warmte en warm tapwater 

U betaalt een vast jaartarief en een bedrag per gigajoule (GJ) aan warmteverbruik. Deze kosten zijn voor het verwarmen van uw huis en kraanwater. Op uw warmterekening heet dit misschien tapwater. U ziet wat u hebt verbruikt en in welke periode. 

Meettarief 

Het meettarief betaalt u voor de meting van uw warmte. U betaalt 1 bedrag, ook als u meerdere meters hebt. In uw contract ziet u hoe uw warmteleverancier het verbruik meet.

Huur afleverset

Huurt u de afleverset van uw warmteleverancier? Dan betaalt u huurkosten. 

Hebt u geen afleverset? Dan is er een collectieve afleverset is voor een groep bewoners, bijvoorbeeld van uw Vereniging van Eigenaren (vve) of verhuurder. De kosten voor de collectieve afleverset mag uw vve of verhuurder aan de bewoners doorberekenen. 

Warmte- en koudeopslag

 Bij een warmte-en koudeopslagsysteem (WKO) betaalt u voor de verwarming en voor koeling van uw woning. Beide tarieven moeten apart op uw rekening staan. 

Overige kosten

Uw warmteleverancier kan ook andere kosten op de warmterekening zetten. Bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan uw radiator die u met uw warmteleverancier hebt afgesproken.

Naheffingen en verjaringstermijn

Hebt u al een jaarafrekening van uw warmteleverancier gekregen? Soms krijgt u daarna nog een rekening. Bijvoorbeeld als uw meterstanden waren geschat. Dit heet een naheffing. Hiermee brengt de warmteleverancier de echte kosten in rekening. 

Uw warmteleverancier moet de naheffing sturen binnen 2 jaar nadat u de rekening had moeten betalen. Daarna is uw warmteleverancier te laat. De nota is dan 'verjaard'. U hoeft dan niet meer te betalen. 

Stuurt uw warmteleverancier u een betalingsherinnering binnen 2 jaar? Dan gaan de 2 jaar opnieuw in. 

Let op: Verhuist u? En hebt u nog warmterekeningen open staan? Geef uw nieuwe adres door aan uw warmteleverancier. Anders stuurt de warmteleverancier de warmterekening en betalingsherinneringen naar het verkeerde adres. Het kan zijn dat u daardoor extra kosten moet betalen, zoals incassokosten.

Klacht over de jaarafrekening

Bent u het niet eens met uw rekening voor stadsverwarming of blokverwarming? Of niet eens met de tarieven van uw warmteleverancier? Schrijf dan een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw warmteleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrieven:

Problemen met betalen

Kunt u uw rekening niet op tijd betalen? Dan krijgt u een betalingsherinnering van uw warmteleverancier. Betaalt u niet binnen 2 weken? Dan stuurt uw warmteleverancier u weer een betalingsherinnering. De warmteleverancier stuurt in totaal 3 betalingsherinneringen. Bij iedere betalingsherinnering krijgt u 2 weken de tijd om de rekening alsnog te betalen. De warmteleverancier kan extra kosten in rekening brengen en een incassobureau inschakelen. Als u niets doet, wordt u afgesloten. 

De warmteleverancier moet u een betalingsregeling aanbieden. Een betalingsregeling betekent dat u de rekening in delen betaalt. U moet nog steeds het hele bedrag betalen, maar dat hoeft niet meteen in 1 keer. De warmteleverancier neemt op verschillende manieren contact met u op: per brief, mail of telefoon.

Niet zomaar afgesloten

In de volgende situaties mag u niet worden afgesloten van warmte:

  • U bent in contact met de leverancier over een betalingsregeling.
  • U bent aangemeld bij een schuldhulpverlener en de hulp is niet afgewezen. De warmteleverancier geeft gegevens van klanten met betaalproblemen door aan de gemeente voor hulp met schulden. Stuur het bewijs van uw aanmelding naar uw warmteleverancier, zodat hij u niet afsluit.

    Hoe werkt schuldhulpverlening van gemeente? | Het Juridisch Loket

  • U of een huisgenoot loopt ernstige gezondheidsrisico’s als u geen warmte krijgt. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts. Dit moet een andere arts zijn dan uw eigen arts. Stuur zo snel mogelijk deze verklaring naar uw warmteleverancier.

Soms mag de leverancier u wel afsluiten

In deze situaties mag de leverancier u afsluiten:

  • U reageert niet op de voorstellen van uw leverancier om in contact te komen over een betalingsregeling.
  • U houdt zich niet aan de afspraken die u met uw schuldhulpverlener hebt gemaakt.
  • U misbruikt de aansluiting of er is sprake van fraude.

Het is duur om opnieuw aangesloten te worden. Kom dus snel in actie om dit te voorkomen.

Bent u al afgesloten?

Ontvangt uw warmteleverancier het aanmeldingsbewijs van de schuldhulpverlener? Dan wordt u weer aangesloten op warmte en warm tapwater. Ook als u met de leverancier in contact bent over een betalingsregeling, moet de warmteleverancier u weer aansluiten.

Als u er samen niet uit komt

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. Wij zijn een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook