Een klacht over mijn telecomaanbieder

Ik heb een klacht over geen of slecht bereik. Wat kan ik doen?

Hebt u niet altijd goed bereik met uw mobiele telefoon? Dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Het betekent dus niet meteen dat de aanbieder hiervoor verantwoordelijk is. Hebt u een klacht, dan adviseren wij u om het volgende te doen:

Lees de algemene voorwaarden bij uw contract

Lees eerst de algemene voorwaarden bij uw contract. Daarin staat vaak meer informatie over bereik. Als u daarna nog vragen hebt, ga dan naar stap 2.

Neem contact op met uw mobiele aanbieder

Neem contact op met uw mobiele aanbieder. Vindt u dat uw aanbieder niet levert wat hij met u heeft afgesproken of wat er in het contract staat? Ga dan naar stap 3.

Maak bezwaar bij uw mobiele aanbieder

Stuur een brief naar uw aanbieder. Schrijf in deze brief:

  • wat uw klacht is
  • hoe snel u een reactie van uw aanbieder wilt. Bijvoorbeeld binnen vier weken. Staat er in de algemene voorwaarden van uw aanbieder hoe snel hij reageert op een klacht? Vraag dan een reactie binnen die tijd.

U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken:

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.