Stadsverwarming en blokverwarming

Wie is mijn warmteleverancier?

In uw warmteovereenkomst leest u wie uw warmteleverancier is. Vaak is uw leverancier een apart (energie)bedrijf. Soms krijgt u warmte van uw verhuurder of Vereniging van Eigenaren (VvE). Dan gelden andere regels.

Wanneer u warmte krijgt van een warmteleverancier dan moet duidelijk in uw overeenkomst staan wie uw warmteleverancier is. In uw overeenkomst moet de bedrijfsnaam, het adres en de contactgegevens staan.

Vaak doen andere bedrijven de administratie voor warmteleveranciers. Wanneer dat zo is, staat dat ook in uw warmteovereenkomst. Uw leverancier blijft verantwoordelijk.

Hebt u geen overeenkomst? En huurt u een woning, of bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan kan het zijn dat u warmte krijgt van uw verhuurder of VvE. Deze vallen niet meer onder de Warmtewet. Maar u bent nog steeds beschermd.

Warmte van uw verhuurder

Verhuurders en huurders van woningen vallen onder het huurrecht. De kosten van warmtelevering door een verhuurder worden gezien als nutsvoorzieningen of servicekosten. Of u warmte krijgt van uw verhuurder, staat op uw huurovereenkomst of huurnota. En het huurrecht beschermt u bij de levering van warmte. Voor vragen en geschillen kunt u terecht bij de Huurcommissie.

Uitzonderingen

Neemt uw verhuurder warmte af via een aansluiting groter dan 100 Kw? En levert hij deze door via uw individuele aansluiting die kleiner dan 100 Kw is? Volgens de Warmtewet is uw verhuurder dan een verbruiker. U bent (indirect) beschermd door de Warmtewet.

Let op: uw verhuurder mag altijd met u afspreken dat bepaalde wettelijke regels wel van toepassing zijn op uw warmtelevering.

Levert uw verhuurder warmte via een aparte bv? Dan bent u wél rechtstreeks beschermd door de Warmtewet. 

Warmte van uw VvE

Hebt u een koopwoning en bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Als lid van een VvE hebt u zelf inspraak in beslissingen over hoe het gebouw verwarmd wordt. En onder welke voorwaarden dat gebeurt.

Uitzonderingen

Neemt uw VvE warmte af via een aansluiting groter dan 100 Kw? En levert hij deze door via uw individuele aansluiting die kleiner dan 100 Kw is? Volgens de Warmtewet is uw VvE dan een verbruiker. U bent (indirect) beschermd door de Warmtewet.

Let op: VvE’s en verhuurders moeten zich altijd houden aan de regels die gelden voor het meten van uw warmte. Ook als zij onder de uitzondering vallen. VvE’s en verhuurders moeten uw warmteverbruik meten met individuele meters, warmtekostenverdelers of een kostenverdeelsystematiek.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.