Iets vragen of melden?

Prijsverhogingen van abonnementen

Een ondernemer mag tijdens het abonnement (bijvoorbeeld op een krant of tijdschrift) of lidmaatschap (bijvoorbeeld van een sportschool) niet zomaar de prijs wijzigen. In sommige gevallen hoeft u niet akkoord te gaan met deze wijziging.

Gaat het in uw geval om een telefoon-, internet-, of televisieabonnement? Dan gelden andere regels. Klik dan op onderstaande link.

Wanneer mag een ondernemer de prijs wijzigen?

Een ondernemer mag de prijs wijzigen als dat in de algemene voorwaarden staat. In de voorwaarden moet staan om welke reden hij de prijs mag verhogen. De prijzen mogen bijvoorbeeld elk jaar met een klein bedrag omhoog gaan.

Hebt u, toen u de overeenkomst afsloot, algemene voorwaarden gekregen? Dan bent u eigenlijk al akkoord gegaan met de voorwaarden. Stond er in de algemene voorwaarden een gegronde reden om de prijs te wijzigen? Dan gaat u daarmee automatisch akkoord met de prijsverhoging.

Waar kunt u de algemene voorwaarden vinden?

Meestal krijgt u de algemene voorwaarden als u de overeenkomst sluit. Hebt u bij het afsluiten van het abonnement of lidmaatschap een overeenkomst op papier gekregen? Dan hebt u daarbij waarschijnlijk ook de algemene voorwaarden gekregen. Hebt u het abonnement via internet afgesloten? Dan staan de algemene voorwaarden meestal op de website van de ondernemer.

Wanneer mag een ondernemer de prijs niet wijzigen?

Staat er niet in de algemene voorwaarden dat de ondernemer de prijs mag wijzigen? Dan mag hij dit ook niet doen. Maar ook als het er wel in staat, mag de ondernemer de prijzen niet steeds zomaar verhogen. Hij moet dit altijd van tevoren aan u laten weten. Heeft hij dit niet gedaan? Dan kunt u eisen dat u gewoon de oude prijs betaalt.

Soms staat in de algemene voorwaarden een onredelijke voorwaarde over prijswijzigingen. Een onredelijke voorwaarde is bijvoorbeeld als de ondernemer in het algemeen zegt 'onder voorbehoud van prijswijzigingen'. Dit is te algemeen. U hoeft dan ook niet akkoord te gaan met de wijziging.

Prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst

Verhoogt de ondernemer de prijs binnen drie maanden nadat u het abonnement hebt afgesloten? Dan kunt u altijd de overeenkomst ontbinden. De overeenkomst stopt dan, en u mag uw (resterende) abonnementskosten terug vragen.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de prijswijziging?

Kijk in de algemene voorwaarden of de ondernemer zijn prijzen tussendoor mag verhogen. Bepaal voor uzelf of de prijsverhoging redelijk is. Vindt u de prijsverhoging niet redelijk? Bespreek dit dan eerst met de ondernemer. Vraag of u de oude prijs mag betalen. Heeft de ondernemer in de algemene voorwaarden niets geregeld of staat er een onredelijke voorwaarde in? En wijzigt hij de prijs toch? Dan kunt u de overeenkomst ontbinden. Het abonnement stopt dan, en u mag uw (resterende) abonnementskosten terug vragen.

Laat de ondernemer u niet weten dat de prijs wijzigt? Dan kunt u eisen dat u de oude prijs betaalt. Komt u er mondeling niet uit? Dan kunt u een brief sturen naar de ondernemer.

Stuur een brief

Stuur een brief naar de ondernemer. Schrijf in uw brief:

  • Uw klacht of vraag. Bijvoorbeeld: dat u het niet eens bent met de wijziging, en/of uw verzoek om de oude prijs te betalen, en/of dat de ondernemer zijn prijs niet had mogen wijzigen, en/of dat u de overeenkomst ontbindt, en/of dat u uw vooruitbetaalde abonnementskosten terug vraagt. Enz.
  • Dat u de ondernemer vraagt om een reactie voor een bepaalde datum. Let op: de tijd die u de ondernemer geeft moet wel redelijk zijn.

U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

U kunt de brief aangetekend versturen. Dan hebt u een bewijs dat de brief is gestuurd.

Naar de Geschillencommissie

Doet de ondernemer niet wat u aan hem hebt gevraagd? En is de ondernemer aangesloten bij een brancheorganisatie die toegang geeft tot De Geschillencommissie. Of is de ondernemer direct ingeschreven bij De Geschillencommissie? Dan kunt u uw probleem voorleggen aan deze commissie. De Geschillencommissie is een onafhankelijke groep van drie personen die bij een meningsverschil beslist wie er gelijk heeft. De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) bepaalt wie er in de commissie komt. Alle leden van de commissie zijn deskundig en onpartijdig. Neemt de commissie een besluit, dan moet u zich hieraan houden. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van De Geschillencommissie.

Is de ondernemer niet aangesloten bij De Geschillencommissie? Dan kunt u naar de rechter gaan. Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Schakel die dan eerst in. Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u het beste eerst kijken hoeveel het precies gaat kosten.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Het is momenteel erg druk. Wilt u snel antwoord op uw vraag? App of bel ons.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer