Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Checklist - Offertes vergelijken

In een offerte doet een ondernemer u een voorstel. Bijvoorbeeld een schilder die bij u komt schilderen. In de offerte staat onder andere de volgende informatie:

 • bedrijfsgegevens van de ondernemer
 • de geldigheidsduur van de offerte
 • een goede omschrijving van het werk
 • de levertijd
 • de prijs
 • de betalingstermijn
 • de voorwaarden
 • eventueel duidelijke tekeningen, ontwerpen, maten of gewichten

Waar moet ik op letten als ik een offerte krijg?

Wij raden u aan om bij verschillende ondernemers een offerte aan te vragen. U kunt deze dan met elkaar vergelijken. Kijk bij het vergelijken niet alleen naar de prijs, maar ook naar de voorwaarden. Hieronder leest u welke punten er in een offerte kunnen staan. Zo zorgt u ervoor dat u over deze belangrijke punten ook afspraken maakt. Zet afspraken op papier. Zo voorkomt u discussie achteraf.

1 Omschrijving van het werk

Zijn alle materialen en werkzaamheden duidelijk omschreven? Verwijst de ondernemer bijvoorbeeld naar tekeningen of andere technische omschrijvingen?

2 Prijsafspraken

 • Wat is de totale prijs en geeft de offerte u voldoende inzicht in de kosten?
 • Spreekt u een vast bedrag of een richtprijs af?
 • Zijn er stelposten opgenomen? Stelposten zijn prijzen die geschat worden en nog niet vast staan. Bijvoorbeeld omdat u nog de tegels voor de badkamer moet uitkiezen.
 • Hebt u andere werkzaamheden besproken met de ondernemer die niet in de offerte staan? Bijvoorbeeld het aanvragen van een bouwvergunning?
 • Moet u een bedrag aanbetalen? Zo ja, hoeveel?
 • Hoe moet u betalen en wat zijn de termijnen voor deze betaling(en)?
 • Brengt de ondernemer extra kosten in rekening? Bijvoorbeeld voorrijkosten of parkeergeld?

3 Periode waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd en levertijd

 • Wat is de levertijd van materialen?
 • Wat is de begin- en de eindtijd van de opdracht?

4 Extra garantie

 • Hebt u extra garantie? Wat houdt die garantie in en hoe is het geregeld?
 • Wat zijn uw mogelijkheden als de ondernemer failliet gaat?

5 Voorwaarden

6 Geschilbeslechting

 • Is de ondernemer aangesloten bij een brancheorganisatie? En kunt u daar terecht als u een probleem heeft met de ondernemer?
 • Is deze organisatie aangesloten bij een geschillencommissie waar u uw probleem kunt melden?
Let op

Soms vraagt een ondernemer u om een handtekening te zetten onder een offerte of aanbod. U zit dan vaak aan een overeenkomst vast. Zet dus pas een handtekening als u het helemaal zeker weet!

Moet ik betalen voor een offerte?

U hoeft niet te betalen voor een offerte. Behalve als de ondernemer van tevoren heeft gezegd dat dat wel moet. Bijvoorbeeld als er bij de offerte ook tekeningen zitten. Als u dan betaalt voor de offerte, mag u de tekeningen houden.

Had u niet afgesproken dat u zou betalen voor de offerte? Maar krijgt u toch een rekening? Gebruik dan onze voorbeeldbrief:

Zie ook