Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Hoe stelt de ACM de warmtetarieven vast?

Ieder jaar stellen wij de maximale warmtetarieven vast die de warmteleveranciers mogen vragen. Hoe berekenen wij deze maximale warmtetarieven?

Wilt u weten wat de warmtetarieven voor 2024 zijn? Ga naar Maximale warmtetarieven.

Warmtetarieven gekoppeld aan de gasprijs

In de Warmtewet staat dat de warmtetarieven aan de gasprijs zijn gekoppeld. Het idee is dat de warmtegebruiker niet méér betaalt dan de gemiddelde consument die gas afneemt. Dit betekent dat gasprijzen de hoogte van het maximale warmtetarief bepalen.

Het maximale tarief per Gigajoule (GJ)

Het maximale tarief per GJ is direct gekoppeld aan de gasprijzen. U als warmteverbruiker betaalt maximaal net zo veel als een gemiddelde consument met gas. In de wet staat precies hoe wij dit tarief moeten berekenen. De grootste 10 gasleveranciers geven ons de tarieven door die ze op 1 januari 2024 bij een jaarcontract berekenen. Met het gemiddelde van deze tarieven moeten we het maximale tarief per GJ vaststellen.

Bij onze berekening nemen wij ook de belasting op gas en de gemiddelde kosten voor vastrecht en een cv-ketel mee.

Wilt u meer weten over hoe wij de maximumtarieven hebben berekend? Ga naar Tarievenbesluit warmteleveranciers 2024.

Maximale warmtetarieven 1 keer per jaar

In de Warmtewet staat dat wij 1 keer per jaar de maximale warmtetarieven vaststellen. Dit doen we altijd in december. We mogen de maximale warmtetarieven niet tussendoor veranderen. Ook niet als de gasprijzen flink dalen of stijgen.

Leveranciers mogen niet te veel winst maken

Warmteleveranciers stellen zelf hun tarieven vast. Consumenten kunnen niet overstappen. De warmteleverancier mag hier geen misbruik van maken. Daarom mogen ze niet over het maximumtarief heen gaan. En ze mogen niet te veel winst maken. Wij zien hier op toe.

Warmteleveranciers mogen alleen het maximumtarief vragen als dat nodig is, bijvoorbeeld omdat ze hoge kosten maken. Ook moeten leveranciers tegen hun klanten duidelijk en open zijn over hun tarieven.

We houden de tarieven van warmteleveranciers in de gaten. Wij onderzoeken welke tarieven de warmteleveranciers in rekening brengen. In 2023 vroegen bijna alle warmteleveranciers met een vergunning minder dan het maximumtarief voor hun warmte. De 4 leveranciers die wel de maximumprijs vroegen konden uitleggen waarom dat nodig was.

Daarnaast onderzoeken we de gemiddelde winst van de warmteleveranciers met een vergunning. Ieder jaar brengen wij hiervan verslag uit in de Rendementsmonitor. Ook kunnen we met een rendementstoets onderzoek doen naar een warmteleverancier en ingrijpen als een leverancier teveel winst maakt.

Nieuwe Warmtewet

We willen de maximumtarieven voor warmte berekenen op basis van de kosten van leverancier. Hiervoor moet de koppeling aan de gasprijs uit de wet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt nu een nieuwe Warmtewet (Wet Collectieve Warmtevoorziening). Wij vinden het belangrijk dat deze wet consumenten beschermt tegen extreem hoge tarieven.

Ik ben het niet eens met de wet of de regels

Bent u het niet eens met een wet of met regels waar wij toezicht op houden? Of waar wij ons aan moeten houden? De Tweede en Eerste Kamer hebben deze wetten en regels goedgekeurd. Daardoor kunnen ze niet zomaar worden aangepast. Wel kunt u uw mening laten horen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Zie ook