Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht over meerwerk bij vaste prijs

Sprak u een vaste prijs af met uw aannemer of dienstverlener? En staat er toch meerwerk op de rekening? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat u de extra kosten voor het meerwerk niet betaalt.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht over meerwerk

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] sloten wij een overeenkomst voor [beschrijf het werk, of maak een opsomming van de taken]. Wij spraken hiervoor een vaste prijs af van [bedrag] euro.

Wat is het probleem?

U stuurde mij een rekening met daarop [bedrag] euro. Dit is een hoger bedrag dan de vaste prijs die wij hebben afgesproken. Ik gaf u geen opdracht voor meerwerk, of toestemming voor het maken van extra kosten.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Een overeenkomst ligt vast als iemand iets aanbiedt en de ander hiermee akkoord gaat. Dat geldt ook voor een afspraak over de prijs. Als twee partijen een prijs afspreken, kan een partij deze prijs niet zomaar aanpassen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik gaf u geen toestemming voor het extra bedrag op de rekening. Daarom hoef ik u dat niet te betalen. Ik betaal alleen de afgesproken prijs van [bedrag] euro. Ik verwacht daarna geen rekeningen meer van uw bedrijf te ontvangen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]