ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Wat betaal ik voor mijn energie?

Veelgestelde vragen over prijsverhoging door energieleveranciers

Hebt u een energiecontract met variabele tarieven? Dan moet uw energieleverancier u minimaal 30 dagen van tevoren informeren over tariefwijzigingen. Enkele energieleveranciers kondigden de prijsverhogingen korter dan 30 dagen van tevoren aan. Dit mag niet. De prijs kan hoger worden, maar uw energieleverancier moet u hier op tijd over informeren.

Wat zijn de regels?

Bij een contract met variabele tarieven mogen de tarieven veranderen. De energieleverancier moet u minimaal 30 dagen van tevoren over de tarieven informeren. Dit komt omdat u volgens de wet een opzegtermijn van 30 dagen heeft.

We baseren dit op artikel 95m, zevende lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b, zevende lid, van de Gaswet.

Dit geldt ook als er in de voorwaarden van de energieleverancier een andere termijn staat, bijvoorbeeld 10 dagen. De wet gaat altijd boven de algemene voorwaarden.

Loopt uw contract met vaste tarieven af, waardoor u overgaat naar een contract met variabele tarieven? Ook dan moet de energieleverancier u hier minimaal 30 dagen van tevoren over informeren.

Het gaat hier om de aankondiging van uw tarieven en niet over de aankondiging van uw termijnbedrag.

Wat doet de ACM nu?

De ACM heeft de afgelopen dagen contact gehad met branchevereniging Energie-Nederland en verschillende energieleveranciers. De ACM heeft op 27 september 2022 een brief gestuurd aan de energieleveranciers. Daarin wijzen we de energieleveranciers op de regels. Houden zij zich hier niet aan? Dan kan de ACM ingrijpen. Bijvoorbeeld met een boete.

Wat kan ik zelf doen?

Heeft uw leverancier de nieuwe tarieven korter dan 30 dagen van tevoren aangekondigd? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een brief aan uw leverancier sturen waarin u zegt dat u hier niet mee akkoord gaat. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief:

Let op

Verschillende leveranciers hebben inmiddels laten weten dat ze zich houden aan de 30 dagentermijn. Bent u klant bij één van deze leveranciers? Dan hoeft u onze voorbeeldbrief niet meer te sturen.

Het is niet voldoende als de leverancier vertelt dat de tarieven gaan veranderen zonder de nieuwe tarieven te noemen. De periode van 30 dagen begint te tellen op het moment dat de leverancier de nieuwe tarieven bekendmaakt. Hebt u niets van uw leverancier gehoord? Dan mag hij de tarieven niet verhogen.

Hoe kan ik de brief het beste versturen?

Het maakt niet uit of u de brief per post of digitaal verstuurt. U kunt de brief ook per e-mail sturen of via het contactformulier van uw energieleverancier.

Wilt u kunnen bewijzen dat u de brief hebt gestuurd? Vraag dan om een leesbevestiging als u de brief per e-mail verstuurt. Verstuur de brief aangetekend als u de brief per post verzendt.

U hoeft de brief niet te sturen voordat de nieuwe tarieven ingaan. Hier is geen termijn voor. Wilt u daarna naar de Geschillencommissie? Dit moet u doen binnen 12 maanden nadat u de brief aan de leverancier hebt gestuurd.

Wat moet ik doen als ik de klantenservice niet kan bereiken?

Energieleveranciers krijgen nu heel veel vragen en zijn daardoor soms niet goed bereikbaar. En het duurt langer totdat u een antwoord op uw brief krijgt. Hierover maken we ons zorgen en daarom zijn we hierover in gesprek met de leveranciers.

Wat moet ik doen als ik er niet uitkom met mijn energieleverancier?

Krijgt u geen reactie of biedt uw energieleverancier geen oplossing? Dan kunt u de Geschillencommissie Energie inschakelen.

Waarom zijn de energieprijzen zo hoog?

Het gas is nog nooit zo duur geweest. Dit komt doordat Rusland veel minder gas dan normaal levert. Rusland gebruikt het gas als wapen in de oorlog tegen Oekraïne. Er is weinig gas beschikbaar maar de vraag is nog steeds hoog.

De elektriciteit is nu ook heel duur. In Nederland is veel gas nodig om elektriciteit op te wekken. Windmolens, kolen, zonnepanelen en kernenergie gebruiken geen gas om elektriciteit op te wekken. Maar daar is te weinig van. Duurzame elektriciteit wordt zonder gas gemaakt. Maar door droogte en weinig wind is deze energie ook duurder geworden. Daarnaast vragen producenten ook een hogere prijs omdat ze gebruikmaken van deze situatie.

Wat doet de ACM aan de hoge energieprijzen?

De tarieven van de energieleveranciers moeten redelijk zijn. Zij maken hoge kosten voor de ‘inkoop’ van energie. Ze mogen deze hoge kosten doorberekenen aan klanten. Maar ze mogen daarbovenop niet te hoge winsten op de tarieven maken. Dit geldt dus ook voor de nieuwe tarieven die na 1 oktober 2022 gelden.

Leveranciers mogen hun eigen tarieven bepalen. De tarieven verschillen per leverancier. En bij dezelfde leverancier verschillen de tarieven soms ook per klant. Dit hangt af van wanneer de leverancier de energie voor de klant heeft ingekocht. Wij kunnen er niet voor zorgen dat de prijzen laag blijven. Wij kunnen er alleen voor zorgen dat bedrijven niet te veel geld vragen bovenop de prijs die zij zelf voor de energie betalen. Als de gasprijs hoog is, worden de prijzen voor consumenten ook hoger. Daar mogen en kunnen wij niets aan doen.

De overheid heeft belangrijke maatregelen genomen om de energierekening flink te verlagen. Eén van deze maatregelen is het prijsplafond dat vanaf 1 januari 2023 gaat gelden. Wilt u meer weten over deze maatregelen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid:

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met mijn termijnbedrag?

De energie is op dit moment heel duur. Leveranciers verhogen daarom de termijnbedragen. U kunt uw leverancier vragen om uw termijnbedrag te verlagen maar hij mag weigeren. Wel moet uw leverancier u uitleggen hoe ze uw termijnbedrag hebben berekend.

Als uw termijnbedrag te laag is, dan moet u veel geld bijbetalen bij uw jaarafrekening. Voorkom problemen: betaal een termijnbedrag dat bij de huidige tarieven past of zet anders geld opzij. Lukt het u niet? Vraag om hulp om te voorkomen dat u wordt afgesloten van energie. Laat het termijnbedrag niet zomaar terugboeken op uw rekening. Dit kan veel problemen geven.

Hoe weet mijn leverancier mijn verbruik bij iedere tariefswijziging?

Hebt u een slimme meter? Dan leest uw netbeheerder de meterstanden uit op de dag dat uw nieuwe tarieven ingaan. De netbeheerder geeft uw meterstanden door aan uw energieleverancier. Zo betaalt u altijd het juiste tarief voor de gebruikte energie.

Hebt u geen slimme meter? De leverancier kan dan de meterstanden bij u opvragen als de tarieven wijzigen. Of hij kan uw meterstanden schatten. De leverancier houdt hierbij rekening met uw verbruik in het verleden en met het weer. Vraag bij uw leverancier na hoe hij uw verbruik bepaalt.

Wanneer mag mijn leverancier de tarieven van mijn contract wijzigen?

Hebt u nog een contract met vaste tarieven? Dan mag de leverancier de tarieven niet zomaar verhogen. U hebt afgesproken dat u energie krijgt voor bijvoorbeeld 1 of 3 jaar. En de afspraak is dan ook dat u een vast bedrag betaalt voor deze levering. Aan deze afspraken zitten u en uw leverancier vast.

Hebt u een variabel tarief? Dan mag de leverancier de tarieven veranderen. Meestal gebeurt dit op 1 januari en op 1 juli. Maar het mag ook vaker of op een ander moment. In de algemene voorwaarden van uw contract moet staan wanneer dat mag. De leverancier moet u minimaal 30 dagen van tevoren informeren over de nieuwe tarieven.

Zie ook