Stadsverwarming en blokverwarming

Hoe stelt de ACM de warmtetarieven vast?

Ieder jaar stelt de ACM de maximale warmtetarieven vast die de warmteleveranciers mogen rekenen. Wij doen dit om te voorkomen dat u te veel voor uw warmte betaalt. Maar de warmtetarieven zijn gekoppeld aan de gasprijzen. En de gasprijzen zijn nu heel hoog. Daarom verwachten we dat ze in 2022 stijgen. Hoe berekent de ACM de warmtetarieven?

Waarom zijn de warmtetarieven gekoppeld aan de gasprijs?

In de warmtewet staat dat de warmtetarieven aan de gasprijs zijn gekoppeld. Het idee is dat de warmtegebruiker niet meer betaalt dan de consument die geen warmte gebruikt. Op dit moment gebruikt de meerderheid van de consumenten nog aardgas. Daarom is het warmtetarief aan de gasprijs gekoppeld. Dit betekent dat gasprijzen de hoogte van het maximale warmtetarief bepalen. Stijgen de gasprijzen? Dan stijgt ook het maximale warmtetarief.

Hoe berekent de ACM het tarief voor het leveren van warmte?

Het warmtetarief bestaat uit een variabel en een vast deel.

Het variabele tarief

Het variabele tarief betaalt u voor de warmte die u gebruikt. Dit tarief is direct gekoppeld aan de gasprijzen. In de wet staat precies hoe wij dit variabele tarief moeten berekenen. Wij moeten uitgaan van de gasprijzen die de 10 grootste gasleveranciers per 1 januari 2022 gemiddeld rekenen.

Het vaste tarief

Ook moeten wij de belasting op gas en de Opslag Duurzame Energie (ODE) in het tarief meenemen. Uiteindelijk betaalt u dus niet meer dan wat een consument betaalt voor gas, een CV-ketel en het vastrecht voor gas.

Het kabinet gaat de energierekening voor 2022 verlagen. Het gaat hier om een extra belastingkorting en daarbovenop een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit. Door deze belastingkorting betaalt u minder. Maar de belasting op gas blijft wel hetzelfde. En deze belasting op gas gebruiken wij om het nieuwe warmtetarief te berekenen.

Hoe hoog worden de tarieven in 2022?

Wij kunnen nog niet goed inschatten hoeveel de maximumwarmtetarieven gaan stijgen. De gasprijzen zijn nog te veel in beweging. In december 2021 krijgen we de gasprijzen van de gasleveranciers door. Tegen die tijd weten we ook hoe hoog de belasting op gas is. Eind december stellen wij de maximumtarieven vast voor 2022. We verwachten een aanzienlijke stijging van het maximumwarmtetarief. Deze stijging kan oplopen tot tientallen procenten op de factuur. Hebben we de nieuwe tarieven vastgesteld? Dan publiceren we die meteen op deze pagina.

Warmteleveranciers maken hogere kosten

De warmteleveranciers moeten vaak gas of elektriciteit inkopen om warmte te kunnen leveren. Elektriciteit is ook duurder geworden. Daarom maken leveranciers hogere kosten. Bovendien krijgen leveranciers lagere subsidies door de stijging van de gasprijzen. De gevolgen van de stijgende prijzen verschillen voor iedere warmteleverancier.

Leveranciers mogen niet te veel winst maken

Warmteleveranciers stellen zelf hun tarieven vast. Maar ze mogen niet over het maximumtarief heen gaan. We houden de winst van de leveranciers in de gaten. Sinds 8 oktober 2021 mogen wij ingrijpen als een warmteleverancier te veel winst gaat maken. Dan kunnen we bijvoorbeeld de tarieven aanpassen. Nu zijn we bezig met de gegevens over de winsten van 2019-2020. Blijkt dat de winst in de toekomst te hoog wordt? Dan kunnen wij ingrijpen. Deze regels zijn nieuw, er is enige tijd nodig voordat wij ze kunnen toepassen. Dat zal nog een paar jaar duren, omdat we dan ook onderzoek moeten doen naar elke leverancier.

Nieuwe warmtewet

Wij willen dat de warmtetarieven niet meer aan de gasprijs zijn gekoppeld. We willen de maximale warmtetarieven berekenen op basis van de kosten van de leveranciers. Hiervoor moet de Warmtewet veranderen. Er komt een nieuwe Warmtewet aan(Wet collectieve warmtevoorziening). Maar het duurt nog even totdat wij de warmtetarieven op deze manier mogen berekenen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.