ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Verzoek tot herstellen van niet goed uitgevoerd werk

Voert een ondernemer zijn werk niet goed voor u uit? Met onze voorbeeldbrief vraagt u hem om zijn fouten gratis te herstellen.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: herstelwerk

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum of periode] voerde u werk voor mij uit. Het gaat om [geef een korte beschrijving van de opdracht].

Wat is het probleem?

Helaas is het werk niet volgens de afspraken uitgevoerd. Het gaat om: [geef een korte opsomming van de klachten].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet moet u het werk leveren zoals afgesproken. Als u het werk niet zo uitvoert, moet u zorgen voor nakoming van de afspraken. Dit betekent dat u het werk gratis moet herstellen zodat het voldoet aan de afspraken.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om het werk gratis te herstellen binnen [noem een redelijke termijn]. En ik verwacht dat u hiervoor snel een afspraak met mij maakt.

[voeg deze alinea toe als u een deel van de rekening niet betaalt:]

Ik betaal nu een deel van de rekening. Pas als u het werk hebt hersteld, betaal ik de rest van de rekening. Tot die tijd wacht ik met het betalen van [bedrag] euro. Dit is ongeveer gelijk aan het deel van de rekening voor het niet goed uitgevoerde werk.

Biedt u geen oplossing?

Herstelt u het werk niet gratis binnen deze termijn, dan bent u in gebreke. Ik heb dan het recht om onze overeenkomst te ontbinden. Ik betaal dan alleen voor het werk dat u goed hebt gedaan. U hoeft dan geen werk meer voor mij te doen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]