Iets vragen of melden?

Heb ik recht op bedenktijd als ik op afstand een dienst afsluit?

Sluit u op afstand een overeenkomst voor een dienst? Bijvoorbeeld via de telefoon of via internet? Dan hebt u recht op bedenktijd. De bedenktijd duurt veertien dagen vanaf de dag nadat u de overeenkomst sluit. Tijdens de bedenktijd kunt u nog van de overeenkomst af.

Let op: belt een ondernemer u op om een nieuw contract voor een dienst af te sluiten voor langere tijd? Bijvoorbeeld een telefoonabonnement? Of een energiecontract? Dan is de overeenkomst pas geldig als u de overeenkomst hebt getekend.

Wanneer gaat de dienst in? En wat betekent dit voor mijn bedenktijd?

De ondernemer kan wachten tot uw bedenktijd voorbij is. En daarna pas de dienst leveren. Maar de ondernemer kan de dienst ook meteen leveren, zodra u de overeenkomst hebt gesloten. Wilt u dat de dienst meteen ingaat of wordt uitgevoerd? Dan moet u daar zelf om vragen. Het uitgangspunt is dat u dan nog steeds bedenktijd hebt. Maar in sommige gevallen hebt u geen bedenktijd meer. Hieronder leest u daar meer over.

Diensten die binnen de bedenktijd helemaal worden uitgevoerd

Sluit u een dienst af en wilt u dat die binnen de bedenktijd helemaal wordt uitgevoerd? Bijvoorbeeld een schilderklus die binnen veertien dagen af is? Dan moet u er uitdrukkelijk mee instemmen dat de dienst binnen de bedenktijd begint. En u moet de ondernemer laten weten dat u afziet van de bedenktijd. Hebt u dat gedaan? Dan hebt u geen bedenktijd meer.

Spoedreparaties

Vraagt u een ondernemer om langs te komen voor een reparatie of onderhoud dat niet kan wachten? Bijvoorbeeld bij een lekkage of een kapotte verwarming? Dan hebt u geen bedenktijd.

Andere diensten die binnen de bedenktijd ingaan

Sluit u een dienst af voor langere tijd? Bijvoorbeeld een abonnement voor mobiel bellen? Of een inschrijving bij een dating- of relatiebemiddelingsbureau? En wilt u dat de dienst binnen de bedenktijd ingaat? Dan moet u daar zelf om vragen. U hebt dan nog wel recht op bedenktijd. Maakt u al gebruik van de dienst, maar wilt u toch binnen de bedenktijd van de overeenkomst af? Dan moet u betalen voor de diensten die u al hebt gebruikt.

Let op!

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer