Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Stadsverwarming en blokverwarming

Wie is mijn warmteleverancier en waar heb ik recht op?

In de wet staat dat een warmteleverancier een persoon is die zich bezighoudt met de levering van warmte. Maar niet iedereen die warmte levert, valt onder de Warmtewet. Daardoor hebt u soms andere rechten. Lees wat de verschillen zijn tussen leveranciers, Vereniging van Eigenaren (VvE's) en verhuurders. En wat uw rechten zijn.

Hebt u 1 op 1 een overeenkomst gesloten met een leverancier voor de levering van uw warmte? Dan is uw leverancier voor de wet uw warmteleverancier. Dat kan bijvoorbeeld een gemeente of energiebedrijf zijn. Dat betekent dat u recht hebt op:

Let op

Vaak doen andere bedrijven de administratie voor warmteleveranciers. Als dat zo is, staat dat ook in uw warmteovereenkomst. Maar uw leverancier blijft verantwoordelijk. Neem daarom bij problemen contact op met uw leverancier.

Verhuurders en Verenigingen van Eigenaren (VvE) vallen niet meer onder de Warmtewet sinds 1 juli 2019. Dat betekent dat uw verhuurder of VvE in de praktijk wel uw warmteleverancier is, maar niet voor de Warmtewet. Ook al levert hij warmte aan u. Voor uw VvE of verhuurder gelden daarom vaak andere regels dan voor warmteleveranciers die wel onder de Warmtewet vallen.

Welke rechten heb ik als mijn verhuurder warmte levert?

U hebt als huurder recht op:

 • een goede meting van uw verbruik. Uw verhuurder moet zich hiervoor aan dezelfde regels houden als warmteleveranciers die onder de Warmtewet vallen.
 • bescherming volgens het huurrecht. Verhuurders en huurders van woningen vallen onder het huurrecht. Hebt u een probleem met uw verhuurder rondom uw warmtelevering of de kosten? Ga met uw vraag of geschil naar de Huurcommissie.
 • een jaarafrekening. Uw verbruik wordt achteraf met u verrekend. Tenzij u een 'all-in tarief' betaalt.

U hebt als huurder geen recht op:

 • een eigen warmteovereenkomst. In uw huurovereenkomst staat of u warmte krijgt van uw verhuurder.
 • maximale tarieven. Het huurrecht bepaalt hoeveel uw leverancier mag berekenen voor uw warmteverbruik.

Welke rechten heb ik als mijn VvE warmte levert?

U hebt als VvE-lid recht op:

 • inspraak in beslissingen over hoe het gebouw verwarmd wordt. En onder welke voorwaarden dat gebeurt.
 • een jaarafrekening. Uw verbruik wordt achteraf met u verrekend.
 • een goede meting van uw verbruik. Uw VvE moet zich hiervoor aan dezelfde regels houden als warmteleveranciers die onder de Warmtewet vallen.

U hebt als VvE-lid geen recht op:

 • een eigen warmteovereenkomst
 • maximale tarieven. Uw VvE mag zelf het tarief bepalen. De kosten van warmtelevering betaalt u via de periodieke bijdrage.

Hebt u geen eigen warmteovereenkomst? Ga na of uw verhuurder of VvE aan deze voorwaarden voldoet:

 • Hij heeft zelf een warmteovereenkomst gesloten met een warmteleverancier én
 • levert warmte door aan u en andere bewoners én
 • uw aansluiting en die van de andere bewoners zijn per stuk niet groter dan 100 kW

Voldoet de VvE of verhuurder aan deze 3 voorwaarden? Dan is hij voor de Warmtewet een verbruiker. Dat betekent dat de warmteleverancier van de VvE of verhuurder zich moet houden aan de wettelijke maximumtarieven. U bent daardoor indirect beschermd.

Denkt u dat uw verhuurder of VvE teveel betaalt? Vraag uw VvE of verhuurder of u de warmteovereenkomst mag inzien. Hierin staat wat hij voor zijn warmte betaalt. Bekijk daarna wat de wettelijke maximumtarieven zijn voor een centrale aansluiting. U vindt ze in de Warmtetarieven Checker. Zo kunt u nagaan of de tarieven kloppen die de warmteleverancier rekent aan uw VvE of verhuurder. En of u en de andere bewoners dus zelf ook niet teveel betalen.

Let op

De Warmtetarieven Checker vermeldt niet alle tarieven. De huur van bijvoorbeeld een afleverset zit er niet bij. Deze kosten moet u dus daar nog bij optellen.

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook