Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Mijn energieleverancier heeft geldproblemen of gaat failliet

Het kan gebeuren dat uw energieleverancier in financiƫle problemen komt, of zelfs failliet gaat. Bijvoorbeeld door hoge energieprijzen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) regelt dan dat u elektriciteit en gas blijft ontvangen. Toch is het een lastige situatie waarover u waarschijnlijk vragen hebt. Wie wordt bijvoorbeeld uw nieuwe leverancier? En wat gebeurt er met het voorschot dat u betaald hebt?


Op deze pagina:


Altijd energie, snel nieuwe leverancier

Energieleveranciers hebben een vergunning nodig om energie te mogen leveren. Wanneer een energieleverancier geen energie meer kan leveren, trekken wij de vergunning in. Bijvoorbeeld als een energieleverancier failliet gaat. Maar ook als een energieleverancier zich niet houdt aan de afspraken die bij de vergunning horen, waardoor de energielevering in gevaar komt. Vanaf dat moment gelden regels die ervoor zorgen dat de levering van elektriciteit en gas gewoon doorgaat.

U krijgt automatisch een nieuwe energieleverancier. Dit gebeurt na maximaal 20 werkdagen, maar het kan ook korter zijn. Dit heet ook wel de vensterperiode. In de tussentijd krijgt u altijd energie. Daarvoor hoeft u zelf niets te regelen. Maar u kunt ook niet kiezen wie uw leverancier wordt. Dat is geregeld in de wet.

Het kan zijn dat uw oude leverancier en de curator een nieuwe leverancier vinden die de klanten overneemt. Dit is dan een onderlinge afspraak tussen beide bedrijven. Vinden uw oude leverancier en de curator geen nieuwe leverancier? Dan worden de klanten van de oude leverancier verdeeld over alle andere leveranciers met een vergunning. Ook dat is geregeld in de wet.

Contract, voorwaarden en overstappen

Uw nieuwe leverancier stuurt vanzelf een bericht over de voorwaarden. En uw nieuwe leverancier neemt de automatische afschrijving (machtiging) aan uw oude leverancier over. Daarvoor geeft uw oude leverancier uw adresgegevens, rekeningnummers en gegevens van uw aansluiting door. Ook dat is geregeld in de wet.

Wij kunnen u niet vertellen wat voor contract en voorwaarden u bij uw nieuwe leverancier krijgt. Het kan zijn dat uw nieuwe leverancier uw oude contract wil overnemen, en dus ook de oude voorwaarden. Maar dat is niet verplicht. Uw nieuwe leverancier kan u ook een nieuw aanbod doen. En u moet het kunnen opzeggen.

Kiest u voor een andere energieleverancier? Bijvoorbeeld omdat een andere leverancier een gunstiger aanbod heeft? U hoeft dan geen opzegvergoeding te betalen. U hebt wel een opzegtermijn van maximaal 30 dagen. En u krijgt elektriciteit en gas van uw tijdelijke leverancier totdat de overstap geregeld is.

Hebt u eerder een goed aanbod van een andere leverancier? Bespreek dit met de leverancier die u als klant heeft overgenomen. Wij spelen hier geen rol in.

Geld terug van oude leverancier

Krijgt u bijvoorbeeld voorschotten terug? Of een welkomstpremie of een waarborgsom? Deze vraag kunnen wij helaas niet beantwoorden. De curator van uw oude leverancier kijkt of alle schulden betaald kunnen worden. Dus ook de schulden aan klanten.

Waarschijnlijk krijgt u nog wel een eindafrekening. Zo weet u of u nog geld tegoed hebt. Of dat u nog geld moet bijbetalen. Door het faillissement is het nog niet duidelijk of u dit geld ook terugkrijgt.

U kunt een schadevergoeding vragen aan de curator. Dat kan wanneer u geld tegoed hebt. Bijvoorbeeld betaalde voorschotten. Wacht hiervoor eerst op uw eindafrekening, of vraag uw leverancier hierom. En neem contact op met het Juridisch Loket voor advies over hoe u dit doet.

Hebt u geld tegoed en krijgt u het niet terug? Zoek hiervoor juridische hulp. Bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandsverzekering of het Juridisch Loket.

Betaling stoppen of storneren

U moet altijd betalen voor de energie die u verbruikt. Betaalt u via automatische incasso? Dan hebt u standaard het recht om te storneren. U vraagt uw bank dan om een bedrag terug te storten dat automatisch is afgeschreven. Dat kunt u eenvoudig regelen via internetbankieren. Storneren heeft wel vervelende gevolgen. U krijgt bijvoorbeeld een betalingsachterstand. Betaalt u maandelijks meer voor uw energie dan dat u verbruikt? Dan mag u die betalingsachterstand soms verrekenen met het bedrag dat u nog krijgt van uw leverancier. Maar let goed op: dit mag niet altijd. Hier zijn wettelijke regels voor.

Wilt u weten of het in uw persoonlijke situatie verstandig is om te storneren? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

Meterstanden en eindafrekening

Hebt u een slimme meter? En hebt u de netbeheerder toestemming gegeven om uw meterstanden uit te lezen? Dan hoeft u niets te doen.

Vraagt uw oude energieleverancier om meterstanden? Geef deze dan door. De standen zijn nodig voor de eindafrekening van uw oude energieleverancier. En geef uw standen ook door aan de nieuwe energieleverancier.

Kiest u na de periode van maximaal 20 werkdagen voor een andere leverancier? Dan vraagt ook uw nieuwe (tijdelijke) leverancier om meterstanden voor een eindafrekening. Houd wel rekening met een opzegtermijn van maximaal 30 dagen.

Wekt u zelf elektriciteit op met zonnepanelen, en levert u een deel terug? Op het moment dat de vergunning van uw leverancier wordt ingetrokken, stopt uw contract. Daarmee stopt ook de periode waarover uw leverancier saldeert. Hoeveel u hebt gesaldeerd, ziet u op de eindafrekening. U begint weer met terugleveren en salderen bij uw nieuwe of tijdelijke leverancier. Controleer dit voor de zekerheid.

Salderen voor een korte periode kan helaas nadelig zijn. Bijvoorbeeld in de winterperiode.

Betrouwbaarheid nieuwe leverancier

Energieleveranciers moeten duidelijke informatie geven over wie ze zijn. En wat ze aanbieden. Met die informatie kunt u kiezen welke leverancier het beste bij u past.

Energieleveranciers hebben een vergunning nodig van de ACM. Leveranciers krijgen een vergunning wanneer ze aan bepaalde regels voldoen. Een energieleverancier kan ook een vergunning hebben onder een andere naam. Of samenwerken met een tussenpersoon.

Verder zijn de meeste energieleveranciers aangesloten bij de Gedragscode Consument en Leveranciervan brancheorganisatie Energie Nederland. Hierin staan afspraken over hoe leveranciers nieuwe klanten mogen werven, maar ook over de informatie die ze moeten geven. De ACM kijkt of energieleveranciers zich aan de afspraken houden.

Nieuw contract met failliete leverancier

Gaat de door u gekozen energieleverancier failliet? Dan krijgt u automatisch energie van een tijdelijke leverancier. Begint uw nieuwe contract als u al bent overgegaan naar deze tijdelijke leverancier? Dan is de overstap waarschijnlijk niet doorgevoerd. U hebt daarom gewoon nog een contract met uw vorige leverancier. Ook als u een bericht krijgt dat een andere leverancier u overneemt.

Bijvoorbeeld: u bent klant bij bedrijf A, maar stapt per 1 december over naar bedrijf B. U hoort vervolgens dat bedrijf B failliet is gegaan en dat bedrijf C per 1 december de klanten overneemt. Uw overstap is dan waarschijnlijk nog niet verwerkt. U blijft klant van bedrijf A.

Hebt u vragen of wilt u het zeker weten? Neem contact op met de gestopte leverancier. Of check bij uw oude leverancier of u daar nog klant bent.

Nieuw contract met nieuwe leverancier

Begint uw nieuwe contract in de periode waarin u energie krijgt van een tijdelijke leverancier? Dan gaat de overstap waarschijnlijk gewoon door. In de tussentijd bent u klant van de tijdelijke leverancier: mogelijk is dat maar enkele dagen.

Bijvoorbeeld: u bent klant bij bedrijf A. Bedrijf A stopt per 1 januari en draagt de klanten over aan bedrijf B. Maar u was net daarvoor overgestapt naar bedrijf C. Uw contract bij bedrijf C zou ingaan op 10 januari. Dan bent u van 1 januari tot 10 januari klant bij bedrijf B. U krijgt een eindafrekening van bedrijf A voor de periode tot 1 januari. En u krijgt een eindafrekening van bedrijf B voor de periode van 1 tot 10 januari.

Check bij uw nieuwe leverancier of de failliete leverancier uw overstap heeft doorgegeven. Is dat niet gebeurd? Dan bent u klant van een tijdelijke leverancier. U hebt dan een opzegtermijn van maximaal 30 dagen. Daarna kunt u overstappen.

Tijdelijke leverancier en groene stroom

Wij weten niet wat in uw nieuwe voorwaarden bij uw nieuwe of tijdelijke leverancier staat. Controleer de voorwaarden zodra u die ontvangt. Neem bij vragen contact op met uw tijdelijke leverancier.

Vindt u groene stroom belangrijk? En levert uw nieuwe leverancier dat niet? Dan kunt u overstappen naar een energieleverancier die wel groene stroom levert. U hebt daarbij wel een opzegtermijn van maximaal 30 dagen.

Klacht over wet of regels

Bent u het niet eens met een wet of met regels waar wij toezicht op houden? Of waar wij ons aan moeten houden? De Tweede en Eerste Kamer hebben deze wetten en regels goedgekeurd. Daardoor kunnen ze niet zomaar worden aangepast. Wel kunt u uw mening laten horen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Als u er samen niet uit komt

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. Wij zijn een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook