ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Checklist - Offertes vergelijken

Checklist - Offertes vergelijken

In een offerte doet een ondernemer u een voorstel. Bijvoorbeeld een schilder die bij u komt schilderen. In de offerte staat onder andere de volgende informatie:

 • bedrijfsgegevens van de ondernemer
 • de geldigheidsduur van de offerte
 • een goede omschrijving van het werk
 • de levertijd
 • de prijs
 • de betalingstermijn
 • de voorwaarden
 • eventueel duidelijke tekeningen, ontwerpen, maten of gewichten

Waar moet ik op letten als ik een offerte krijg?

Wij raden u aan om bij verschillende ondernemers een offerte aan te vragen. U kunt deze dan met elkaar vergelijken. Kijk bij het vergelijken niet alleen naar de prijs, maar ook naar de voorwaarden. Hieronder leest u welke punten er in een offerte kunnen staan. Zo zorgt u ervoor dat u over deze belangrijke punten ook afspraken maakt. Zet afspraken op papier. Zo voorkomt u discussie achteraf.

1 Omschrijving van het werk

Zijn alle materialen en werkzaamheden duidelijk omschreven? Verwijst de ondernemer bijvoorbeeld naar tekeningen of andere technische omschrijvingen?

2 Prijsafspraken

 • Wat is de totale prijs en geeft de offerte u voldoende inzicht in de kosten?
 • Spreekt u een vast bedrag of een richtprijs af?
 • Zijn er stelposten opgenomen? Stelposten zijn prijzen die geschat worden en nog niet vast staan. Bijvoorbeeld omdat u nog de tegels voor de badkamer moet uitkiezen.
 • Hebt u andere werkzaamheden besproken met de ondernemer die niet in de offerte staan? Bijvoorbeeld het aanvragen van een bouwvergunning?
 • Moet u een bedrag aanbetalen? Zo ja, hoeveel?
 • Hoe moet u betalen en wat zijn de termijnen voor deze betaling(en)?
 • Brengt de ondernemer extra kosten in rekening? Bijvoorbeeld voorrijkosten of parkeergeld?

3 Periode waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd en levertijd

 • Wat is de levertijd van materialen?
 • Wat is de begin- en de eindtijd van de opdracht?

4 Extra garantie

 • Hebt u extra garantie? Wat houdt die garantie in en hoe is het geregeld?
 • Wat zijn uw mogelijkheden als de ondernemer failliet gaat?

5 Voorwaarden

6 Geschilbeslechting

 • Is de ondernemer aangesloten bij een brancheorganisatie? En kunt u daar terecht als u een probleem heeft met de ondernemer?
 • Is deze organisatie aangesloten bij een geschillencommissie waar u uw probleem kunt melden?
Let op

Soms vraagt een ondernemer u om een handtekening te zetten onder een offerte of aanbod. U zit dan vaak aan een overeenkomst vast. Zet dus pas een handtekening als u het helemaal zeker weet!

Moet ik betalen voor een offerte?

U hoeft niet te betalen voor een offerte. Behalve als de ondernemer van tevoren heeft gezegd dat dat wel moet. Bijvoorbeeld als er bij de offerte ook tekeningen zitten. Als u dan betaalt voor de offerte, mag u de tekeningen houden.

Had u niet afgesproken dat u zou betalen voor de offerte? Maar krijgt u toch een rekening? Gebruik dan onze voorbeeldbrief:

Zie ook