Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Plaatsing/installatie product

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Plaatsing/Installatie product


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product] Het betreft een [merknaam en type]. Het product is onjuist geïnstalleerd/geplaatst*. Nu voldoet het product niet meer aan de verwachtingen die ik er van mag hebben. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

[Kies de situatie die voor u geldt]

  1. Het product is door u onjuist geplaatst/geïnstalleerd.
  2. Ik heb een onjuiste handleiding gekregen voor het installeren van het product. Door de onjuiste installatie/plaatsing voldoet het product niet meer aan de verwachtingen die ik er van mag hebben.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik recht op kosteloos herstel of vervanging van het product als iets onjuist is geplaatst/geïnstalleerd door de verkoper/ doordat de verkoper mij een foute handleiding heeft gegeven*. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijk dan in het Burgerlijk Wetboek, boek 6 en boek 7. U kunt de wet vinden via https://wetten.overheid.nl. Wilt u meer weten over de ACM, kijkt u dan op de website www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om het product kosteloos te repareren/vervangen binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld drie of vier weken].

[De volgende alinea kunt u toevoegen als u dat wilt:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer