Voorbeeldbrief - Verzoek tot herstellen van niet goed uitgevoerd werk

Voert uw aannemer of dienstverlener zijn werk niet goed uit? Met onze voorbeeldbrief vraagt u hem om zijn fouten gratis te herstellen.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: herstelwerk


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum of periode] voerde u werk voor mij uit. Het gaat om [geef een korte beschrijving van de opdracht].

Wat is het probleem?

Helaas is het werk niet goed uitgevoerd. Het gaat om: [geef een korte opsomming van de klachten].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet bent u als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het leveren van goed (deugdelijk) werk. Als u het werk niet goed uitvoert, moet u dit gratis herstellen.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om het werk gratis te herstellen binnen [noem een redelijke termijn]. En ik verwacht dat u hiervoor snel een afspraak met mij maakt.

[voeg deze alinea toe als u een deel van de rekening niet betaalt:]

Ik betaal nu een deel van de rekening. Pas als u het werk hebt hersteld, betaal ik de rest van de rekening. Tot die tijd wacht ik met het betalen van [bedrag] euro. Dit is ongeveer gelijk aan het deel van de rekening voor het niet goed uitgevoerde werk.

Biedt u geen oplossing?

Herstelt u het werk niet gratis binnen deze termijn, dan bent u in gebreke. Ik heb dan het recht om onze overeenkomst te ontbinden. Ik betaal dan alleen voor het werk dat u goed hebt gedaan. U hoeft dan geen werk meer voor mij te doen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.