Tarieven en kosten

Leveringskosten energie

Uw energieleverancier levert u elektriciteit en gas. De prijs die u hiervoor betaalt, noemen we de leveringskosten. Dit is dus de prijs voor de elektriciteit en het gas. De leveringskosten bestaan uit vaste en variabele leveringskosten.

Vaste leveringskosten

Een vast bedrag dat u per maand betaalt voor de andere kosten van uw energieleverancier. Administratiekosten vallen altijd onder de vaste leveringskosten. Dit bedrag kan verschillen per energieleverancier.

Variabele leveringskosten

Een bedrag dat u betaalt per kWh elektriciteit of m3 gas. Gebruikt u meer energie? Dan betaalt u meer. U kunt voor deze variabele leveringskosten prijsafspraken maken met uw energieleverancier.

Doet u dit niet? Dan kunnen de variabele leveringskosten 2 keer per jaar wijzigen. Dat kan op 1 januari en 1 juli. De prijzen kunnen dan hoger of lager worden.

Maakt u wel een afspraak over de prijs van uw variabele leveringskosten? Dan hebt u een vast tarief en betaalt u dezelfde prijs voor de levering van stroom of gas zolang uw contract loopt. Bijvoorbeeld 1 of 3 jaar. Met een vast tarief hebt u geen voordeel van tussentijdse prijsdalingen.

Let op

Deze vaste prijs geldt alleen voor het tarief per kWh of m3. Andere onderdelen van uw energierekening kunnen tijdens deze periode wel veranderen. Bijvoorbeeld de belastingen of de netbeheerkosten. Is uw contract afgelopen? Dan verandert uw vaste leveringstarief in een variabel leveringstarief.

Vindt u de leveringskosten te hoog?

Bent u niet tevreden over uw energietarief? Of vindt u dat de prijs teveel is gestegen? Dan kunt u overstappen naar een andere energieleverancier die u goedkoper energie kan leveren. Ook kunt u kiezen voor een vaste prijs.

Let op 

Uw energieleverancier mag een opzegvergoeding in rekening brengen als u het contract opzegt voor de einddatum.

Wie bepaalt de hoogte van de leveringskosten?

Energieleveranciers bepalen zelf de hoogte van de leveringskosten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert deze tarieven.

Vindt de ACM de leveringskosten te hoog? Dan beslist de ACM hoe hoog de tarieven mogen zijn. Ook controleert de ACM of energieleveranciers goede informatie geven over leveringskosten, toeslagen en belastingen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.