Een klacht over mijn telecomaanbieder

Mijn telecomaanbieder wil de simlock op mijn telefoon niet verwijderen. Wat kan ik doen?

Uw mobiele aanbieder kan een simlock op uw mobiele telefoon zetten. Dat is een soort slot. Hierdoor kunt u met deze telefoon alleen bellen, sms-en of internetten via het netwerk van deze aanbieder. Plaatst u een simkaart van een andere aanbieder in de telefoon? Dan werken deze diensten niet op uw telefoon.

Is een simlock toegestaan?

In de wet staan geen speciale regels over simlock op een telefoon. Meestal staat in de algemene voorwaarden van uw aanbieder dat u akkoord gaat met de simlock. En dat u die niet zomaar mag verwijderen. Mobiele aanbieders hebben met elkaar afgesproken dat zij de simlock na 1 jaar gratis voor u moeten verwijderen. Uw aanbieder is dus verplicht om dat voor u te doen als u daarom vraagt.

Wilt u de simlock eerder laten verwijderen? Dan kan de aanbieder hiervoor een vergoeding vragen. Informeer hiernaar bij uw aanbieder.

Wat kunt u doen als uw aanbieder de simlock niet wil verwijderen?

Wil de aanbieder na 1 jaar de simlock niet verwijderen? Of moet u betalen? Schrijf dan een brief aan uw aanbieder met daarin uw klacht. En vraag een oplossing voor een bepaalde datum. De tijd die u de aanbieder daarvoor geeft moet wel redelijk zijn. Schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als de aanbieder geen goede oplossing biedt.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.