Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Niet eens met kosten afleverset op warmterekening

Huurt u een afleverset voor uw stadsverwarming of blokverwarming? En vindt u de kosten te hoog? Vraag uw leverancier om een oplossing met onze voorbeeldbrief.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: niet eens met kosten afleverset


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ontving ik uw warmterekening over de periode [begindatum] tot en met [einddatum].

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met de huurkosten voor de afleverset. Ik vind de kosten niet redelijk omdat [leg uit waarom u de kosten niet eerlijk vindt].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de Warmtewet mag u alleen redelijke kosten voor het huren van de afleverset in rekening brengen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op de website van de ACM.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om de huurkosten aan te passen. Als dit niet mogelijk is, dan hoor ik graag waarom de huurkosten zo hoog zijn.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Wilt u niet met mij in gesprek over de huurkosten van de afleverset? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]