Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Verzoek tot herstellen van niet goed uitgevoerd werk

Voert een ondernemer zijn werk niet goed voor u uit? Met onze voorbeeldbrief vraagt u hem om zijn fouten gratis te herstellen.

Intro

Maak voorbeeldbrief

Gebruik de invulhulp om in 3 stappen een persoonlijke brief te maken.


Liever handmatig de brief aanpassen? Kopieer of download dan de voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: herstelwerk

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum of periode] voerde u werk voor mij uit. Het gaat om [geef een korte beschrijving van de opdracht].

Wat is het probleem?

Helaas is het werk niet volgens de afspraken uitgevoerd. Het gaat om: [geef een korte opsomming van de klachten].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet moet u het werk leveren zoals afgesproken. Als u het werk niet zo uitvoert, moet u zorgen voor nakoming van de afspraken. Dit betekent dat u het werk gratis moet herstellen zodat het voldoet aan de afspraken.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om het werk gratis te herstellen binnen [noem een redelijke termijn]. En ik verwacht dat u hiervoor snel een afspraak met mij maakt.

[voeg deze alinea toe als u een deel van de rekening niet betaalt:]

Ik betaal nu een deel van de rekening. Pas als u het werk hebt hersteld, betaal ik de rest van de rekening. Tot die tijd wacht ik met het betalen van [bedrag] euro. Dit is ongeveer gelijk aan het deel van de rekening voor het niet goed uitgevoerde werk.

Biedt u geen oplossing?

Herstelt u het werk niet gratis binnen deze termijn, dan bent u in gebreke. Ik heb dan het recht om onze overeenkomst te ontbinden. Ik betaal dan alleen voor het werk dat u goed hebt gedaan. U hoeft dan geen werk meer voor mij te doen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]