Netbeheerder en energiemarkt

Wat gebeurt er als mijn energieleverancier geldproblemen heeft of failliet gaat?

Het kan gebeuren dat uw energieleverancier in financiële problemen komt, of zelfs failliet gaat. De Autoriteit Consument & Markt regelt dan dat u elektriciteit en gas blijft ontvangen. Toch is het een lastige situatie waarover u waarschijnlijk vragen hebt. Wie wordt bijvoorbeeld uw nieuwe leverancier? En wat gebeurt er met het voorschot dat u betaald hebt?

ACM trekt vergunning in

Wanneer een energieleverancier door financiële problemen geen energie meer kan leveren, kan de Autoriteit Consument & Markt de vergunning intrekken. Vanaf dat moment gelden regels die ervoor zorgen dat de levering van elektriciteit en gas gewoon doorgaat. U krijgt automatisch een nieuwe energieleverancier. Dit gebeurt na een vensterperiode van maximaal 20 werkdagen, maar het kan ook korter zijn.

Hebt u na deze periode een nieuwe energieleverancier gekregen? Dan neemt deze contact met u op. U kunt dan kiezen wat u wilt doen: blijven of overstappen. Het kan zijn dat uw nieuwe leverancier uw oude contract wil overnemen, en dus ook de oude voorwaarden. Uw nieuwe leverancier kan u ook een nieuw aanbod doen.

Kiest u voor een andere energieleverancier? Bijvoorbeeld omdat u een ander contract krijgt, en meer moet gaan betalen? Dan hebt u een opzegtermijn van 30 dagen.

Let op

Een vensterperiode kan ook gelden wanneer een energieleverancier om een andere reden geen energie meer mag leveren. Bijvoorbeeld bij surseance van betaling.

Ik heb geld tegoed van mijn energieleverancier. Krijg ik dat nog?

Hebt u een waarborgsom betaald? Of blijkt uit de eindafrekening dat u teveel betaalde termijnbedragen terug krijgt? Of verwacht u een welkomstpremie? De curator van uw energieleverancier kijkt of alle schulden betaald kunnen worden. Dus ook de schulden van klanten. Hebt u vragen? Neem dan contact op met uw energieleverancier of de curator.

Hebt u geld tegoed en krijgt u het niet terug? Zoek hiervoor juridische hulp. Bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandsverzekering of het Juridisch Loket.

Ik heb pas nog geld betaald aan mijn energieleverancier. Wat moet ik doen?

Hebt u geld betaald, of krijgt u na het faillissement nog een rekening van uw energieleverancier? U moet altijd betalen voor de energie die u verbruikt.

Betaalt u via automatische incasso? Dan heeft u standaard het recht om te storneren. U vraagt uw bank dan om een bedrag terug te storten dat automatisch is afgeschreven. Dat kunt u eenvoudig regelen via internetbankieren. Storneren heeft wel gevolgen. U krijgt bijvoorbeeld een betalingsachterstand.

Betaalt u maandelijks meer voor uw energie dan dat u verbruikt? Dan mag u die betalingsachterstand soms verrekenen met het bedrag dat u nog krijgt van uw leverancier. Maar let goed op: dit mag niet altijd. Hier zijn wettelijke regels voor. Wilt u weten of het in uw persoonlijke situatie verstandig is om te storneren? Neem dan contact op met het Juridisch Loket

Wie wordt mijn nieuwe energieleverancier?

Na de periode van maximaal 20 werkdagen dagen zijn er 2 mogelijkheden:

Uw energieleverancier wordt overgenomen door een andere leverancier

Dit kan door een overname van de klanten of door een gehele bedrijfsovername. Uw nieuwe leverancier informeert u over de voorwaarden. U kunt altijd het contract opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Soms moet u dan nog een opzegvergoeding betalen.

Uw contract en die van andere klanten worden verdeeld over alle andere energieleveranciers

U krijgt een nieuw contract bij een andere energieleverancier. Uw nieuwe leverancier informeert u over de voorwaarden. U kunt het contract opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen.

Moet ik mijn meterstanden doorgeven? En aan wie?

Vraagt uw failliete energieleverancier om meterstanden? Geef deze dan door. De standen zijn nodig voor de eindafrekening van uw oude energieleverancier. Ook uw nieuwe energieleverancier heeft de standen nodig.

Kiest u na de periode van maximaal 20 werkdagen voor een andere leverancier? Dan vraagt ook uw nieuwe (tijdelijke) leverancier om meterstanden voor een eindafrekening. U moet wel rekening houden met een opzegtermijn van maximaal 30 dagen.

Hebt u een slimme meter? En hebt u de netbeheerder toestemming gegeven om uw meterstanden uit te lezen? Dan hoeft u niets te doen.

Wat is een faillissement eigenlijk?

De rechtbank verklaart een ondernemer failliet als hij schulden heeft en deze niet meer kan betalen. Soms gebeurt dat als de ondernemer hierom vraagt, en soms als de schuldeisers van de ondernemer hierom vragen.

Door het faillissement mag de ondernemer zelf niet meer beslissen over het geld en de spullen die hij nog over heeft. De rechtbank benoemt iemand die daarover mag beslissen. Dat is de curator. De curator kan met de waarde van de spullen die er nog zijn, de schulden betalen. Of hij helpt met het verkopen van het failliete bedrijf of de klanten ervan aan een ander bedrijf.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.